Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2013

Faktúry 2013 001 - 100

Poradové číslo Dodávateľ Popis

Suma  €

1. Slovenská pošta, a.s.          predplatné  2013/1Q 988,94
2. Slov.nár.rekl.a pr.agentúra, predplatné- Parlamentný kuriér 2013 39,90
3. Verlag Dashofer,vydavat., s.r. predplatné- Praktický sprievodca účtovníctvom 2013 278,34
4. Verlag Dashofer,vydavat., s.r. predplatné- Sprievodca vo VS 2013 164,88
5. Verlag Dashofer,vydavat., s.r. predplatné- Verejné obstarávanie 2013 278,34
6. ECOPRESS a.s. predplatné- Sestra 2013 45,00
7. Jarolíková Katarína, JAKA  upratovacie práce 12/2012 2 941,29
8. ORANGE Slovensko a.s.          Telekomunikačné služby 12/2012 3 527,04
9. Sodexo, s.r.o. Stravné VS 12/2012 1 353,73
10. Sodexo, s.r.o. Stravné ŠS 12/2012 4 008,64
11. Sodexo, s.r.o. Stravovanie býv. ZC MZ SR- prísp. 12/12 4,64
12. Sodexo, s.r.o. Repre - Kategorizačná, Akreditačná komisia 12/12 174,72
13. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby  11,94
14. SUVAHA, spol. s r.o. predplatné- UAD 2013 281,45
15. Kováčová Jarmila, JUDr. notárske služby 564,53
16. Straka Ján za služby 12/12 759,50
17. Zeleň Slovakia s.r.o. Zimná údržba parkovísk 12/12 1 038,00
18. KAPSCH, s.r.o. servisná činnosť 01/13 379,20
19. ZSE Energia a.s. preddavky el. energie 02/13  6 000,00
20. DINERS CLUB Slovakia s.r.o. ubytovanie ZPC 12/12 90,00
21. UNIQA poisťovňa, a.s. poistenie vodičov 2013 673,82
22. ZOPI TRADE, s.r.o.             umývanie vozidiel 12/12  140,44
23. AQUA PRO s.r.o.                pramenitá voda, pl. poháriky 12/2012 222,96
24. Robert Pecov mesačná prehliadka EPS 01/12 21,10
25. TASR                           spravodajský servis 12/2012 996,00
26. Agentúra Tempo školenie 39,90
27. AJFA+AVIS s.r.o.               školenie 49,50
28. TREND Representative, s.r.o. predplatné Trend 2013 293,76
29. PETIT PRESS,a.s.               predplatné SME 2013 478,55
30. PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing. služby VO 12/2012 859,88
31. STORNO FA
32. SPP, a.s.                      preddavky plynu 01/12 6 912,00
33. B.V.S.  a.s. zrážková voda 12/12 176,63
34. ELVYT s.r.o.                   prehliadka a údržba výťahov 12/12 37,08
35. Turis Stanislav, Bc. Cestovné náhrady 64,84
36. UPJŠ Cestovné náhrady 72,00
37. PU FZ Cestovné náhrady 70,00
38. Sládečková Regína PhDr. Cestovné náhrady 20,00
39. HUDEC Jozef MUDr. Cestovné náhrady 26,70
40. Kadlecová Daniela, PhDr. Cestovné náhrady 40,16
41. ECOPRESS a.s. predplatné- Hospodárske noviny 2013 3 187,50
42. MAGNET Press Slovakia s.r.o.   predplatné- Vesmír, CHIP DVD 2013 84,84
43. Hl.mesto SR                    popl. za odvoz KO 12/2012 530,88
44. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby  398,53
45. PRO - TENDER s.r.o. VO konzul., poradenské služby 12/2012 1 116,00
46. SIA Concordis. EU promotion of EU fund. Progr, workshop  419,00
47. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 38,65
48. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 87,59
49. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 79,99
50. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 52,36
51. GTS Slovakia,a.s. Telekomunikačné služby 1 428,86
52. Generali Slovensko zákonné poistné 2013 2 610,46
53. SPP, a.s.                      vyúčtovanie plynu 12/12  2 958,57
54. ZSE Energia a.s. vyúčtovanie el. energie 12/2012 168,05
55. UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod. stravovanie 12/12 15,08
56. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 548,00
57. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 484,00
58. HOUR s.r.o.                    služobné preukazy ZC MZ SR 12/12 0,00
59. LAZAR Consulting s.r.o.        e-aukcia, Diskové pole, digitálne zar. (SEPP) 240,00
60. B.V.S.  a.s. Vodné, Stočné 12/12 446,15
61. Hrašnová Katarína Phd., PhDr. Cestovné náhrady 54,00
62. MAILTEC SLOVAKIA. s.r.o. ročný poplatok 2013- frankovací stroj 144,00
63. SUVAHA, spol. s r.o. predplatné- časopis UAD 2013 281,45
64. IURA Edition s.r.o.            Predplatné- Zo súdnej praxe2013 64,80
65. IURA Edition s.r.o.            Predplatné- Manažment školy v praxi 2013 56,16
66. TIRNA, vydavateľské družstvo   Predplatné- Finančný spravodaj 2013 239,40
67. HYDROTOUR, cestovná kancelária Letenka 506,40
68. DAR, s.r.o. Káva- repre 192,00
69. AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Školenie 45,00
70. EDOS PEM- Ondrášková Eva Mgr. Školenie 45,00
71. EDOS PEM- Ondrášková Eva Mgr. Školenie 45,00
72. EDOS PEM- Ondrášková Eva Mgr. Školenie 45,00
73. Blueframe, s.r.o. systémová podpora web. stánky 4Q. 2012 716,40
74. SOFOS spol. s.r.o. Notebook  1 704,00
75. RESULTA s.r.o. zab. funkčnej prevádzky IS 4.Q 2012 2 389,97
76. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 01/13 634,98
77. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 13-18 za 01/13 329,31
78. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 7-12 za 01/13 333,13
79. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 636,00
80. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 367,00
81. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 522,00
82. Faveo s.r.o Letenka 399,00
83. PROEKO BA s.r.o. Školenie 69,00
84. PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r Predplatné- Práca, mzdy, odmeňovanie 2013 113,45
85. MATICA SLOVENSKÁ               Predplatné- Kultúra slova2013 7,20
86. UNIFY P&P, s.r.o. vizitky 75,60
87. UNIFY P&P, s.r.o. vizitky 27,60
88. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla   818,09
89. PETIT PRESS,a.s.               Predplatné- SME tyzden 2013 151,30
90. PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r Predplatné- Zbierka zákonov SR, 2013 1 241,46
91. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 280,69
92. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 39,79
93. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 464,00
94. Mgr. Marek Benedik trovy právneho zastúpenia 513,00
95. FBF INTERIER- Bartek Viliam úpravy kancelárie a serverovne 499,50
96. PROEKO BA s.r.o. Školenie 180,00
97. PROEKO BA s.r.o. Školenie 69,00
98. Technické služby - ASA, s.r.o. Posypový materiál 118,80
99. PP & P Co, s.r.o. Konz- poradenské služby+VO 11/2012 635,10
100. REDI TOUR  s.r.o.  Leteka 560,00
​​​