Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2016

Faktúry 2016 - 401-500

Poradové číslo
Dodávateľ
Popis
Suma €
DFA401 Marci Anton, Ing., HAPOSIS Technik požiarnej ochrany 04/2016
200,00
DFA402 ALTRON SK, a.s. Diskové pole
132 500,00
DFA403 Delikanti s.r.o. Stravné zamestnancov MZ SR 04/2016
8 917,63
DFA404 Delikanti s.r.o. Repre Kategorizačná komisia 04/16
100,80
DFA405 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 04/2016
2 165,97
DFA406 AMG Security s.r.o. Uprat. služby 04/2016
3 000,00
DFA407 CCN s.r.o. IT podpora Národ. farmac. register 04/16
600,00
DFA408 ELVYT s.r.o. Oprava a údržba výťahov
268,80
DFA409 Benestra, s.r.o. Telekomunikačné služby 4/2016
1 230,46
DFA410 Hl.mesto SR Miestny popl. KO 04/16
597,24
DFA411 B.V.S. a.s. Zrážková voda 4/16
152,62
DFA412 Slovak- Telecom, a.s. Telekom. služby
396,20
DFA413 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
385,93
DFA414 TASR Spravodajský servis a monit. 04/16
996,00
DFA415 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
326,83
DFA416 UNIQA poisťovňa, a.s. Poistenie vodičov na rok 2016
192,52
DFA417 DINERS CLUB Slovakia s.r.o. Poplatok ZPC
136,20
DFA418 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r Zbierka zákonov SR, ročník 2016, 3. preddavok
1 188,00
DFA419 PROFIKLIMA, s.r.o. Servis, údržba klimat. zar. serverovne
4 728,00
DFA420 SPP, a.s. Vyúčt. plynu 04/2016
762,02
DFA421 Úrad pre dohľad nad zdrav. sta Spr. poplatok- členstvo
66,00
DFA422 Úrad pre dohľad nad zdrav. sta Spr. poplatok- členstvo
66,00
DFA423 Úrad pre dohľad nad zdrav. sta Spr. poplatok- členstvo
66,00
DFA424 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r Ročný prístup- Verejná správa
84,00
DFA425 Slovak- Telecom, a.s. Telekom. služby
348,00
DFA426 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
554,00
DFA427 Faveo s.r.o Letenka
555,00
DFA428 Euro Media Košice, s.r.o. Tonery
2 515,49
DFA429 Úrad pre dohľad nad zdrav. sta Spr. poplatok- členstvo
66,00
DFA430 STORNO FA
DFA431 STORNO FA
DFA432 STORNO FA
DFA433 QUAZAR s.r.o. Odb. prehl. a skúšky el. zar.,spotrebičov
1 960,61
DFA434 SL.INŠTITÚT INTERNÝCH AUDITOR. Školenie
228,00
DFA435 ROIN s.r.o. Čistiace a hygienické potreby
3 953,59
DFA436 PROFESIA s.r.o. Zverejnenie inzerátu prac. ponuky
82,80
DFA437 UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Stravovanie bývalí zamestnanci 4/2016
36,54
DFA438 Srncová Marta, JUDr. Právna pomoc 02/2016
1 000,00
DFA439 Srncová Marta, JUDr. Právna pomoc 03/2016
1 000,00
DFA440 Entrans s.r.o. Tlmočnícke služby
444,00
DFA441 B.V.S. a.s. Vodné, Stočné 04/16
548,33
DFA442 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Revízie a servis kotolne, neprav. servis
300,00
DFA443 National Health Insurance Fund Databáza EURIPID- ročný poplatok
6 024,83
DFA444 Daňový úrad Bratislava Databáza EURIPID- ročný popl.- odvod na DÚ
1 204,97
DFA445 RICOH Slovakia s.r.o. Oprava kopírky
464,40
DFA446 SANET - Združenie používateľov Služby počítačovej siete 4-6/2016
600,00
DFA447 RODEX CAR s.r.o. Oprava mot.voz.
