Európska lieková agentúra sa presťahuje do Amsterdamu

21. novembra 2017

​O presídlenie Európskej liekovej agentúry z Londýna malo záujem  16 členských krajín Európskej únie. Medzi nimi aj Bratislava ktorá predložila podľa hodnotenia Európskej komisie jednu z najlepších ponúk.


celý článok

Zoznam liekov s úradne určenou cenou


1.1.2018 – 31.1.2018 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

celý článok

Zoznam kategorizovaných liekov


1.1.2018 – 31.1.2018 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

celý článok

Workshop „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“


Budúcnosť biomedicínskeho výskumu a vývoja v SR bola témou workshopu Domény č. 4 s názvom „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“, ktorá je jednou z piatich platforiem inteligentnej špecializácie zakotvenej v Implementačnom pláne Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR,  ktorý sa uskutočnil 16. novembra 2017 na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine.

celý článok