Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2013

Faktúry 2013 1301 - 1400

Poradové číslo Dodávateľ Popis Suma €
1301. JURIGA s.r.o. Tonery
5 267,29
1302. Tibor Varga - TSV PAPIER Kancelárske potreby
345,40
1303. Slovenská zdr.univerzita Ubytovanie ŠT 11/12
332,00
1304. SPP, a.s. Vyúčtovanie plynu 10/13
183,83
1305. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
675,00
1306. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
2 040,00
1307. Štefan Tarnóczy Oprava geberitu
73,20
1308. KASPO s.r.o. Psychologické vyšetrenie vodičov
240,00
1309. REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Servis kúrenia, výmena čerpadla
1 099,20
1310. REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Servis ÚK, údržba kotlov, neprav. servis
529,20
1311. REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Revízie a servis kotolne, prav. servis
2 103,60
1312. REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Profylaktika MaR, prav. servis
1 930,20
1313. IURA Edition s.r.o. Školenie
84,00
1314. EP s.r.o. Školenie
96,00
1315. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
595,98
1316. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
211,24
1317. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
993,68
1318. E.M.G. Preklad
385,20
1319. E.M.G. Tlmočenie
108,86
1320. GEO Slovakia s.r.o. Kontrola merania a rozbory vôd
11 980,80
1321. Tibor Varga - TSV PAPIER Kancelárske potreby
808,79
1322. QUAZAR s.r.o. Odb. prehl. a skúšky el. zariadení, spotrebičov
2 677,50
1323. REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Rekonštrukcia havarijného systému TÚV
17 021,60
1324. JURINA V.RNDr. Cestovné náhrady
104,00
1325. UNION poisťovňa, a.s. Vyučtovanie poistného, november 2013
117,68
1326. Vzdelávacie a doškoľovacie zar Pracovná porada IZP,popl., 18.-20.11.2013
16,00
1327. Vzdelávacie a doškoľovacie zar Pracovná porada IZP, 18.-20.11.2013
359,90
1328. HOUR s.r.o. Služobné preukazy pre zamestncov MZ SR
112,20
1329. VICOM s.r.o. Hygienické potreby
734,40
1330. IMPROMAT-SLOV s.r.o. Servisný zásah
502,22
1331. JURIGA s.r.o. Tonery
1 177,92
1332. Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačná technika
439,00
1333. Centrum účelových zariadení Školenie
58,00
1334. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
1 130,00
1335. REDI TOUR s.r.o. Letenka
563,80
1336. REDI TOUR s.r.o. Letenka
563,90
1337. CWS-boco Textil Servis Slovens Prenajom rohoží 11/13
195,80
1338. SANET - Združenie používateľov Služby počítačovej siete 10-12/2013
600,00
1339. LL real invest, s.r.o. Hlavná informačná aktivita OPZ- konferencie
2 796,30
1340. Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
39,79
1341. Xepap Kopírovací papier
1 072,66
1342. SPP, a.s. Preddavky plynu 12/13
6 103,00
1343. ZSE Energia a.s. Preddavky el. energie 12/13
6 000,00
1344. Jarolíková Katarína, JAKA Upratovacie práce 11/2013
2 941,29
1345. PROEKO BA s.r.o. Školenie
138,00
1346. Centrum účelových zariadení Školenie
116,00
1347. Číž Ján Ing. Cestovné náhrady
49,62
1348. Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková Cestovné náhrady
23,80
1349. Sládečková Regína PhDr. Cestovné náhrady
20,00
1350. Turis Stanislav, Bc. Cestovné náhrady
55,58
1351. Hlinka Milan, Ing. Cestovné náhrady
37,44
1352. UPJŠ Cestovné náhrady
68,54
1353. UPJŠ Cestovné náhrady
37,40
1354. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
565,00
1355. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
832,00
1356. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
313,00
1357. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
393,00
1358. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
458,00
1359. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
565,00
1360. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
1 661,00
1361. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
255,00
1362. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
565,00
1363. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
555,00
1364. Straka Ján Za služby 11/13
823,20
1365. REDI TOUR s.r.o. Letenka
563,90
1366. REDI TOUR s.r.o. Letenka
730,10
1367. REDI TOUR s.r.o. Letenka
716,10
1368. REDI TOUR s.r.o. Letenka
563,80
1369. REDI TOUR s.r.o. Letenka
563,80
1370. TRITON, s.r.o. Oprava rampy na spodnom parkovisku
111,60
1371. Sodexo, s.r.o. Stravné ŠS 11/2013
4 490,49
1372. Sodexo, s.r.o. Stravné VS 11/2013
1 498,78
1373. Sodexo, s.r.o. Príspevok na závod. stravovanie dôch. 11/13
8,70
1374. Sodexo, s.r.o. Repre- Pracovná skupina, Kategorizačná rada
94,08
1375. Robert Pecov Pravidelná mesačná prehliadka EPS 12/13
21,10
1376. AVOAR, s.r.o. Personálno- psychologické poradenstvo
120,00
1377. E.M.G. Preklad materiálu
199,20
1378. E.M.G. Preklad materiálu
29,86
1379. Srncová Marta, JUDr. Právna pomoc 11/2013
1 000,00
1380. REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Pravidelný servis VZT zariadenia
1 470,00
1381. Double H studio, s.r.o. Fotografovanie konferencie OPZ
260,00
1382. PRO - TENDER s.r.o. Služby VO 11/2013
162,00
1383. Száz Kamil, MUDr. Cestovné náhrady
16,70
1384. Dóci Ivan MUDr.Doc. Cestovné náhrady
225,50
1385. Gažo Vladimír, Ing,, G.LAMINÁT viazací materiál
286,44
1386. DOLIS s.r.o. Propagačné predmety OPZ
7 800,00
1387. CCN s.r.o. servis softvéru 11/13
3 600,00
1388. Nemocnica s poliklinikou Cestovné náhrady
28,40
1389. HUDEC Jozef MUDr. Cestovné náhrady
30,72
1390. MUDr. Lacko Marián Cestovné náhrady
32,72
1391. Číž Ján Ing. Cestovné náhrady
49,62
1392. Marci Anton, Ing., HAPOSIS technik požiarnej ochrany 11/2013
200,00
1393. PU FZ Cestovné náhrady
81,78
1394. Hl.mesto SR miestny poplatok KO 11/13
597,24
1395. AQUA PRO s.r.o. pramenitá voda, pl. poháriky 11/2013
304,56
1396. GTS Slovakia,a.s. Telekomunikačné služby
1 587,82
1397. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
494,00
1398. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
419,00
1399. Štátny geologický ústav Dionýz Revízia registrácie min. zdrojov, Preš. Kraj
7 496,14
1400. Enermont s.r.o. prevádzkovanie energ. zariadení 2013
158,40