Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2013

Faktúry 2013 1201 - 1300

​​​

Poradové číslo Dodávateľ Popis​ Suma €
1201.
Slovenská zdr.univerzita      Ubytovanie ŠT 10/12 332,00
1202.
ECOPRESS a.s. Inzerát ZN- B2B03100  464,21
1203.
UPJŠ Cestovné náhrady 46,70
1204.
HEKAS, s.r.o. Konf. vodohospodárov 140,00
1205.
Jarolíková Katarína, JAKA  upratovacie práce 10/2013 2 941,29
1206.
EGO Zlín, spol. s r.o. Seminár- Impl. MZP WHO 840,00
1207.
Daňový úrad Bratislava Seminár- Impl. MZP WHO 168,00
1208.
PROEKO BA s.r.o. Školenie 296,00
1209.
PROEKO BA s.r.o. Školenie 296,00
1210.
EDOS-PEM s.r.o. Školenie 112,00
1211.
Straka Ján Za služby 10/13 950,60
1212.
LL real invest, s.r.o. Školenie k programu Informačný seminár OPZ 345,80
1213.
E.M.G. Preklad materiálu 1 319,95
1214.
Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP, Ferienčíkova,  08/2013 553,60
1215.
CCN s.r.o.                     Servis softvéru 10/13,  3 600,00
1216.
EDOS-PEM s.r.o. Školenie 168,00
1217.
ZSE Energia a.s. Preddavky el. energie 11/13  6 000,00
1218.
Sodexo, s.r.o. Stravné VS 10/2013 1 776,75
1219.
Sodexo, s.r.o. Stravné ŠS 10/2013 4 905,69
1220.
STORNO
1221.
Sodexo, s.r.o. Strav. lístky 700 ks, 10/13 2 352,00
1222.
Sodexo, s.r.o. Strav. lístky 700 ks, 11/13 2 352,00
1223.
UNION poisťovňa, a.s.          Vyučtovanie poistného október 2013 95,69
1224.
Marci Anton, Ing., HAPOSIS Technik požiarnej ochrany 10/2013 200,00
1225.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla  40,56
1226.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla  18,40
1227.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla  301,03
1228.
Jarolíková Katarína, JAKA  Upratovacie práce, jesenné upratovanie 2 504,35
1229.
LINTNER Alexander Ing.-SAKON Servis a oprava kávovarov 10/13 389,00
1230.
Robert Pecov štvrťročná prehliadka zariadení EPS 204,50
1231.
CWS-boco Textil Servis Slovens Prenajom rohoží za 10/13 255,59
1232.
SPP, a.s.                      Preddavky plynu 11/13 5 274,00
1233.
Srncová Marta, JUDr.           právna pomoc 10/2013 1 000,00
1234.
IURA Edition s.r.o.            Školenie 168,00
1235.
ELVYT s.r.o.     Opravy a údržba výťahov 307,30
1236.
KAPSCH, s.r.o. Servisná činnosť 10/13 379,20
1237.
IMPROMAT-SLOV s.r.o. Servisný zásah 59,42
1238.
ZOPI TRADE, s.r.o.             Umývanie vozidiel 10/13 81,34
1239.
Technické služby - ASA, s.r.o. Posypový materiál- doprava 34,90
1240.
Technické služby - ASA, s.r.o. Posypový materiál- soľ 226,80
1241.
Bexa, a.s. Služby prev. podpory kategor. liečiv 10/13 1 800,00
1242.
Disig, a.s. Prevádzka a podpora SW 10/13
1243.
MAILTEC SLOVAKIA. s.r.o. Pravidelná údržba frank. Stroja, štítky + náplň  347,40
1244.
Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby  403,51
1245.
SATUR TRAVEL a.s. Letenka 190,00
1246.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 567,00
1247.
AQUA PRO s.r.o.                Pramenitá voda, pl. poháriky 10/2013 400,56
1248.
GTS Slovakia,a.s. Telekomunikačné služby  1 801,27
1249.
Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby  178,70
1250.
Vzdelávacie a doškoľovacie zar Pracovná porada IZP 96,10
1251.
Vzdelávacie a doškoľovacie zar Pracovná porada IZP, poplatok 4,00
1252.
ZSE Energia a.s. Vyúčt. el. energie 10/13 1 386,58
1253.
TASR                    Spravodajský servis a monit. 10/13 996,00
1254.
Kováčová Jarmila, JUDr. Notárske služby 356,87
1255.
Sodexo, s.r.o. Príspevok na závod. stravovanie dôch. 10/13 7,54
1256.
Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP, Ferienčíkova,  09/2013 553,60
1257.
Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková Cestovné náhrady 23,80
1258.
Machová Mária, MUDr. Cestovné náhrady 35,04
1259.
Hlinka Milan, Ing. Cestovné náhrady 37,44
1260.
Hlinka Milan, Ing. Cestovné náhrady 37,44
1261.
Hlinka Milan, Ing. Cestovné náhrady 37,44
1262.
Hlinka Milan, Ing. Cestovné náhrady 37,44
1263.
Číž Ján Ing. Cestovné náhrady 49,62
1264.
Bandura Peter MUDr. Cestovné náhrady 83,00
1265.
ROSOCHOVA J.MUDr. Cestovné náhrady 285,75
1266.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 567,00
1267.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 503,00
1268.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 588,00
1269.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,80
1270.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 622,00
1271.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,80
1272.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,80
1273.
ČERNÁ Mária                    roztriedenie a vyrad. spisových záznamov 3 894,00
1274.
PRO - TENDER s.r.o. Služby VO 10/2013 90,00
1275.
ORANGE Slovensko a.s.          Telekomunikačné služby  17 325,77
1276.
Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby  2 840,09
1277.
EDOS-PEM s.r.o. Školenie 112,00
1278.
EDOS-PEM s.r.o. Školenie 56,00
1279.
Centrum účelových zariadení Školenie 58,00
1280.
Ezex s.r.o. - hotel Ambassador Informačný sem. OPZ- konferenčná sála, občerstv.   305,00
1281.
AUTOSKLO H&D s.r.o. Úhrada spoluúčasti 66,00
1282.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla  39,00
1283.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla  891,36
1284.
B.V.S.  a.s. Zrážková voda 010/13 172,69
1285.
B.V.S.  a.s. Vodné, stočné  10/13 647,32
1286.
FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 13-18 za 11/13 328,88
1287.
FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 11/13 634,22
1288.
FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 7-12 za 11/13 332,72
1289.
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod. stravovanie 10/13  13,34
1290.
Hl.mesto SR                    Miestny popl. za KO 10/13 597,24
1291.
Golden Royal Group, s.r.o. Storno poplatok- ubytovanie  70,00
1292.
Red Tulip, s.r.o. Vizitky  35,40
1293.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,80
1294.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,80
1295.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,80
1296.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,80
1297.
Jarolíková Katarína, JAKA  Upratovacie práce, tepovanie kobercov 647,49
1298.
EDOS-PEM s.r.o. Školenie 49,00
1299.
EDOS-PEM s.r.o. Školenie 49,00
1300.
Red Tulip, s.r.o. Vizitky  10,20