Informačné semináre o Rezidentskom programe

17. apríla 2014

Po vyhlásení výzvy na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ z Operačného programu Vzdelávanie a stretnutí s predstaviteľmi vysokých škôl sú informačné semináre o Rezidentskom programe ďalším krokom ​


celý článok

V pracovných dňoch od 9.00 do 11.00 hod.


sa môžu dostaviť splnomocnené osoby za príslušné firmy na podpis zmluvy o elektronickej komunikácii vo veci kategorizácie

celý článok

Zoznam liekov s úradne určenou cenou


1.6.2014 – 30.6.2014 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

celý článok

Zoznam kategorizovaných liekov


1.6.2014 – 30.06.2014 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

celý článok