Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2013

Faktúry 2013 301 - 400

Poradové číslo Dodávateľ Popis

Suma  €

301. Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 81,42
302. Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 37,13
303. Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 42,50
304. MOTOR-CAR Bratislava  s.r.o. oprava mot. vozidla 128,77
305. ZOPI TRADE, s.r.o.             umývanie vozidiel 02/13  145,75
306. ČERNÁ Mária                    roztriedenie, vyradenie spisových záznamov 1 958,00
307. GTS Slovakia,a.s. Telekomunikačné služby 1 702,48
308. Red Tulip, s.r.o. hlav. papier so slepotlačou 432,00
309. ZSE Energia a.s. vyúčt. el. energie 02/2013 875,32
310. Slovenská pošta, a.s.          predplatné časopisov 2013, 2Q. 990,04
311. STORNO FA
312. STORNO FA
313. STORNO FA
314. PRO - TENDER s.r.o. služby VO 02/2013 1 134,00
315. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 573,00
316. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 633,00
317. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 567,00
318. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 551,00
319. Tomkuliak Milan JUDr Náhrada mzdy  54 854,12
320. BESET, spol. s r.o. Školenie 420,00
321. B.V.S.  a.s. Vodné, Stočné 02/13 675,85
322. VICOM s.r.o. hyg. potreby 651,40
323. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 7-12 za 03/13 333,13
324. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 03/13 634,98
325. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 13-18 za 03/13 329,31
326. DAR, s.r.o. Káva, repre 288,00
327. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 519,00
328. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 642,00
329. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 537,00
330. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 365,00
331. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 493,00
332. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 519,00
333. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 441,00
334. Valeo Moving services s.r.o. Sťahovanie  3 918,00
335. STORNO FA
336. REDI TOUR  s.r.o.    Letenka 562,00
337. TASR                           spravodajský servis a monit. 02/2013 996,00
338. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 563,00
339. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 531,00
340. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 643,00
341. JAROLÍN Ján - kancelárska tech Letenka 2 142,52
342. ROSOCHOVA J.MUDr. Cestovné náhrady 702,19
343. Hlinka Milan, Ing. Cestovné náhrady 37,44
344. ÚPSVaR odvod- nepln. povin. o podielu ZT obča. ZPS´12 3 720,00
345. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla   146,02
346. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla   33,28
347. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla   518,02
348. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 39,79
349. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 279,94
350. Madecorp s.r.o. transfer pracovnej návštevy WHO/ECDC 1 194,96
351. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 430,00
352. E.M.G. tlmočenie  108,86
353. E.M.G. tlmočenie  362,53
354. E.M.G. preklad dokumentu 175,20
355. EDOS-PEM s.r.o. Školenie 49,00
356. PROEKO BA s.r.o. Školenie 138,00
357. Sodexo, s.r.o. Stravné lístky 03/2013, SEPP 2 956,80
358. Sodexo, s.r.o. Stravné lístky 03/2013, SEPP 268,80
359. DELOITTE ADVISORY s.r.o. Analýza hosp. a efekt, SEPP 11 028,00
360. PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r Predplatné- Zb. zákonov 2013, 2. preddavok 550,00
361. Eva Matlovičová - umelecké kní zviazanie ZZ SR, Vestník MZSR 290,40
362. HOUR s.r.o.                    Aktualizácia a tech. podpora k DS 03/13-14 1 313,14
363. Slovenská zdr.univerzita       ubytovanie 03/12 332,00
364. Bexa, a.s. služby prev. podpory kategor. liečiv 02/13 1 800,00
365. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla   319,04
366. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 820,00
367. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,00
368. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 620,00
369. UNION poisťovňa, a.s.          vyučtovanie poistného marec 2013 92,51
370. HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA Hosp.mobilizácia  IQ. 2013 225 691,03
371. CWS-boco Textil Servis Slovens prenajom rohoží 03/13 190,13
372. Hl.mesto SR                    Daň z nehnuteľnosti, rok 2013  13 765,39
373. ORANGE Slovensko a.s.          Telekomunikačné služby  3 453,93
374. IURA Edition s.r.o.            Predplatné- Účtovníctvo ropo a obcí 2013 64,66
375. TASR                           spravodajský servis a monit. 03/2013 996,00
376. Jarolíková Katarína, JAKA  upratovacie práce 03/2013 2 941,29
377. SPP, a.s.       pred. plynu 04/12 3 287,00
378. SPP, a.s.                      vyúčtovanie plynu 02/13  1 516,76
379. ZSE Energia a.s. pred. el. energie 05/13 6 000,00
380. Straka Ján za služby 03/13 759,50
381. Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby  20,16
382. LINTNER Alexander Ing.-SAKON Servis a oprava kávovarov 03/13 342,00
383. Srncová Marta, JUDr.           právna pomoc 03/2013 1 000,00
384. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 484,00
385. E.M.G. tlmočenie 108,86
386. PIENINY RESORT s.r.o. medzivládna komisia, ubyt. + zabezp. stravy 523,60
387. EUROPEAN COMMISSION tlmočenie 440,00
388. RESULTA s.r.o. zab. funkčnej prevádzky IS 1.Q 2013 2 389,97
389. Zeleň Slovakia s.r.o. Zimná údržba parkovísk 03/12 658,80
390. IMPROMAT-SLOV s.r.o. servisný zásah 43,06
391. AVOAR, s.r.o. Personálno-psychologické poradenstvo 240,00
392. UNIQA poisťovňa, a.s. poistné vodiča 96,26
393. PhDr. Mgr. Alena Heřmánková Cestovné náhrady 15,16
​394. Číž Ján Ing. Cestovné náhrady 49,62
395. Nemocnica s poliklinikou Cestovné náhrady 30,29
396. Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková Cestovné náhrady 23,80
397. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla 903,86
398. ZOPI TRADE, s.r.o.           umývanie vozidiel 03/13  94,62
399. HOUR s.r.o.       Systémová údržba HUMAN 01-03/2013 1 298,30
400. Sodexo, s.r.o. Stravné lístky 04/2013 SEPP 3 292,80