Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2016

Faktúry 2016 - 601-700

Poradové číslo​
Dodávateľ
Popis
Suma €
DFA601 Faveo s.r.o Letenka
645,00
DFA602 AQUA PRO s.r.o.                Pramenitá voda, pl. poháriky 06/2016 (SEPP)
46,73
DFA603 AQUA PRO s.r.o.                Pramenitá voda, pl. poháriky 06/2016
453,36
DFA604 Ministerstvo financií SR Odvod finančých prostriedkov- audit 
34 484,42
DFA605 MB Accounting Plus, s.r.o. Spracovanie účtovníctva
48,00
DFA606 NAY  a.s.                      Kávovar
479,00
DFA607 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 6/2016
1 779,86
DFA608 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
14 840,00
DFA609 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Strav. lístky /2000 ks/
7 276,90
DFA610 Benestra, s.r.o. Telekomunikačné služby 6/2016
1 262,98
DFA611 Slovak- Telecom, a.s. Telekom. služby
396,19
DFA612 EUROAQUA spol. s r.o. Vodoinštalačný materiál
433,99
DFA613 Delikanti s.r.o. Stravné zamestnancov MZ SR 06/2016
9 245,56
DFA614 Delikanti s.r.o. Repre Kategorizačná komisia 06/16
169,20
DFA615 Bexa, a.s. Prev. a podpora IS 03-06/16
6 998,40
DFA616 DINERS CLUB Slovakia s.r.o. Poplatok ZPC
936,26
DFA617 Slovak- Telecom, a.s. Telekom. služby
367,39
DFA618 B.V.S.  a.s. Zrážková voda 6/16
152,62
DFA619 RESULTA s.r.o. Zab. funkčnej prevádzky IS 2.Q 2016
2 389,97
DFA620 Hl.mesto SR                    Miestny popl. KO 06/16
597,24
DFA621 Slovak Telecom, a.s. Nákup služobných telefónov
506,99
DFA622 UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Stravovanie bývalí zamestnanci 6/2016
26,10
DFA623 PosAm s.r.o. Podpora Lotus Notes 3Q- 2016
478,01
DFA624 Faveo s.r.o Letenka
2 830,00
DFA625 Faveo s.r.o Letenka
649,00
DFA626 Faveo s.r.o Letenka
635,00
DFA627 Faveo s.r.o Letenka
491,00
DFA628 Faveo s.r.o Letenka
1 185,00
DFA629 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
661,04
DFA630 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
478,04
DFA631 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
1 042,08
DFA632 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
414,59
DFA633 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
1 258,77
DFA634 Faveo s.r.o Letenka
653,00
DFA635 Fratričová Eva Čistenie kanalizácie
171,52
DFA636 Euro Media Košice, s.r.o. Tonery
2 972,64
DFA637 Robert Pecov Pravidelná mesačná prehliadka zariadenia EPS
25,32
DFA638 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Revízie a servis kotolne
672,00
DFA639 TASR                           Spravodajský servis a monit. 06/16
996,00
DFA640 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
648,00
DFA641 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
1 113,40
DFA642 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
963,00
DFA643 EUROAQUA spol. s r.o. Vodoinštalačný materiál
1 482,96
DFA644 Robert Pecov Reinštalácia ústredne EPS
824,52
DFA645 B.V.S.  a.s. Vodné, Stočné 06/16
559,48
DFA646 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
2 608,00
DFA647 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
381,59
DFA648 Arthur D.Little GmbH, Komplexné zabezp. poradenských skužieb e-health
46 233,34
DFA649 Daňový úrad Bratislava Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ
9 246,67
DFA650 Flamecontrol s.r.o. Kontrola prenos. hasiacich prístrojov a hydrantov
