Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2016

Faktúry 2016 - 1101-1216

Poradové číslo Dodávateľ Adresa Popis Suma € Dátum doručenia

Typ

DFA1101 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava  Letenka
645,00
5.12.2016
OBJ
DFA1102 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava Letenka
658,00
5.12.2016
OBJ
DFA1103 Central Hotel Management,s.r.o Metodova 4, 82108 Bratislava Konferencia- Preds. podujatie  
8 052,05
6.12.2016
OBJ
DFA1104 Entrans s.r.o. Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava   Prekladateľské služby
888,00
6.12.2016
OBJ
DFA1105 VAREZ INTERIÉR,s.r.o. Unín 32, 908 46 Unín Kancelársky nábytok
6 018,00
6.12.2016
OBJ
DFA1106 Euro Media Košice, s.r.o. Rastislavova 104, 040 01 Košice     Tonery
1 189,08
6.12.2016
OBJ
DFA1107 Štefan Tarnóczy Ševčenkova 22, 851 01 Bratislava   Oprava potrubia, výmena upchávok
550,80
6.12.2016
OBJ
DFA1108 GEOSPEKTRUM s.r.o.             Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava    Údržba centr. informačného systému IKŽ
8 623,58
6.12.2016
Zmluva
DFA1109 Zeleň Slovakia s.r.o. Višňová 2, 831 03 Bratislava  Zimná údržba parkovísk 11/16
90,00
6.12.2016
Zmluva
DFA1110 CentrumKolies, s.r.o. Na priehon 281/63, 949 05 Nitra Zimné pneumatiky
2 933,68
6.12.2016
OBJ
DFA1111 UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. SNP 10, 814 65 Bratislava                          Stravovanie bývalí zamestnanci 11/2016
30,45
7.12.2016
Zmluva
DFA1112 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom. služby 
395,87
7.12.2016
Zmluva
DFA1113 Entrans s.r.o. Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava   Prekladateľské služby
240,00
7.12.2016
OBJ
DFA1114 Hl.mesto SR                    Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava               Miestny popl. KO 11/16
597,24
7.12.2016
Zmluva
DFA1115 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 11/2016 
672,73
8.12.2016
Zmluva
DFA1116 Benestra, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava  Telekomunikačné služby 11/2016
1 170,37
8.12.2016
Zmluva
DFA1117 SLOVAKIA BUS TRAVEL Štítova 4105/10, 841 10 Bratislava Prenájom autobusu- SK PRES
468,00
8.12.2016
OBJ
DFA1118 DOLIS s.r.o. Grosslingova 45, 811 09 Bratislava  Návrh a tlač blahoželaní
1 200,00
8.12.2016
OBJ
DFA1119 Mgr. art. Michal Matejčik Weissgerberlände 22/2, A-1030 Wien Hudobný program- SK PRES
1 500,00
8.12.2016
OBJ
DFA1120 Austria Trend Hotel Management Vysoká 2/A, 811 06 Bratislava Pracovné raňajky - SK PRES
180,00
8.12.2016
OBJ
DFA1121 Limousine Services s.r.o. Rožňavská 24, 821 04 Bratislava   Preprava osôb- SK PRES
600,00
8.12.2016
OBJ
DFA1122 Limousine Services s.r.o. Rožňavská 24, 821 04 Bratislava   Preprava osôb- SK PRES
650,00
8.12.2016
OBJ
DFA1123 Limousine Services s.r.o. Rožňavská 24, 821 04 Bratislava   Preprava osôb- SK PRES
48,00
8.12.2016
OBJ
DFA1124 NAY  a.s.                      Tuhovská 15, 830 26 Bratislava    Kávovary 
898,00
8.12.2016
OBJ
DFA1125 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava    Revízie a servis kotolne, prav. servis
132,00
8.12.2016
Zmluva/OBJ
DFA1126 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava    Revízie a servis kotolne, prav. servis
1 974,00
8.12.2016
Zmluva
DFA1127 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava Refakturácia nákladov občerstvenia
396,12
8.12.2016
Príloha
DFA1128 Slovenská pošta, a.s.          Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica                     Nakreditovanie frank. stroja v podateľni
10 000,00
8.12.2016
Príloha
DFA1129 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava Letenka
630,00
8.12.2016
OBJ
DFA1130 ROIN s.r.o. Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava   Čistiace a hygienické potreby
754,68
9.12.2016
OBJ
DFA1131 REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava  Nástenné a stolové kalendáre, diáre
