Tlačiť Späť

Domov

Zoznam laboratórií vyšetrujúcich SARS-CoV-2

 v zmysle
Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom, Číslo: S08053-2020-OZS, Bratislava: 1. apríl 2020
priloha-2-k-OU-MOM.pdf Príloha č. 2 k Odbornému usmerneniu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom
(aktualizácia 20. júla 2020)
https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19
 


A: Zoznam laboratórií úradov verejného zdravotníctva vyšetrujúcich SARS-CoV-2 napojených na informačný systém IS COVID

 1. Národné referenčné centrum pre chrípku, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
 3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
 4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
 5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne
 6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
 7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
 8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline


B: Zoznam laboratórií vyšetrujúcich SARS-CoV-2, ktoré splnili konfirmáciu NRC pre chrípku a ktoré sú napojené na informačný systém IS COVID

 1. Medirex, a.s.
 2. Alpha Medical, s.r.o.
 3. Agel, oddelenie klinickej biochémie a hematológie
 4. Laboratóriá Piešťany, s.r.o.
 5. Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
 6. Ústav klinickej mikrobiológie, Ústredná vojenská nemocnica, Ružomberok
 7. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
 8. Klinická Biochémia Žilina
 9. Pracovisko klinickej mikrobiológie, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta
 10. Synlab Slovakia, s.r.o.
 11. AdLa, s.r.o., Prešov
 12. Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
 13. Ústav klinickej mikrobiológie, Fakultná nemocnica Nitra
 14. AnalytX, s.r.o., Oddelenie laboratórnej medicíny, Trnava
 15. Žilpo, s.r.o., Centrálne klinické laboratórium, Žilina
 16. Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o., Dolný Smokovec
 17. SK-Lab s.r.o.
 18. Cytopathos, s.r.o
 19. Ústav epidemiológie LF UPJŠ v Košiciach
 20. Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
 21. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (Biomedicínske centrum SAV)
 22. Martinské centrum imunológie, s.r.o. (MCI, s.r.o.)
 23. Nemocnica Poprad, a. s.
 24. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Kráľovský Chlmec
 25. SEBI Lab - SEBI s. r. o.
 26. Nemocenská BB, s. r. o. ​
 27. Lifebrain COVID Labor GmbH​
 28. Fakultná nemocnica Trenčín
 29. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca