Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2012

Faktúry 2012 301-400

Poradové číslo Dodávateľ Popis

Suma  €

301. AK-KRUPA, s.r.o. súdne trovy
617,77
302. Sodexo, s.r.o. Repre Kategorizačná komisia, 02/12
22,75
303. ZOPI TRADE, s.r.o. umývanie vozidiel 02/2012
256,63
304. TRIGEMA spol. s r.o. realizácia terénnych úprav na pozemku vedľa budovy MZ SR 0,00
305. Slovenská zdr.univerzita ubytovanie p. VSÚ 02/12
332,00
306. TYREX, s.r.o. nájomné za byt 03/12
1 146,22
307. JURIGA s.r.o. tonery
1 656,00
308. Kováčová Jarmila, JUDr. notárske služby
46,46
309. Sodexo, s.r.o. občerstvenie na poradu
105,00
310. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
447,00
311. REDI TOUR s.r.o. Letenka
577,00
312. REDI TOUR s.r.o. Letenka
447,70
313. REDI TOUR s.r.o. Letenka
85,90
314. REDI TOUR s.r.o. Letenka
447,90
315. REDI TOUR s.r.o. Letenka
620,00
316. REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. revízia a servis kotolne
840,00
317. TASR TA SR-spravodajský servis 02/2012
744,00
318. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla
546,44
319. PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing. za služby VO 02/2012
1 882,44
320. ELET, s.r.o. prevádzka a aktualizácia WEB stránky 02/12
154,80
321. Kamenný Mlyn- Vajarský catering 05.03.12
651,80
322. ELVYT s.r.o. prehliadka a údržba výťahov 02/12
69,36
323. Zeleň Slovakia s.r.o. Zimná údržba parkovísk 02/12
649,48
324. AQUA PRO s.r.o. pramenitá voda
225,60
325. Slovak Telekom, a.s. Faxové linky 02/12
410,23
326. L.Z. Bošáca, s.r.o. Nákup diárov
240,00
327. Slovenská CF Asociácia Cestovné náhrady
67,02
328. Hl.mesto SR miestny popl. za odvoz KO 02/2012
597,24
329. TRITON, s.r.o. Oprava rampy na spodnom parkovisku
37,20
330. B.V.S. a.s. zrážková voda 02/2012
165,79
331. ARDOS AZ a.s. ročná kontrola bezpeč. kamerového systému
812,51
332. AK- JUDr. Bronislava Garajová súdne trovy
462,41
333. JAROLÍN Ján - kancelárska tech kopírovací stroj Konicaminolta Bizhub C300 set
1 495,00
334. SPP, a.s. vyúčtovanie plynu 02/12
5 768,92
335. Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby
87,59
336. Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby
37,13
337. Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby
185,59
338. Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby
240,92
339. Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby
75,72
340. CCN s.r.o. zmena kategorizácie liekov- sys. Dali
23 376,49
341. CCN s.r.o. export rozhodnutí zo sys. Dali do formátu PDF
3 170,20
342. CCN s.r.o. zmena rozhodnutia o zaradení zdravotníckej pomôcky
977,72
343. CCN s.r.o. úprava modulu zdravotníckych pomôcok
3 940,52
344. CCN s.r.o. zmena softvérovej aplik. Dali
3 792,38
345. KAPSCH, s.r.o. server, program, inštalačné, konfiguračné práce
2 261,34
346. Ústav vzdelávania a služieb, s Školenie- odborná príprava osôb na získanie odb. spôs. vo VO, (ŠF)
612,00
347. Faveo s.r.o Letenka
872,00
348. JURIGA s.r.o. tonery
1 937,16
349. JAROLÍN Ján - kancelárska tech tonery
105,84
350. JAROLÍN Ján - kancelárska tech dodanie, montáž zobrazovacej jednotky Č/B BIZHUB C 253 K 19863.
327,18
351. REDI TOUR s.r.o. Letenka
484,00
352. REDI TOUR s.r.o. Letenka
459,00
353. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
369,00
354. GTS Slovakia,a.s. tel. spoj. 02/2012
2 584,19
355. GTS Slovakia,a.s. Internet Dial up 04/2012
9,96
356. UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod.stravovanie 02/11 29,00
357. VICOM s.r.o. drogistický spotrebný materiál
734,40
358. EDOS PEM- Ondrášková Eva Mgr. Vzdelávacie služby
235,00
359. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
449,00
360. ORANGE Slovensko a.s. mobilné hovory 03/2012
3 252,97
361. SYČOVÁ MILADA, Ing.-ZPC Cestovné náhrady
191,90
362. Hl.mesto SR Daň z nehnuteľnosti na rok 2011
13 461,75
363. Slovenská pošta, a.s. predplatné časopisov, 2Q- 2012
991,36
364. ŠEVT a.s. kancel. spotrebný materiál
747,64
365. ZSE Energia a.s. vyúčt. el. energie 02/2012
2 545,58
366. Slovenská kardiologická spol. 6. tatranské kardiologické dni pod záštitou ministra zdravotníctva
22 141,56
367. JAROLÍN Ján - kancelárska tech Oprava kopír. strojov
1 014,80
368. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla
248,5
369. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 7-12 za 02/12-UN BA 307,5
370. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 02/12-UN BA 592,41
371. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 02/12-UN BA 303,85
372. PU FZ Cestovné náhrady
72,4
373. Jankechová Monika, PhDr., PhD. Cestovné náhrady 13,1
374. UPJŠ Cestovné náhrady
71,7
375. WELL management s.r.o. realizácia elektronickej aukcie (ŠF)-WELL managmen
924
376. ROSOCHOVA J.MUDr. Cestovné náhrady
396,81
377. Spoločnosť excellent MP s.r.o. Školenie- prehlbovanie poznatkov o správnom konaní
115
378. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
450
379. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
405
380. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
449
381. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
450
382. Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby
15,92
383. B.V.S. a.s. Vodné, stočné 02/201
761,71
384. ÚPSVaR odvod- nepln. povin. o podielu ZT obča. ZPS´11
3 620,00
385. E.M.G. Preklad EN/SK
166,52
386. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla
448,25
387. Kováčová Jarmila, JUDr. notárske služby
360
388. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
249
389. Nakladateľstvo FORUM s.r.o., Školenie- keď k vám príde na kontrolu inšpektorát práce
178,8
390. KAPSCH, s.r.o. Upgrade telefonnej ustredne, Call Pilota, Pandemicke kontaktne centrum
48 123,86
391. Faveo s.r.o Letenka
798
392. REDI TOUR s.r.o. Letenka
621
393. REDI TOUR s.r.o. Letenka
550
394. REDI TOUR s.r.o. Letenka
621
395. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla
708,82
396. Hrnčiar Drahomír Ing. - GIRNI ekol. likvidácia nábytku
351,6
397. PORADCA s.r.o. Publikácia 1000 riešení č.11
2,46
398. TECH CONTROL, s.r.o. Vykonanie kontroly prenosných el. spotrebičov
2 052,00
399. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
439
400. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
418