Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2012

Faktúry 2012 - 1293-1400

​​
Poradové číslo Dodávateľ Popis

Suma  €

1293. RAX, spol. s r.o. graf. spracovanie, tlačoviny OPZ (ŠF) 28 611,12
1294. Robert Pecov ročná odborná prehl.a odb.skúška zar. EPS 254,50
1295. AVOAR, s.r.o. Personálno-psychologické poradenstvo 480,00
1296. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla   473,69
1297. KAPSCH, s.r.o. digitálny telefón  296,40
1298. KAPSCH, s.r.o. servisná činnosť 11/12 379,20
1299. ORANGE Slovensko a.s.          Telekomunikačné služby  179,10
1300. Hotel Solisko, s.r.o. ubytovanie  619,00
1301. ZOPI TRADE, s.r.o.             umývanie vozidiel 10/12  140,77
1302. VICOM s.r.o. hyg. potreby 651,60
1303. ELVYT s.r.o.                   trojmes.odb. prehliadka a údržba výťahov 307,30
1304. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby  401,20
1305. AQUA PRO s.r.o.                pramenitá voda, pl .poháriky 10/2012 372,48
1306. Hl.mesto SR                    popl. za odvoz KO 10/2012 597,24
1307. Hotel LUX  B&B s.r.o.          kongresová sála, techn. zabezp. OPZ (ŠF) 3 709,00
1308. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 10/12 634,98
1309. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 13-18 za 11/12 329,31
1310. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 7-12 za 11/12 333,13
1311. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby  70,19
1312. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby  37,22
1313. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby  87,59
1314. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby  103,20
1315. GTS Slovakia,a.s. Telekomunikačné služby  2 182,62
1316. GTS Slovakia,a.s. Telekomunikačné služby  9,96
1317. ZSE Energia a.s. vyúčt. el. energie 10/2012 998,72
1318. BHP Tatry, s.r.o. / Grand Hote ubytovanie  1 186,30
1319. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 776,00
1320. EDOS-PEM s.r.o. školenie 53,00
1321. PP & P Co, s.r.o. poradenské služby 500,25
1322. E.M.G. tlmočenie 744,12
1323. DINERS CLUB Slovakia s.r.o. ubytovanie ZPC 145,00
1324. Disig, a.s. prevádzka a technická podpora softvéru pre databázu  10/2012 504,00
1325. B.V.S.  a.s. zrážková voda 10/12 176,63
1326. Your Choice kurz angl. jazyka 10/2012 120,00
1327. SPP, a.s.           vyúčtovanie plynu 10/12 278,51
1328. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 813,00
1329. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 915,00
1330. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 362,00
1331. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 385,00
1332. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 153,00
1333. Turis Stanislav, Bc. Cestovné náhrady 75,58
1334. PU FZ Cestovné náhrady 75,38
1335. Red Tulip, s.r.o. vizitky 52,80
1336. Red Tulip, s.r.o. vizitky 22,80
1337. VICOM s.r.o. hyg. potreby, pap. utierky 248,40
1338. VICOM s.r.o. hyg. potreby 102,00
1339. Slovenská pošta, a.s.          kreditovanie frank. Stroja 5 000,00
1340. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla   29,22
1341. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla   49,20
1342. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla   32,68
1343. JURIGA s.r.o.                  tonery 1 020,96
1344. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 460,00
1345. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 511,00
1346. Faveo s.r.o Letenka 168,00
1347. MICROSOFT Slovakia, s.r.o. Premium Support  122 400,00
1348. UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod.stravovanie 10/12 18,56
1349. TASR                           spravodajský servis 10/2012 996,00
1350. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla   197,04
1351. Bexa, a.s. služby prev.podpory kategor. liečiv 10/12 1 800,00
1352. DAR, s.r.o. Káva 288,00
1353. Drgonec Ján, JUDr., DrSc., právna analýza 8 880,00
1354. EDOS-PEM s.r.o. školenie  53,00
1355. HOUR s.r.o.                    školenie 72,00
1356. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 522,00
1357. Jarolíková Katarína, JAKA  upratovacie práce 459,02
1358. ABRADOR, s.r.o.  Notebooky  9 839,95
1359. EIPA seminár  1 075,00
1360. AK-KRUPA, s.r.o. súdne trovy   214,59
1361. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby  203,70
1362. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby  39,79
1363. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla   1 025,41
1364. STORNO FA 
1365. Xepap Kopírovací papier A4 80 g 651,53
1366. STORNO FA 
1367. B.V.S.  a.s. Vodné, Stočné 10/2012 709,49
1368. REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. pravidelný servis 2 054,16
1369. REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. pravidelný servis 1 692,29
1370. REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. pravidelný servis 1 470,00
1371. Fratričová Eva čistenie kanalizácie 93,69
1372. CISÁRIK Franstišek MUDr. cestovné náhrady  17,80
1373. PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing cestovné náhrady  1 045,80
1374. PORADCA s.r.o.    Účtovné súvzťažnosti 7,67
1375. Slovenská zdr.univerzita       ubytovanie 11/12 374,60
1376. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 452,00
1377. STORNO FA 
1378. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 639,00
1379. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 684,00
1380. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 237,00
1381. EDOS-PEM s.r.o. školenie 106,00
1382. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla  1 667,60
1383. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla   126,67
1384. PhDr. Andrea Ostrihoňová, CS. Moderovanie OPZ (ŠF) 750,00
1385. Lukáš Macek, Mgr. art. Fotografovanie  OPZ (ŠF) 350,00
1386. Agentúra Tempo Školenie 107,76
1387. SL.INŠTITÚT INTERNÝCH AUDITOR. Školenie 285,00
1388. SL.INŠTITÚT INTERNÝCH AUDITOR. Školenie 285,00
1389. Nemocnica s poliklinikou cestovné náhrady  27,13
1390. Číž Ján Ing. cestovné náhrady  49,62
1391. Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková cestovné náhrady  23,80
1392. MORE s.r.o. zabezpečenie dopravy OPZ (ŠF) 596,48
1393. Floydcom s.r.o. fotoaparáty  8 393,76
1394. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby  11,94
1395. SANET - Združenie používateľov služby počítačovej siete 09-12/2012  600,00
1396. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 527,00
1397. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 527,00
1398. CWS-boco Textil Servis Slovens prenajom rohoží  11/12 190,13
1399. UNION poisťovňa, a.s.      vyučtovanie poistného 11/2012 95,15
1400. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 2 090,00