Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2013

Faktúry 2013 401 - 500

​​​​
Poradové číslo Dodávateľ Popis​

Suma  €

401.
Sodexo, s.r.o. Stravovanie býv. zamestnancov MZ SR- prísp. 03/13 2,90
402.
Sodexo, s.r.o. Repre- Akreditačná, kategorizačná komisia  03/13 248,64
403.
Sodexo, s.r.o. Stravné ŠS 03/13 4 099,23
404.
Sodexo, s.r.o. Stravné VS 03/13 1 528,92
405.
CCN s.r.o.                     mesačný paušál, servis softvéru- 03/13 3 600,00
406.
PROEKO BA s.r.o. Školenie 148,00
407.
PROEKO BA s.r.o. Školenie 59,00
408.
PROMPT tlačiarne cenín a.s. tlačivá pre vývoz a dovoz liekov 1 089,72
409.
AQUA PRO s.r.o.                pramenitá voda, pl. poháriky 03/2013 325,92
410.
DINERS CLUB Slovakia s.r.o. ubytovanie  62,58
411.
Marci Anton, Ing., HAPOSIS technik požiarnej ochrany 03/2013 200,00
412.
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. revízie a servis kotolne, prav. servis 672,00
413.
STORNO FA
414.
SATUR TRAVEL a.s. Letenka 420,00
415.
ZSE Energia a.s. vyúčt. el. energie 03/2013 236,74
416.
B.V.S.  a.s. zrážková voda 03/13 172,69
417.
Hl.mesto SR                    popl. za odvoz KO, 03/2013 597,24
418.
VICOM s.r.o. hyg. potreby 166,85
419.
VICOM s.r.o.  hyg. potreby 496,80
420.
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 398,72
421.
Disig, a.s. prevádzka a techn. podpora softvéru pre databázu  MZ  3/13 504,00
422.
Kováčová Jarmila, JUDr. notárske služby 76,93
423.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 562,05
424.
E.M.G. preklad materiálu 539,75
425.
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod. stravovanie 03/13 11,60
426.
SPP, a.s.                      vyúčtovanie plynu 03/13  1 517,28
427.
E.M.G. preklad materiálu 47,74
428.
GTS Slovakia,a.s. Telekomunikačné služby 1 689,30
429.
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 37,33
430.
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 53,64
431.
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 87,59
432.
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 98,33
433.
KAPSCH, s.r.o. servisná činnosť 04/13 379,20
434.
Bexa, a.s. služby prev. podpory kategor. liečiv 03/13 1 800,00
435.
BE COOL agency s.r.o. cateringové služby 116,40
436.
Blueframe, s.r.o. systémová podpora web stánky 2Q. 2012 716,40
437.
JURIGA s.r.o.                  tonery 1 560,00
438.
FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 13-18 za 04/13 307,27
439.
FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 7-12 za 04/13 310,93
440.
FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 04/13 596,06
441.
Tibor Varga - TSV PAPIER kanc. materiál  1 154,83
442.
Xepap Kopírovací papier  172,80
443.
Robert Pecov pravidelná mesačná prehliadka  EPS  21,10
444.
AZ pneu s.r.o. pneumatiky 1 176,00
445.
PRO - TENDER s.r.o. služby VO  03/2013 576,00
446.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla  933,06
447.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 610,00
448.
Faveo s.r.o Letenka 152,00
449.
OSKAR AK s.r.o.                Školenie 118,00
450.
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 82,98
451.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla 687,54
452.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla 112,92
453.
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. revízie a servis kotolne 777,60
454.
DAR, s.r.o. Káva, repre 192,00
455.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 513,00
456.
B.V.S.  a.s. Vodné, Stočné 03/13 526,63
457.
Mesto Poprad Daň z nehnuteľnosti, rok 2013  118,69
458.
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 115,62
459.
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 39,79
460.
Kováčová Jarmila, JUDr. notárske služby 2 184,19
461.
ROSOCHOVA J.MUDr. Cestovné náhrady 233,75
462.
PP & P Co, s.r.o. Konz- poradenské služby + VO 3/2013- SEPP 226,20
463.
SATUR TRAVEL a.s. Letenka 446,10
464.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 484,00
465.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 1 124,00
466.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,00
467.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 515,00
468.
Jarolíková Katarína, JAKA  upratovacie práce 1 215,13
469.
Jarolíková Katarína, JAKA  upratovacie práce 1 309,67
470.
IMPROMAT-SLOV s.r.o. servisný zásah 109,48
471.
SOFOS spol. s.r.o. kom. nfraštr., servery- SEPP 8 736,36
472.
RESULTA s.r.o. motáž kom. infraštr., serverov- SEPP 12 000,00
473.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 1 102,00
474.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 307,00
475.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 551,00
476.
E.M.G. tlmočenie 380,93
477.
CWS-boco Textil Servis Slovens prenajom rohoží za 04/13 190,13
478.
Disig, a.s. úprava aplikácie referencovania cien 1 680,00
479.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 1 100,00
480.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 535,00
481.
E.M.G. preklad  106,57
482.
E.M.G. preklad  179,76
483.
ALBATRADE spol. s r.o. catering. Služby- SEPP 1 287,02
484.
Inštitút bezpečnosti práce-IBP Školenie 79,00
485.
Tibor Varga - TSV PAPIER kanc. potreby  298,44
486.
AZ pneu s.r.o. pneumatiky 500,00
487.
SATUR TRAVEL a.s. Letenka 928,20
488.
HOUR s.r.o.                    rozšírenie dochádz. systému- SEPP 2 231,28
489.
EUROPEAN COMMISSION tlmočenie 440,00
490.
Slovenská zdr.univerzita       ubytovanie 04/12 332,00
491.
UNION poisťovňa, a.s.          vyučtovanie poistného apríl 2013 105,70
492.
QUADRIQ a.s.                   Pravidelná kontrola a servis  260,20
493.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 561,95
494.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 526,00
495.
E.M.G. preklad materiálu 49,44
496.
JURIGA s.r.o.                  tonery 6 556,44
497.
JURIGA s.r.o.                  tonery 345,60
498.
ZSE Energia a.s. predd. el. energie 05/13  6 000,00
499.
SPP, a.s.                      predd.plynu 05/12 2 848,00
500.
PosAm s.r.o. Podpora Lotus Notes 2.Q/2013 478,01
​​​