Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2013

Faktúry 2013 1101 - 1200

​​​​​​​​​​​​​​

Poradové číslo Dodávateľ Popis Suma €
1101.
Sodexo, s.r.o. Stravné VS 09/2013 1 637,76
1102.
Sodexo, s.r.o. Stravné ŠS 09/2013 4 449,40
1103.
Sodexo, s.r.o. Príspevok na závod. stravovanie dôch. 09/13 5,22
1104.
Sodexo, s.r.o. Repre- Pracovná skupina, Kategorizačná rada  241,92
1105.
ORANGE Slovensko a.s.          Telekomunikačné služby 1 748,84
1106.
Jarolíková Katarína, JAKA  Upratovacie práce 09/2013 2 941,29
1107.
Straka Ján Za služby 09/13 886,90
1108.
ZSE Energia a.s. Preddavky el. energie 10/13  6 000,00
1109.
SPP, a.s.                      Preddavky plynu 10/13 4 086,00
1110.
EDOS-PEM s.r.o. Školenie 100,00
1111.
ZOPI TRADE, s.r.o.             umývanie vozidiel 09/13  78,35
1112.
HOUR s.r.o.                    Systémová údržba HUMAN 07-09/2013 1 298,30
1113.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,80
1114.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,90
1115.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 566,00
1116.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 283,00
1117.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 629,00
1118.
E.M.G. Konzekutívne tlmočenie  108,86
1119.
E.M.G. Preklad materiálu 128,40
1120.
E.M.G. Preklad textu 44,21
1121.
E.M.G. Preklad materiálu 101,63
1122.
E.M.G. Preklad textu  15,41
1124.
EDOS-PEM s.r.o. Školenie 54,00
1125.
Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 0,02
1126.
PRO - TENDER s.r.o. Služby VO 09/2013 90,00
1127.
KAPSCH, s.r.o. Servisná činnosť 10/13 379,20
1128.
AQUA PRO s.r.o.                Pramenitá voda, pl. poháriky 09/2013 309,36
1129.
CCN s.r.o.                     Servis softvéru 09/13 3 600,00
1130.
Kováčová Jarmila, JUDr. Notárske služby 22,93
1131.
Srncová Marta, JUDr.           Právna pomoc 09/2013 1 000,00
1132.
Hl.mesto SR                    Miestny popl. za KO 09/13 530,88
1133.
Ústav špeciálneho zdravotníctv Ubytovanie a výcvik.trenažér - Lešť 1 207,70
1134.
Ústav špeciálneho zdravotníctv Stravovanie VVP- Lešť 1 110,00
1135.
TASR                           Spravodajský servis a monit. 09/13 996,00
1136.
Webster, s.r.o. Letáky- kampaň ,,Pýtajte sa lekára" 2 445,60
1137.
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod.stravovanie 09/13  11,60
1138.
Bexa, a.s. Služby prev.podpory kategor. liečiv 09/13 1 800,00
1139.
Disig, a.s. Prevádzka a podpora SW pre dat.r.cien 9/13 504,00
1140.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla   680,72
1141.
FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 10/13 634,22
1142.
FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 13-18 za 10/13 328,88
1143.
FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 7-12 za 10/13 332,72
1144.
B.V.S.  a.s. Zrážková voda 09/13 167,27
1145.
Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 397,99
1146.
GTS Slovakia,a.s. Telekomunikačné služby 1 636,24
1147.
ZSE Energia a.s. Vyúčt. el. energie 09/13 868,94
1148.
SPP, a.s.                      Vyúčtovanie plynu 09/13  7,97
1149.
Blueframe, s.r.o. Chod web.stánky 3Q.2013 716,40
1150.
B.V.S.  a.s. Vodné, stočné  09/13 526,63
1151.
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Revízie a pr. servis kotolne 132,00
1152.
Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 326,04
1153.
Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 214,20
1154.
Marci Anton, Ing., HAPOSIS Technik požiarnej ochrany 09/2013 200,00
1155.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla  938,05
1156.
Turis Stanislav, Bc. Cestovné náhrady 61,12
1157.
Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková Cestovné náhrady 22,40
1158.
Dóci Ivan MUDr.Doc. Cestovné náhrady 57,54
1159.
PU FZ Cestovné náhrady 79,78
1160.
MUDr. Lacko Marián Cestovné náhrady 30,70
1161.
Machová Mária, MUDr. Cestovné náhrady 35,04
1162.
Číž Ján Ing. Cestovné náhrady 49,62
1163.
QUADRIQ a.s.                   Pravidelná kontrola a servis  200,76
1164.
IURA Edition s.r.o.            Školenie 102,00
1165.
Robert Pecov Pravidelná mesačná prehliadka  EPS 10/13 21,10
1166.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,80
1167.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 623,00
1168.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 508,00
1169.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 567,00
1170.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 649,00
1171.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 555,00
1172.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 155,00
1173.
E.M.G. Preklad materiálu 26,96
1174.
E.M.G. Preklad materiálu 109,52
1175.
RESULTA s.r.o. Zab. funkčnej prevádzky IS III.Q 2013 2 389,97
1176.
ECOPRESS a.s. Inzeráty v HN 09999  2 685,70
1177.
EDOS-PEM s.r.o. Školenie 112,00
1178.
Agentúra Tempo Školenie 298,80
1179.
STORNO    
1180.
Robert Pecov EPS-výmena akumulátora k napájaniu kooplera 30,50
1181.
Ing. Matúš Smatana - GKS Geom. plán pozemkov MZ SR 540,00
1182.
SATUR TRAVEL a.s. Letenka 195,00
1183.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 475,00
1184.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,90
1185.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla   511,67
1186.
Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 39,79
1187.
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Revízie servis kotolne 454,80
1188.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 555,00
1189.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 766,00
1190.
PosAm s.r.o. Podpora Lotus Notes 3.Q 2013 478,01
1191.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 629,00
1192.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 468,00
1193.
Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačná technika 319,00
1194.
Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačná technika 319,00
1195.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,80
1196.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,90
1197.
E.M.G. Preklad materiálu 34,67
1198.
E.M.G. Preklad materiálu 217,04
1199.
BARTEK Viliam Oprava žalúzií 300,00
1200.
VICOM s.r.o. Hyg. potreby 218,44