Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2016

Faktúry 2016 - 701-800

Poradové číslo​
Dodávateľ
Popis
Suma €
DFA702 Srncová Marta, JUDr.           Právna pomoc 07/2016
1 000,00
DFA703 UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Stravovanie bývalí zamestnanci 7/2016
17,40
DFA704 Štefan Tarnóczy Demontáž, montáž batérií
682,80
DFA705 ARKOS s.r.o. Úprava programového vybavenia UAFALAN RO 
1 194,91
DFA706 Ing. Anna Žiaková Vypracovanie stanoviska 
160,00
DFA707 RODEX CAR s.r.o. Oprava mot. voz. 
568,68
DFA708 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
115,18
DFA709 RODEX CAR s.r.o. Oprava mot. voz. 
508,18
DFA710 MAFRA Slovakia, a.s. Riadkový inzerát v HN  13797
217,20
DFA711 B.V.S.  a.s. Vodné, Stočné 07/16
434,65
DFA712 Entrans s.r.o. Tlmočnícke služby
240,00
DFA713 SANET - Združenie používateľov Služby počítačovej siete 7-9/2016
600,00
DFA714 Tibor Varga - TSV PAPIER Kancelárske potreby
451,68
DFA715 Daňový úrad Bratislava Odvod- nedodržanie podania prehľadu
60,00
DFA716 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Strav. lístky /2000 ks/
7 276,90
DFA717 UNION poisťovňa, a.s.          Vyučtovanie poistného august 2016
29,88
DFA718 MCI France Ubytovanie poplatok
244,96
DFA719 Slovenská komora certifikovaný Preplatné časopisu ÚAD rok 2017
192,13
DFA720 RODEX CAR s.r.o. Oprava mot. voz. 
114,40
DFA721 Flamecontrol s.r.o. Prenosné hasiace prístroje, tlaková skúška 
157,32
DFA722 Slovak Telecom, a.s. Nákup služobných telefónov
589,00
DFA723 Euro Media Košice, s.r.o. Tonery
118,80
DFA724 Euro Media Košice, s.r.o. Tonery
1 794,98
DFA725 Euro Media Košice, s.r.o. Tonery
39,60
DFA726 Entrans s.r.o. Tlmočnícke služby
103,20
DFA727 SPP, a.s.                      Pred. plynu 09/2016 
2 306,00
DFA728 ZSE Energia a.s. Pred. el. energie 09/16
6 000,00
DFA729 CWS-boco Textil Servis Slovens Prenájom rohoží 08/16
259,04
DFA730 Marci Anton, Ing., HAPOSIS Technik požiarnej ochrany 08/2016
200,00
DFA731 Robert Pecov Pravidelná mesačná prehliadka zariadenia EPS
25,32
DFA732 Srncová Marta, JUDr.           Právna pomoc 08/2016
1 000,00
DFA733 Faveo s.r.o Letenka
1 512,00
DFA734 Faveo s.r.o Letenka
1 018,00
DFA735 RODEX CAR s.r.o. Oprava mot. voz.
241,30
DFA736 RODEX CAR s.r.o. Oprava mot. voz. 