490,00
9.12.2016
Zmluva
DFA1132 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 11/2016 
533,26
9.12.2016
Zmluva
DFA1133 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom. služby
454,64
9.12.2016
Zmluva
DFA1134 B.V.S.  a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava                   Zrážková voda 11/16
152,62
9.12.2016
Zmluva
DFA1135  AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen Uprat. služby 11/2016
2 990,00
9.12.2016
Zmluva
DFA1136 DINERS CLUB Slovakia s.r.o. Nám. slobody 11, 811 06 Bratislava     Poplatok ZPC
158,00
9.12.2016
Zmluva
DFA1137 Carmela/ Carmen Gauci 48 Triq Gaspare Pace, Siggiewi, Malta Refund. nákladov- SK PRES
472,53
9.12.2016
Príloha
DFA1138 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava   Predpl. Trend na rok 2017
74,00
12.12.2016
OBJ
DFA1139 KAPSCH, s.r.o. Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava Servisné činnosti
6 426,00
13.12.2016
Zmluva
DFA1140 KAPSCH, s.r.o. Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava Dodanie repas. telefónov
1 641,96
13.12.2016
OBJ
DFA1141 Robert Pecov Osuského 1649/38, 851 03 Bratislava Vým. zálož. zdroja  a akumulátorov EPS
1 601,52
13.12.2016
OBJ
DFA1142 SPP, a.s.                      Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  Vyúčt. plynu 11/2016
1 210,44
13.12.2016
Zmluva
DFA1143 ELVYT s.r.o.                   Nobelova 12, 917 00 Trnava        Výmena príslušenstva kabín víťahov
1 942,56
13.12.2016
OBJ
DFA1144 RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava Oprava mot. voz. 
45,60
13.12.2016
Zmluva/OBJ
DFA1145 RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava Oprava mot. voz. 
8 296,19
13.12.2016
Zmluva/OBJ
DFA1146 Univerzitna nemocnica Bratisla Pažítková 4, 82102 Bratislava Prenájom garáží č. 11-18;  12/16
1 402,95
13.12.2016
Zmluva
DFA1147 Bexa, a.s. Líščie nivy 25, 821 08 Bratislava Prev. a podpora IS 11/16
1 749,60
13.12.2016
Zmluva
DFA1148 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava  Letenka
540,00
13.12.2016
OBJ
DFA1149 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava  Letenka
645,00
13.12.2016
OBJ
DFA1150 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava  Letenka
986,00
13.12.2016
OBJ
DFA1151 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
518,39
13.12.2016
OBJ
DFA1152 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
521,42
13.12.2016
OBJ
DFA1153 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
658,39
13.12.2016
OBJ
DFA1154 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
658,39
13.12.2016
OBJ
DFA1155 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
501,89
13.12.2016
OBJ
DFA1156 DELTECH, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš              Pravidelná kontrola a servis
200,76
14.12.2016
Zmluva
DFA1157 ZSE Energy Solutions, s.r.o. Prevádzkovanie energ. zar. II.polrok 2016 Prevádzkovanie energ. zar. II.polrok 2016
482,84
14.12.2016
Zmluva
DFA1158 Agenturis s.r.o. Vrančovičová 1229/62, 841 03 Bratislava Tech. zabezp. vystúp. PaperMoonTrio
300,00
14.12.2016
OBJ
DFA1159 TASR                           Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  Spravodajský servis a monit. 11/16
996,00
14.12.2016
Zmluva
DFA1160 LYNX spoločnosť s ručením Gavlovičova 9, 040 17 Košice Datab. systém- kons. a centr. účt. záznamov
22 200,00
14.12.2016
OBJ
DFA1161 Francois Houyez
Prepl. CN -Preds. podujatie 
330,90
15.12.2016
Príloha
DFA1162 Adrian van den Hoven
Prepl. CN -Preds. podujatie 
566,39
15.12.2016
Príloha
DFA1163 Brendan Cuddy
Prepl. CN -Preds. podujatie 
478,75
15.12.2016
Príloha
DFA1164 Patricia Vella Bonanno
Prepl. CN -Preds. podujatie 
493,19
15.12.2016
Príloha
DFA1165 Roland Simon
Prepl. CN - SK PRES
869,54
15.12.2016
Príloha
DFA1166 RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava Oprava mot. voz.