1 621,07
DFA448 RODEX CAR s.r.o. Oprava mot.voz.
488,40
DFA449 RODEX CAR s.r.o. Oprava mot.voz.
175,24
DFA450 RODEX CAR s.r.o. Oprava mot.voz.
267,32
DFA451 RODEX CAR s.r.o. Oprava mot.voz.
745,87
DFA452 CWS-boco Textil Servis Slovens Prenájom rohoží 05/16
198,44
DFA453 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 4/16
559,87
DFA454 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 7-12 za 4/16
327,40
DFA455 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 13-18 za 4/16
323,65
DFA456 Tibor Varga - TSV PAPIER Kancelárske potreby
642,72
DFA457 PROEKO BA s.r.o. Školenie
138,00
DFA458 OTIDEA s.r.o. Školenie
336,00
DFA459 RTVS, s.r.o. Ročná platba za rozhlas a televíziu 2016
955,92
DFA460 Generali Poisťovňa, a.s. Havarijné poistnenie
7 132,39
DFA461 STORNO FA
DFA462 PROFIKLIMA, s.r.o. Servis klimat. jednotky
163,20
DFA463 UNION poisťovňa, a.s. Vyučtovanie poistného Máj 2016
192,73
DFA464 SPP, a.s. Pred. plynu 06/2016
2 306,00
DFA465 ZSE Energia a.s. Pred. el. energie 06/16
6 000,00
DFA466 BESET, spol. s r.o. Školenie
420,00
DFA467 Straka Ján Za služby 05/2016
1 080,00
DFA468 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP 05/2016
16 974,06
DFA469 Delikanti s.r.o. Stravné zamestnancov MZ SR 05/2016
9 287,39
DFA470 Delikanti s.r.o. Repre Akreditačná komisia 05/16
36,00
DFA471 Wolters Kluwer s.r.o. Školenie
90,00
DFA472 Entrans s.r.o. Preklad
48,00
DFA473 STORNO FA
DFA474 CCN s.r.o. IT podpora Národ. farmac. register 05/16
600,00
DFA475 CCN s.r.o. Servis softvéru 05/16
3 600,00
DFA476 AMG Security s.r.o. Uprat. služby 05/2016
3 000,00
DFA477 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
348,08
DFA478 Faveo s.r.o Letenka
785,00
DFA479 Faveo s.r.o Letenka
640,00
DFA480 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
93,00
DFA481 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
710,00
DFA482 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
752,00
DFA483 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
665,00
DFA484 NAY a.s. Kávovar
479,00
DFA485 RODEX CAR s.r.o. Oprava mot. voz.
4 508,98
DFA486 RODEX CAR s.r.o. Oprava mot. voz.
379,44
DFA487 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda, pl. poháriky 05/2016 (SEPP)
55,15
DFA488 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda, pl. poháriky 05/2016
556,32
DFA489 Benestra, s.r.o. Telekomunikačné služby 5/2016
1 306,99
DFA490 MAILTEC SLOVAKIA. s.r.o. Servis frank. stroja v podateľni
90,60
DFA491 B.V.S. a.s. Zrážková voda 5/16
157,04
DFA492 Slovenská pošta, a.s. Predpatné novín 3Q/2016
584,15
DFA493 PETIT PRESS,a.s. Predplatné na rok 2016
100,10
DFA494 Eva Matlovičová - umelecké kní Výroba zamat. dosiek s potlačou
130,40
DFA495 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
702,00
DFA496 Martin Ďurčo - INBUILD Úprava kancelárie
192,44
DFA497 Faveo s.r.o Letenka
635,00
DFA498 Faveo s.r.o Letenka
725,00
DFA499 Faveo s.r.o Letenka
635,00
DFA500 Faveo s.r.o Letenka
635,00