Bratislavská a košická záchranná zdravotná služba pripravujú verejné obstarávanie

22. júna 2016

Bratislavská a košická záchranná zdravotná služba (ZZS Bratislava a ZS Košice) pripravujú v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.  súťaže na opravy a servis spolu dodaním náhradných dielov do motorových vozidiel.


celý článok

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s nimi


Zvýšenie  podpory prevencie užívania drog je cieľom tohtoročnej kampane v rámci medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami, ktorý každoročne 26. júna vyhlasuje Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC).

celý článok

Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie


Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na účely výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva pre rok 2016

celý článok