1 889,820
15.12.2016
Zmluva/OBJ
DFA1167 B.V.S.  a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava                   Vodné, stočné 11/16
679,85
15.12.2016
Zmluva
DFA1168 Tibor Varga - TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec Kancelárske potreby
1 505,94
15.12.2016
OBJ
DFA1169 EUROAQUA spol. s r.o. Hrobákova 7, 851 02 Bratislava Elektorinšt., zám., vodoinšt.  materiál
1 924,64
15.12.2016
OBJ
DFA1170 EUROPEAN COMMISSION Brusel B-1049, Belgicko Tlmočenie- Brusel
445,00
16.12.2016
OBJ
DFA1171 HOUR s.r.o.                    M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina Školenie 
442,80
16.12.2016
OBJ
DFA1172 HAMAX, s.r.o. Vinohradnícka 3, 821 07 Bratislava Výmena vertikálnych žalúzi
3 812,22
19.12.2016
OBJ
DFA1173 HOUR s.r.o.                    M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina Systémová údržba HUMAN 07-09/2016
1 298,30
19.12.2016
Zmluva
DFA1174 Arthur D.Little GmbH, Karolínska 650/1, 186 00 Praha Komplexné zabezp. poradenských skužieb e-health
20 524,99
19.12.2016
Zmluva/OBJ
DFA1175 Daňový úrad Bratislava Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava  Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ
4 105,00
19.12.2016
Príloha
DFA1176 UNION poisťovňa, a.s.          Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava   Vyučtovanie poistného december 2016
140,07
20.12.2016
Zmluva
DFA1177 JAROLÍN Ján - kancelárska tech Bakošova 16, 841 03 Bratislava                      Oprava kopírovacích strojov
1 548,00
20.12.2016
OBJ
DFA1178 Euro Media Košice, s.r.o. Rastislavova 104, 040 01 Košice Tonery
1 630,80
20.12.2016
OBJ
DFA1179 Euro Media Košice, s.r.o. Rastislavova 104, 040 01 Košice Tonery
2 358,72
20.12.2016
OBJ
DFA1180 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava    Revízie a servis kotolne
672,00
20.12.2016
Zmluva/OBJ
DFA1181 LINTNER Alexander Ing.-SAKON Hálova 2, 851 01 Bratislava    Servis a oprava kávovarov 12/16
458,00
20.12.2016
OBJ
DFA1182 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 Letenka
3 586,41
20.12.2016
OBJ
DFA1183 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 Letenka
658,39
20.12.2016
OBJ
DFA1184 ZDRAVOTNÍCKA PODPORA OBRANY Výdavky na zdravotnícku podporu obrany
109 369,89
19.12.2016
Zmluva
DFA1185 HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA
Výdavky hospodárskej mobilizácie
454 070,55
19.12.2016
Zmluva
DFA1186 PETIT PRESS,a.s.               Lazaretská 12, 811 08 Bratislava   Predpl. SME na rok 2017
1 170,00
21.12.2016
OBJ
DFA1187 Saxena S.
Refund. nákladov- SK PRES
313,64
21.12.2016
Príloha
DFA1188 Winblad B.
Refund. nákladov- SK PRES
283,56
21.12.2016
Príloha
DFA1189 Georges J.
