Bratislavská a košická záchranka pripravujú kompletnú obnovu sanitiek

31. júla 2017

Záchranná zdravotná služba Bratislava a Záchranná služba Košice pripravujú kompletnú obmenu zastaraného vozidlového parku. Formou dlhodobého prenájmu s následným odkúpením do vlastníctva plánujú obstarať 152 nových sanitných vozidiel. Rezort predpokladá, že takto usporí až do 5 miliónov eur.


celý článok

Oznam


Vzhľadom na skutočnosť, že od 1. júna 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, MZ SR v súlade s § 41 zákona vyhlasuje výberové konania na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest výlučne prostredníctvom Registra výberových konaní na ústrednom portáli verejnej správy

celý článok

Zoznam dietetických potravín s úradne určenou cenou


1.9.2017 – 30.11.2017 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

celý článok

Výberové konanie


do štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., so sídlom Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 644 331

celý článok