Tlačiť Späť

Domov

Zoznam laboratórií vyšetrujúcich SARS-CoV-2

 v zmysle
Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom, Číslo: S08053-2020-OZS, Bratislava: 1. apríl 2020
priloha-2-k-OU-MOM.pdf Príloha č. 2 k Odbornému usmerneniu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom
(aktualizácia 20. júla 2020)
https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19
 

A: Zoznam laboratórií úradov verejného zdravotníctva vyšetrujúcich SARS-CoV-2 napojených na informačný systém IS COVID
1. Národné referenčné centrum pre chrípku, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

B: Zoznam laboratórií vyšetrujúcich SARS-CoV-2, ktoré splnili konfirmáciu NRC pre chrípku a ktoré sú napojené na informačný systém IS COVID
5. Medirex, a.s.
6. Alpha Medical, s.r.o.
7. Agel, oddelenie klinickej biochémie a hematológie
8. Laboratóriá Piešťany, s.r.o.
9. Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
10. Ústav klinickej mikrobiológie, Ústredná vojenská nemocnica, Ružomberok
11. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
12. Klinická Biochémia Žilina
13. Pracovisko klinickej mikrobiológie, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta
14. Synlab Slovakia, s.r.o.
15. AdLa, s.r.o., Prešov
16. Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
17. Ústav klinickej mikrobiológie, Fakultná nemocnica Nitra
18. AnalytX, s.r.o., Oddelenie laboratórnej medicíny, Trnava
19. Žilpo, s.r.o., Centrálne klinické laboratórium, Žilina
20. Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o., Dolný Smokovec
21. SK-Lab s.r.o.
22. Cytopathos, s.r.o
23. Ústav epidemiológie LF UPJŠ v Košiciach
24. Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
25. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (Biomedicínske centrum SAV)
26. Martinské centrum imunológie, s.r.o. (MCI, s.r.o.)