693,60
DFA651 UNION poisťovňa, a.s.          Vyučtovanie poistného Júl 2016
88,67
DFA652 Straka Ján Za služby 07/2016
905,00
DFA653 Srncová Marta, JUDr.           Právna pomoc 06/2016
1 000,00
DFA654 SPP, a.s.                      Pred. plynu 08/2016 
1 954,000
DFA655 ZSE Energia a.s. Pred. el. energie 08/16
6 000,00
DFA656 Entrans s.r.o. Tlmočnícke služby
2 539,68
DFA657 CCN s.r.o.                     Servis softvéru 07/16 
3 600,00
DFA658 Systeming, s.r.o. Výmena klim. jednotiek
23 100,00
DFA659 ROIN s.r.o. Čistiace a hygienické potreby
3 114,70
DFA660 JUDr. Jarmila Kováčová Notárske služby 
564,68
DFA661 ZNZ interiér s.r.o. Kancelárske stoličky
326,40
DFA662 Faveo s.r.o Letenka
657,00
DFA663 TIRNA, vydavateľské družstvo   Predplatné Finančný spravodaj rok 2017
239,40
DFA664 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP 07/2016
16 974,06
DFA665 CCN s.r.o.                     IT podpora Národ. farmac. register 07/16
600,00
DFA666 CWS-boco Textil Servis Slovens Prenajom rohoží 07/16
198,44
DFA667 Robert Pecov Pravidelná mesačná prehliadka zariadenia EPS
245,40
DFA668 Marci Anton, Ing., HAPOSIS Technik požiarnej ochrany 07/2016
200,00
DFA669 Delikanti s.r.o. Stravné zamestnancov MZ SR 07/2016
7 389,54
DFA670 Tibor Varga - TSV PAPIER Kancelárske potreby
629,70
DFA671  AMG Security s.r.o. Uprat. služby 06/2016
3 000,00
DFA672 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáží č. 11-18;  08/16
1 402,95
DFA673 ELVYT s.r.o.                   Oprava a údržba výťahov
268,80
DFA674 AQUA PRO s.r.o.                Pramenitá voda, pl. poháriky 07/2016 (SEPP)
47,54
DFA675 AQUA PRO s.r.o.                Pramenitá voda, pl. poháriky 07/2016
405,36
DFA676 Euro Media Košice, s.r.o. Tonery
995,52
DFA677 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
324,86
DFA678 RICOH Slovakia s.r.o. Oprava kopírky  
116,40
DFA679 Faveo s.r.o Letenka
665,00
DFA680 Bexa, a.s. Prev. a podpora IS 07/16
1 749,60
DFA681 Benestra, s.r.o. Telekomunikačné služby 7/2016
1 095,44
DFA682 Slovak Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 07/2016 
1 623,04
DFA683 Slovak Telecom, a.s. Telekom. služby
397,06
DFA684 Hl.mesto SR                    Miestny popl. KO 07/16
597,24
DFA685 B.V.S.  a.s. Zrážková voda 7/16
157,04
DFA686 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
117,00
DFA687 TASR                           Spravodajský servis a monit. 07/16
996,00
DFA688 PROMPT tlačiareň cenín a.s. Tlačivá pre vývoz a dovoz liekov
660,00
DFA689 LINTNER Alexander Ing.-SAKON Servis a oprava kávovarov
380,00
DFA690 JAROLÍN Ján - kancelárska tech Oprava kopírovacích strojov
987,58
DFA691 Hrnčiar Drahomír Ing. - GIRNI Ekol. likvidácia vyr.majetku
799,95
DFA692 RICOH Slovakia s.r.o. Oprava kopírky
147,84
DFA693 DINERS CLUB Slovakia s.r.o. Poplatok ZPC
19,00
DFA694 RODEX CAR s.r.o. Oprava mot.voz
174,42
DFA695 RODEX CAR s.r.o. Oprava mot.voz
123,94
DFA696 RODEX CAR s.r.o. Oprava mot.voz
76,94
DFA697 Slovak Telecom, a.s. Telekom. služby
365,26
DFA698 Slovak Telecom, a.s. Telekom. služby
30,71
DFA699 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Revízie a servis kotolne
744,00
DFA700 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Revízie a servis kotolne, prav. Servis
372,00