Nové bezplatné parkovisko pre pacientov univerzitnej nemocnice v Petržalke

24. septembra 2018

​Univerzitná nemocnica Bratislava má zámer vybudovať 199 nových bezplatných parkovacích miest pred Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda v Petržalke. Na vybudovanie parkovacej plochy nemocnica využije prostriedky z kapitálových výdavkov, ktoré jej poskytne MZ SR.


celý článok

Vyhlásenie výberového konania


na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast pre pevný bod Revúca

celý článok

Zrušenie výberového konania


na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých pre pevný bod Revúca, vyhlásené dňa 14. septembra 2018.

celý článok

V pracovných dňoch od 9.00 do 11.00 hod.


sa môžu dostaviť splnomocnené osoby za príslušné spoločnosti na podpis zmluvy o elektronickej komunikácii vo veci kategorizácie:

celý článok