Dôchodcovia, ťažko zdravotne postihnutí a deti ušetria na doplatkoch za lieky milióny eur

27. mája 2015

Nižšie doplatky za lieky. Táto novinka čaká od začiatku budúceho roka desiatky tisíc pacientov na Slovensku. ​


celý článok

Právoplatné povolenia na výrobu liekov


vydané MZ SR v zmysle zákona č. 140/1998 Z. z. a č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

celý článok

Zoznam


držiteľov povolení na veľkodstribúciu liekov

celý článok

Oznam o vyhlásení Výberu zo štátnych zamestnancov


na pozíciu Hlavný radca (ref. č. V/5/2015) Odbor záležitostí EÚ a medzinárodných vzťahov

celý článok