Ušetrené peniaze späť k pacientovi

16. novembra 2018

​Ministerstvo zdravotníctva pracuje na tom, aby sa zlepšovali podmienky pacientom na ich liečbu, a preto generovanie neprimeraných ziskov v sektore nemá a nemalo miesto. Len kontrolou nákupov v nemocniciach sa podarilo od roku 2017 usporiť 45 miliónov eur, v ďalších oblastiach 135 miliónov eur. Zdôrazňujeme, že uvedené peniaze sú smerované späť do zdravotníctva na zlepšenie liečby pacientov a skvalitnenie podmienok na prácu zdravotníkov.


celý článok

Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie


Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva

celý článok

Oznámenie Komisie Ministerstva zdravotníctva SR


pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne

celý článok

V pracovných dňoch od 9.00 do 11.00 hod.


sa môžu dostaviť splnomocnené osoby za príslušné spoločnosti na podpis zmluvy o elektronickej komunikácii vo veci kategorizácie

celý článok