555,54
DFA737 Straka Ján Služby 08/2016
905,00
DFA738  AMG Security s.r.o. Uprat. služby 08/2016
3 000,00
DFA739 CCN s.r.o.                     Servis softvéru 08/16
3 600,00
DFA740 CCN s.r.o.                     IT podpora Národ. farmac. register 08/16
600,00
DFA741 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP 08/2016
16 974,06
DFA742 AQUA PRO s.r.o.                Pramenitá voda, pl. poháriky 08/2016 (SEPP)
41,57
DFA743 AQUA PRO s.r.o.                Pramenitá voda, pl. poháriky 08/2016
575,52
DFA744 Tibor Varga - TSV PAPIER Kancelárske potreby
2 047,91
DFA745 Daňový úrad Bratislava Odvod- nedoplatok DzP PO
480,00
DFA746 Systeming, s.r.o. Výmena klim. jednotiek
21 180,00
DFA747 WHO - Tokyo Secretariat Office Registračný poplatok 
411,35
DFA748 WHO - Tokyo Secretariat Office Registračný poplatok 
411,35
DFA749 Faveo s.r.o Letenka
1 286,00
DFA750 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
945,70
DFA751 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
501,51
DFA752 Slovenská pošta, a.s.          Predpatné novín 4Q/2016
581,43
DFA753 Delikanti s.r.o. Repre kategorizačná komisia 08/16
64,80
DFA754 Delikanti s.r.o. Stravné zamestnancov MZ SR 08/2016
8 640,14
DFA755 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáží č. 11-18;  09/16
1 402,95
DFA756 B.V.S.  a.s. Zrážková voda 8/16
157,04
DFA757 Slovak Telecom, a.s. Telekom. služby 
395,88
DFA758 Slovak Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 08/2016
1 512,47
DFA759 RODEX CAR s.r.o. Oprava mot. voz.
7 472,35
DFA760 PROEKO BA s.r.o. Školenie
149,00
DFA761 UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Stravovanie bývalí zamestnanci 8/2016
26,97
DFA762 Ivona Oresková Vyhotovenie fotografií predst. úradu 
900,00
DFA763 Slovak Telecom, a.s. Nákup služobných telefónov
1 126,01
DFA764 Slovak Telecom, a.s. Telekom. služby 
356,27
DFA765 Slovak Telecom, a.s. Telekom. služby 
55,99
DFA766 Benestra, s.r.o. Telekomunikačné služby 8/2016
1 186,61
DFA767 Hl.mesto SR                    Miestny popl. KO 08/16
597,24
DFA768 Bexa, a.s. Prev. a podpora IS 08/16
1 749,60
DFA769 KW Conferences Pvt Ltd Ubytovanie poplatok
3 408,00
DFA770 B.V.S.  a.s. Vodné, Stočné 08/16
546,11
DFA771 DELTECH, a.s. Pravidelná kontrola a servis 
261,00
DFA772 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
2 224,00
DFA773 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
595,00
DFA774 Faveo s.r.o Letenka
4 350,00
DFA775 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
658,04
DFA776 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
671,04
DFA777 Euro Media Košice, s.r.o. Tonery
1 613,81
DFA778 Euro Media Košice, s.r.o. Tonery
37,01
DFA779 HOUR s.r.o.                    Systémová údržba HUMAN 03-06/2016
1 298,30
DFA780 TASR                           Spravodajský servis a monit. 08/16
996,00
DFA781 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r Zbierka zákonov SR, ročník 2016, 4. preddavok
924,00
DFA782 LINTNER Alexander Ing.-SAKON Servis a oprava kávovarov
422,00
DFA783 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
745,00
DFA784 Faveo s.r.o Letenka
363,00
DFA785 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
1 076,08
DFA786 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
354,81
DFA787 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
1 753,66
DFA788 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
518,04
DFA789 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
956,08
DFA790 PROMPT tlačiareň cenín a.s. Tlačivá pre vývoz a dovoz liekov
1 488,00
DFA791 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Revízie a servis kotolne
132,00
DFA792 RODEX CAR s.r.o. Oprava mot. voz.
316,86
DFA793 RODEX CAR s.r.o. Oprava mot. voz.
749,57
DFA794 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
2 054,00
DFA795 Richard Drinka - ADRIA Sťahovacie práce
850,00
DFA796 Richard Drinka - ADRIA Sťahovacie práce
750,00
DFA797 Richard Drinka - ADRIA Sťahovacie práce
1 490,00
DFA798 EDOS-SMART, s.r.o. Školenie
55,00
DFA799 HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA Hosp.mobilizácia 3Q. 2016
402 969,07
DFA800 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
623,23