Tlačiť Späť

Domov

2004

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2004

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2004

na lokalitách Kunerad, Liptovský Ján, Lučivná, Horný Smokovec, Nový Smokovec, Štós a Štrbské Pleso

 

Využívatelia klimatických podmienok priaznivých na liečenie v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch – klimatických /PLKK/, sú v zmysle zákona NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 80/2000 Z. z. povinní zabezpečiť ich sledovanie. Zároveň sú povinní výsledky namerané údaje predkladať na Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej „MZ SR“).

 

Limity pre klimatické parametre v zmysle vyhlášky MZ SR č. 116/1996 Z. z. o parametroch, za ktorých možno vyhlásiť klimatické podmienky za priaznivé na liečenie a o spôsobe ich vyhlasovania sú nasledovné:

 

·        relatívny čas trvania slnečného svitu, ktorý v dlhodobom ročnom priemere prekračuje 40 % a ročný úhrn trvania slnečného svitu je vyše 1650 hodín,

·        teplotné zaťaženie – denná amplitúda teploty vzduchu, ktorá v dlhodobom mesačnom priemere neprekračuje 13 °C,

·        relatívna vlhkosť vzduchu, ktorá v dlhodobom mesačnom priemere neprekračuje 87 %,

·        ekvivalentná teplota vzduchu, ktorá v dlhodobom ročnom priemere neprekračuje viac ako v 25 dňoch do roka hodnotu 50 °C

 

 

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2004 – lokalita Kunerad

prevádzkovateľ PLKK: Slovenské liečebné kúpele a.s. Rajecké Teplice

meteorologická stanica: Žilina

 

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 33,7 %, pričom maximum bolo 57 % (8/2004) a minimum bolo 15 % (12/2004).

Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1508,8 hodín, pričom maximum bolo 241 hodín (8/2004) a minimum bolo 33,9 hodín (12/2004).

Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 9,9 °C, pričom maximum bolo 13,8 °C (8/2004) a minimum bolo 5,3 °C (12/2004).

Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 78,5 %, pričom maximum bolo 88,3 % (12/2004) a minimum 69,3 % (4/2004).

Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 22,7 °C, pričom maximum bolo 41,8 °C (8/2004) a minimum bolo 2 °C (1/2004). Ekvivalentná teplota 50 °C bola prekročená počas 4 dní v roku, pričom maximum prekročenia bolo 52,3 °C (20.7.2004) a minimum prekročenia bolo 50,1  °C (20.8.2004).

 

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z., okrem ročného úhrnu trvania slnečného svitu, ktorý bol o 141,2 hodín nižší ako je stanovený limit a relatívneho času trvania slnečného svitu, ktorý bol o 6,29 % nižší ako stanovený limit. V prípade ekvivalentnej teploty vzduchu vyhláška č. 116/1996 Z .z. pripúšťa 25 dní v roku s teplotou vyššou ako 50 °C, čo nebolo prekročené.

 

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2004 – lokalita Liptovský Ján

prevádzkovateľ PLKK: Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR BYSTRÁ, Liptovský Ján

meteorologická stanica: Liptovský Hrádok

 

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 37,5 %, pričom maximum bolo 56 % (9/2004) a minimum bolo 19 % (1/2004; 12/2004).

Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1676,3 hodín, pričom maximum bolo 233,9 hodín (8/2004) a minimum bolo 42,9 hodín (12/2004).

Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 10,7 °C, pričom maximum bolo 14,0 °C (8/2004) a minimum bolo 7,3 °C (12/2004).

Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 78,9 %, pričom maximum bolo 84,8 % (12/2004) a minimum 71,5 % (4/2004).

Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 21,0 °C, pričom maximum bolo 40,6 °C (7/2004) a minimum bolo 0,5 °C (1/2004). Ekvivalentná teplota 50 °C bola prekročená počas 2 dní v roku;  dňa 20.7.2004 bola dosiahnutá hodnota 51,7 °C a dňa 21.7.2004 bola dosiahnutá hodnota 52,4 °C.

 

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z., okrem  relatívneho času trvania slnečného svitu, ktorý bol o 2,55 % nižší ako stanovený limit. V prípade ekvivalentnej teploty vzduchu vyhláška č. 116/1996 Z .z. pripúšťa 25 dní v roku s teplotou vyššou ako 50 °C, čo nebolo prekročené.

 

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2004 – lokalita Lučivná

prevádzkovateľ PLKK: Kúpele Lučivná a.s.

meteorologická stanica: Lučivná

 

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 40,4 %, pričom maximum bolo 56 % (9/2004) a minimum bolo 28 % (11/2004).

Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1890 hodín, pričom maximum bolo 241 hodín (8/2004) a minimum bolo 79 hodín (11/2004).

Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 10 °C, pričom maximum bolo 12,3 °C (9/2004) a minimum bolo 7,1 °C (11/2004).

Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 78 %, pričom maximum bolo 88 % (12/2004) a minimum 70 % (4/2004).

Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 20,3 °C, pričom maximum bolo 39,8 °C (7/2004) a minimum bolo – 0,7 °C (1/2004). Ekvivalentná teplota 50 °C bola prekročená počas 2 dní v roku; dňa 9.7.2004 bola dosiahnutá hodnota 50,2 °C a dňa 22.7.2004 bola dosiahnutá hodnota 52,4 °C.

-

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z., v prípade ekvivalentnej teploty vzduchu vyhláška č. 116/1996 Z. z. pripúšťa 25 dní v roku s teplotou vyššou ako 50 °C, čo nebolo prekročené.

             

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2004

 – lokality Horný Smokovec, Nový Smokovec

prevádzkovatelia PLKK: Kúpele Horný Smokovec s.ro.

                                            Kúpele Nový Smokovec a.s.   

meteorologická stanica: Nový Smokovec

 

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 34 %, pričom maximum bolo 56  % (4/2004) a minimum bolo 19 % (3/2004).

Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1205,3 hodín, pričom maximum bolo 168,9 hodín (9/2004) a minimum bolo 58,6 hodín (3; 6/2004).

Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 8,8 °C, pričom maximum bolo 9,3 °C (1/2004) a minimum bolo 8,2 °C (11/2004).

Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu  73,7 %, pričom maximum bolo 80,3 % (4/2004) a minimum bolo 66,5 % (7/2004).

Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 8,5 °C, pričom maximum bolo 29,2 °C (8/2004) a minimum bolo -7,6 °C (12/2004). Ekvivalentná teplota 50 °C nebola prekročená ani v jednom dni v roku.

 

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z., okrem ročného úhrnu trvania slnečného svitu, ktorý bol o 445 hodín nižší ako je stanovený limit a relatívneho času trvania slnečného svitu, ktorý bol o 6% nižší ako stanovený limit.

 

 

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2004 – lokalita Štós

prevádzkovateľ PLKK: Kúpele Štós a.s.

meteorologická stanica: Štós

 

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 25,4 %, pričom maximum bolo 38,8  % (4/2004) a minimum bolo 5,9 % (12/2004).

Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1326 hodín, pričom maximum bolo 173,7 hodín (5/2004) a minimum bolo 24,1 hodín (12/2004).

Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 8,3 °C, pričom maximum bolo 10,7 °C (6/2004) a minimum bolo 4,7 °C (12/2004).

Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu  78,2 %, pričom maximum bolo 86,7 % (11/2004) a minimum bolo 75,0 % (3/2004).

Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 22,05 °C, pričom maximum bolo 41,9 °C (8/2004) a minimum bolo 0,85 °C (1/2004). Ekvivalentná teplota 50 °C bola prekročená v 6 dňoch v roku, pričom maximum prekročenia bolo 55,7 °C (20.8.2004) a minimum prekročenia bolo 50,8  °C (19.8.2004).

 

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z., okrem ročného úhrnu trvania slnečného svitu, ktorý bol o 324 hodín nižší ako je stanovený limit a relatívneho času trvania slnečného svitu, ktorý bol o 14,6% nižší ako stanovený limit. V prípade ekvivalentnej teploty vzduchu vyhláška č. 116/1996 Z .z. pripúšťa 25 dní v roku s teplotou vyššou ako 50 °C, čo nebolo prekročené.

 

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2004 – lokalita Štrbské Pleso

prevádzkovateľ PLKK: Kúpele Štrbské Pleso a.s.

meteorologická stanica: Štrbské Pleso

 

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 29,9 %, pričom maximum bolo 50,5  % (8/2004) a minimum bolo 9,6 % (1/2004).

Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1747 hodín, pričom maximum bolo 224,4 hodín (8/2004) a minimum bolo 59,2 hodín (1/2004).

Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 8,5 °C, pričom maximum bolo 10,3 °C (8/2004) a minimum bolo 7,3 °C (1/2004).

Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 82,6 %, pričom maximum bolo 86,7 % (1/2004) a minimum bolo 78,1 % (6/2004).

Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 15,4 °C, pričom maximum bolo 32,9 °C (7; 8/2004) a minimum bolo –3,5 °C (1/2004). Ekvivalentná teplota 50 °C nebola prekročená ani v jednom dni v roku.

 

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z., okrem relatívneho času trvania slnečného svitu, ktorý bol o 10,1% nižší ako stanovený limit.