Ministerstvo zavádza nové pravidlá pre štátne nemocnice

18. decembra 2014

Ministerstvo zdravotníctva preto pripravilo Program ozdravenia štátnych nemocníc. Cieľom programu je podporiť produktivitu a odstrániť zadlžovanie nemocníc.


celý článok

Výber do štatutárneho orgánu spoločnosti Nemocnica Poprad, a.s.


Minister zdravotníctva SR, ako vykonávateľ akcionárskych práv v spol. Nemocnica Poprad, a.s., vyhlasuje výber na obsadenie funkcií troch členov – zástupcov štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva)

celý článok

Oznam o vyhlásení Výberu z občanov


Pozícia: Štátny radca
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 2
Miesto výkonu štátnej služby: Limbová 2, 837 52 BA
Organizačný útvar: Odbor kontroly, vládneho auditu a sťažností

celý článok

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok


1.1.2015 – 31.3.2015 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

celý článok