Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2015

Faktúry 2015 501 - 600

Poradové číslo
Dodávateľ
Popis
Suma €
DFA501 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP 04/2015
2 259,51
DFA502 CWS-boco Textil Servis Slovens Prenájom rohoží 05/15
198,44
DFA503 UNION poisťovňa, a.s. Vyúčtovanie poistného máj 2015
146,84
DFA504 Slovenská zdr.univerzita Ubytovanie ŠT 05/15
332,00
DFA505 Faveo s.r.o Letenka
648,00
DFA506 Faveo s.r.o Letenka
1 296,00
DFA507 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
1 072,98
DFA508 Straka Ján Za služby 05/2015
825,00
DFA509 Jarolíková Katarína, JAKA Uprat. služby 05/2015
2 941,29
DFA510 SPP, a.s. Pred. plynu 06/15
2 301,00
DFA511 ZSE Energia a.s. Pred. el. energie 06/15
6 000,00
DFA512 Wolters Kluwer s.r.o. Predplatné Dvojmesačníka VO
72,00
DFA513 Faveo s.r.o Letenka
1 292,00
DFA514 JUDr. Jarmila Kováčová Notárske služby
97,02
DFA515 Entrans s.r.o. Preklad
886,08
DFA516 Srncová Marta, JUDr. Právna pomoc 05/2015
1 000,00
DFA517 CCN s.r.o. Servis softvéru 04/15
3 600,00
DFA518 Ružička Csekes s.r.o. Poradenské služby (IZP)
120 420,00
DFA519 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda, pl. poháriky 05/2015
362,16
DFA520 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda, pl. poháriky 05/2015 (SEPP)
38,76
DFA521 TASR Spravodajský servis a monit. 05/15
996,00
DFA522 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Strav. lístky
5 821,51
DFA523 Eva Matlovičová - umelecké kní Výroba dosiek so št. znakom
433,20
DFA524 Disig, a.s. Prevádzka a podpora SW pre dat. cien 05/15
504,00
DFA525 VÍNO MATYŠÁK s.r.o. Občerstvenie k Centrám int. zdr. starostl. (IZP)
206,40
DFA526 Delikanti s.r.o. Stravné 05/2015
10 468,80
DFA527 Marci Anton, Ing., HAPOSIS Technik požiarnej ochrany 05/2015
200,00
DFA528 B.V.S. a.s. Zrážková voda 05/15
173,63
DFA529 Hl.mesto SR Miestny popl. KO 05/15
597,24
DFA530 Benestra, s.r.o. Telekomunikačné služby 05/2015
1 581,97
DFA531 Robert Pecov Pravidelná mesačná prehliadka EPS 06/15
25,32
DFA532 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 13-18 za 06/15
323,65
DFA533 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 06/15
560,13
DFA534 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 7-12 za 06/15
327,40
DFA535 Henrich Sonnenschein- ITSK Tablet
444,00
DFA536 Faveo s.r.o Letenka
715,00
DFA537 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
576,12
DFA538 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
553,82
DFA539 Ernst & Young Slovakia Poradenské služby (IZP)
214 080,00
DFA540 PROEKO BA s.r.o. Školenie
276,00
DFA541 Tibor Varga - TSV PAPIER Kancelárske potreby
533,52
DFA542 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
724,74
DFA543 Disig, a.s. Prevádzka a podpora SW pre dat. cien 03/15
504,00
DFA544 Slovak- Telecom, a.s. Telekom. služby
396,88
DFA545 Slovak- Telecom, a.s. Telekom. služby
731,70
DFA546 Slovak- Telecom, a.s. Telekom. služby 05/2015
2 127,66
DFA547 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
431,65
DFA548 Faveo s.r.o Letenka
646,00
DFA549 ELenAJ, s.r.o. Výučba anglického jazyka 05/2015 (SEPP)
800,00
DFA550 UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Prísp. na závod. stravovanie 05/2015
17,40
DFA551 VO SK, a.s. Školenie
90,00
DFA552 Faveo s.r.o Letenka
277,00
DFA553 Faveo s.r.o Letenka
647,00
DFA554 Euro Media Košice, s.r.o. Tonery
9 340,57
DFA555 Wolters Kluwer s.r.o. Aktualizácia ASPI 2015
3 368,56
DFA556 Silvia Hodálová - VIUSS Predplatné- Sestra na rok 2015
30,00
DFA557 HOUR s.r.o. Systémová údržba HUMAN 04-06/2015
1 298,30
DFA558 Tibor Varga - TSV PAPIER Kancelárske potreby
161,42
DFA559 Faveo s.r.o Letenka
647,00
DFA560 Faveo s.r.o Letenka
647,00
DFA561 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
453,86
DFA562 KOVOTYP, s.r.o. Archivačné skrine
852,60
DFA563 Robert Pecov Výmena poruchových hlásičov systému EPS
705,00
DFA564 AVOAR, s.r.o. Personálno- psychologické poradenstvo
1 320,00
DFA565 Entrans s.r.o. Preklad
412,80
DFA566 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
593,82
DFA567 Slovenská asoc hydrogeológov Konferencia
39,00
DFA568 Ministerstvo financií SR Odvod finannčých prostriedkov
129,00
DFA569 EDOS-PEM s.r.o. Školenie
340,00
DFA570 VAREZ INTERIÉR,s.r.o. Nábytok do kancelárií
888,00
DFA571 Faveo s.r.o Letenka
647,00
DFA572 Double N, s.r.o. Čistiace a hygienické potreby
482,64
DFA573 B.V.S. a.s. Vodné, Stočné 05/15
557,26
DFA574 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Revízie a servis kotolne, prav. servis
132,00
DFA575 HOUR s.r.o. Školenie
76,80
DFA576 DELTECH, a.s. Pravidelná kontrola a servis
200,76
DFA577 Red Tulip, s.r.o. Hlav. papiere, obálky
4 464,00
DFA578 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
220,42
DFA579 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
836,82
DFA580 Faveo s.r.o Letenka
123,00
DFA581 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
1 598,000
DFA582 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
648,86
DFA583 KAPSCH, s.r.o. IP telefóny s inštal. (SEPP)
258,84
DFA584 Entrans s.r.o. Preklad
36,00
DFA585 IMPROMAT-SLOV s.r.o. Oprava kopírky
154,36
DFA586 HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA Hosp. mobilizácia 2Q. 2015
256 310,50
DFA587 ZDRAVOTNÍCKA PODPORA OBRANY Zdravotnícka podpora obrany 2.Q 2015 111 249,63
DFA588 Faveo s.r.o Letenka
645,00
DFA589 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
608,03
DFA590 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
525,26
DFA591 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
638,26
DFA592 ZSE Energy Solutions, s.r.o. Prevádzkovanie energ. zar. I.polrok 2015
482,86
DFA593 CWS-boco Textil Servis Slovens Prenajom rohoží 06/15
198,44
DFA594 Tibor Varga - TSV PAPIER Papier, kanc. potreby
260,03
DFA595 Slovenská pošta, a.s. Predpl. novín a časopisov
564,50
DFA596 Faveo s.r.o Letenka
645,00
DFA597 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
263,00
DFA598 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
1 946,58
DFA599 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
648,86
DFA600 Juranka spol. s r.o. Čist. a impregnácia PVC podláh
312