Zmena názvu odbornej ambulancie neznamená zmenu v kompetenciách lekárov

9. januára 2015

Ministerstvo zdravotníctva od nového roku pristúpilo na základe podnetov lekárov z praxe, k zmenám názvu odborných ambulancií.​


celý článok

Výsledok výberového konania


na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu Fakultnej nemocnice Trenčín

celý článok

Výzva


na doplnenie informácií v podskupinách A8 Pomôcky na vlhké hojenie rán

celý článok

Zoznam kategorizovaných liekov


1.3.2015 – 31.3.2015 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

celý článok