Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2015

Faktúry 2015 1101 - 1172

Poradové číslo
Dodávateľ
Popis
Suma €
DFA1101 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Revízie a servis kotolne, neprav. servis
3 680,40
DFA1102 Faveo s.r.o Letenka
635,00
DFA1103 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
348,00
DFA1104 Faveo s.r.o Letenka
645,00
DFA1105 Robert Pecov Výmena hlásičov požiaru
1 504,80
DFA1106 Delikanti s.r.o. Občerstvenie- rada EÚ
545,05
DFA1107 Delikanti s.r.o. Občerstvenie- WHO pracovníci
207,45
DFA1108 DELTECH, a.s. Pravidelná kontrola a servis
200,76
DFA1109 Slovenská pošta, a.s. Nakreditovanie frank. stroja
5 000,00
DFA1110 HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA Hosp. mobilizácia 4Q. 2015
448 269,01
DFA1111 ZDRAVOTNÍCKA PODPORA OBRANY Zdravotnícka podpora obrany 4Q. 2015

109 403,37

DFA1112 GRIŠČÍK & PARTNERS s.r.o. Zabezpečenie právnych služieb (SEPP)
2 871,00
DFA1113 CWS-boco Textil Servis Slovens Prenajom rohoží 11/15
198,44
DFA1114 Bratislavský samosprávny kraj Trovy konania
30 404,45
DFA1115 Euro Media Košice, s.r.o. Kazety, tonery
3 599,90
DFA1116 Euro Media Košice, s.r.o. Kazety, tonery
2 014,37
DFA1117 Entrans s.r.o. Preklad
444,00
DFA1118 Entrans s.r.o. Preklad
248,28
DFA1119 B.V.S. a.s. Vodné, stočné 11/15
452,48
DFA1120 Faveo s.r.o Letenka
649,00
DFA1121 Xepap Papier
2 112,00
DFA1122 Slovenská zdr.univerzita Ubytovanie ministra zdravotníctva 12/15
332,00
DFA1123 Delikanti s.r.o. Občerstvenie
1 076,15
DFA1124 RESULTA s.r.o. Rekonfigurácia siete MZSR
8 880,00
DFA1125 Pivnica u zlatej husi Občerstvenie
1 315,20
DFA1126 UNION poisťovňa, a.s. Vyučtovanie poistného December 2015
61,04
DFA1127 Faveo s.r.o Letenka
645,00
DFA1128 Arthur D.Little GmbH, Komplexné zabezp. poradenských skužieb e-health
3 690,00
DFA1129 Daňový úrad Bratislava Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ
738,00
DFA1130 Arthur D.Little GmbH, Komplexné zabezp. poradenských skužieb e-health
3 690,00
DFA1131 Daňový úrad Bratislava Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ
738,00
DFA1132 Arthur D.Little GmbH, Komplexné zabezp. poradenských skužieb e-health
3 690,00
DFA1133 Daňový úrad Bratislava Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ
738,00
DFA1134 Arthur D.Little GmbH, Komplexné zabezp. poradenských skužieb e-health
3 690,00
DFA1135 Daňový úrad Bratislava Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ
738,00
DFA1136 Arthur D.Little GmbH, Komplexné zabezp. poradenských skužieb e-health
16 248,33
DFA1137 Daňový úrad Bratislava Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ
3 249,67
DFA1138 Arthur D.Little GmbH, Komplexné zabezp. poradenských skužieb e-health
14 143,33
DFA1139 Daňový úrad Bratislava Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ
2 828,67
DFA1140 Arthur D.Little GmbH, Komplexné zabezp. poradenských skužieb e-health
9 785,00
DFA1141 Daňový úrad Bratislava Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ
1 957,00
DFA1142 Arthur D.Little GmbH, Komplexné zabezp. poradenských skužieb e-health
9 243,33
DFA1143 Daňový úrad Bratislava Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ
1 848,67
DFA1144 Arthur D.Little GmbH, Komplexné zabezp. poradenských skužieb e-health
9 561,67
DFA1145 Daňový úrad Bratislava Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ
1 912,34
DFA1146 Arthur D.Little GmbH, Komplexné zabezp. poradenských skužieb e-health
15 225,00
DFA1147 Daňový úrad Bratislava Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ
3 045,00
DFA1148 Arthur D.Little GmbH, Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ
18 307,00
DFA1149 Daňový úrad Bratislava Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ
3 661,40
DFA1150 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. voz.
287,44
DFA1151 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. voz.
876,00
DFA1152 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot.voz.
907,78
DFA1153 Red Tulip, s.r.o. Tlačoviny, hlavič. papier
1 509,00
DFA1154 PROFIKLIMA, s.r.o. Servis, údržba klimat. serverovne
2 919,00
DFA1155 Generali Poisťovňa, a.s. ZP r.2016
1 595,88
DFA1156 Tibor Varga - TSV PAPIER Kancelárske potreby
2 664,24
DFA1157 Euro Media Košice, s.r.o. Tonery
495,22
DFA1158 PROMPT tlačiareň cenín a.s. Tlačivá pre vývoz a dovoz liekov
378,00
DFA1159 Erasmus, s.r.o. Tvorba reg. masterplánu (SEPP)
22 680,00
DFA1160 CWS-boco Textil Servis Slovens Prenajom rohoží 12/15
198,44
DFA1161 Generali Poisťovňa, a.s. Alik. ZP r.2015 (SEPP)
7,48
DFA1162 Generali Poisťovňa, a.s. Alik. HP r.2015, 2016 (SEPP)
225,13
DFA1163 RICOH Slovakia s.r.o. Oprava kopírky
44,40
DFA1164 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
39,00
DFA1165 Entrans s.r.o. Preklad (SEPP)
5 265,60
DFA1166 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. voz.
1 950,90
DFA1167 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. voz.
207,49
DFA1168 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. voz.
60,66
DFA1169 Slovenská pošta, a.s. Nakreditovanie frank. stroja
14 800,00
DFA1170 Straka Ján Za služby 12/2015
905,00
DFA1171 RICOH Slovakia s.r.o. Oprava kopírky
166,80
DFA1172 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. voz.
1 043,37