Tlačiť Späť

Domov » Legislatíva a financovanie » Financovanie » Dotácie

Dotácie

525/2010 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky


Výška finančných prostriedkov účelovo určených na dotácie v rozpočte kapitoly MZ SR na roky 2011-2013

 
rozpočtové roky
2011
2012
2013
dotácie na výskum a vývoj
1 500 000
1 000 000
2 000 000
dotácie na realizáciu jednotlivých úloh v rámci schválených národných programov
724 910
675 840
0