Financie na modernizáciu pre Detskú fakultnú nemocnicu Košice

6. júla 2015

Ďalšou štátnou nemocnicou, ktorá získala v súvislosti s prijatím druhého vládneho sociálneho balíčka kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu kapitoly MZ SR, je Detská fakultná nemocnica Košice.​


celý článok

V pracovných dňoch od 9.00 do 11.00 hod.


sa môžu dostaviť splnomocnené osoby za príslušné firmy na podpis zmluvy o elektronickej komunikácii vo veci kategorizácie

celý článok

Transparentnejšie pravidlá pri zverejňovaní výdavkov farmafiriem na propagáciu a marketing


Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo 1. júla 2015 na portáli právnych predpisov iniciatívny návrh novely zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch  a zdravotníckych pomôckach.

celý článok

Oznam o vyhlásení Výberu zo štátnych zamestnancov


Pozícia: Štátny radca
Miesto výkonu štátnej služby: MZ SR, Limbová 2, 83752 BA
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Organizačný útvar: ŠT, Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog, Oddelenie koordinácie protidrogovej stratégie

celý článok