Refund. nákladov- SK PRES
590,24
21.12.2016
Príloha
DFA1190 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 Ubytovanie
2 969,00
20.12.2016
Príloha
DFA1191 Projects, s.r.o. Jána Stanislava 24, 84105 Bratislava Grafická úprava a tlač. materiálov
462,62
21.12.2016
OBJ
DFA1192 Winblad B.
Refund. nákladov- SK PRES
90,65
21.12.2016
Príloha
DFA1193 Delikanti s.r.o. Námestie Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava     Repre- občerstvenie 
371,40
21.12.2016
OBJ
DFA1194 RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava  Oprava mot. voz. 
848,90
21.12.2016
Zmluva/OBJ
DFA1195 RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava  Oprava mot. voz. 
185,18
21.12.2016
Zmluva/OBJ
DFA1196 Slovenský pacient Súbežná 3/A, 81104 Bratislava Vypr. podkladov akčného ATB plánu
3 800,000
21.12.2016
OBJ
DFA1197 HOUR s.r.o.                    M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina Školenie 
397,20
21.12.2016
OBJ
DFA1198 Slovenská pošta, a.s.          Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica                      Predpl. novín 1Q/2017
604,53
20.12.2016
OBJ
DFA1199 ŠKODA AUTO SLOVENSKO  s.r.o.   Sabinovská 6, 821 02 Bratislava           Nákup osobného MV
24 589,20
22.12.2016
Zmluva
DFA1200 ŠKODA AUTO SLOVENSKO  s.r.o.   Sabinovská 6, 821 02 Bratislava           Nákup osobného MV
28 300,00
22.12.2016
Zmluva
DFA1201 Todos Bratislava s.r.o. M. Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava Prihlásenie osobného MV 
100,00
22.12.2016
OBJ
DFA1202 Arthur D.Little GmbH, Karolínska 650/1, 186 00 Praha Komplexné zabezp. poradenských skužieb e-health
44 340,00
22.12.2016
Zmluva/OBJ
DFA1203 Daňový úrad Bratislava Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava    Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ
8 868,00
22.12.2016
Príloha
DFA1204 Arthur D.Little GmbH, Karolínska 650/1, 186 00 Praha Komplexné zabezp. poradenských skužieb e-health
24 970,00
22.12.2016
Zmluva/OBJ
DFA1205 Daňový úrad Bratislava Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava    Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ
4 994,00
22.12.2016
Príloha
DFA1206 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava Ekonomický softvér účtovnej agendy
22 198,80
22.12.2016
Zmluva
DFA1207 Ružička Csekes s.r.o. Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava Vypracovanie právnej analýzy
53 880,00
22.12.2016
Zmluva
DFA1208 Marci Anton, Ing., HAPOSIS Námestie Bielý kríž č. 1, 831 02 Bratislava    Technik požiarnej ochrany
200,00
27.12.2016
Zmluva
DFA1209 Barclay G.
Refund. nákladov- SK PRES
451,94
28.12.2016
Príloha
DFA1210 Scerri Ch.
Refund. nákladov- SK PRES
380,7
28.12.2016
Príloha
DFA1211 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 831 04 Bratislava Prenájom rohoží  12/16
198,44
28.12.2016
Zmluva
DFA1212 K II. k.s. Trenčianska 56/B, 821 09 Bratislava  Poradenstvo k daňovej legislatíve
1 680,00
28.12.2016
OBJ
DFA1213 Caruana J.
Refund. nákladov- SK PRES
540,97
28.12.2016
Príloha
DFA1214 Ministerstvo financií SR Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava Úhrada nezrovnalostí OPV, OPZ
206 556,870
30.12.2016
Príloha
DFA1215 VAREZ INTERIÉR,s.r.o. Unín 32, 908 46 Unín Kancelársky nábytok
3 881,00
31.12.2016
OBJ
DFA1216 Straka Ján Rezedova 12, 821 01 Bratislava Za služby 12/2016
935,00
31.12.2016
OBJ