Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2017

Faktúry 2017 - 784-900

Druh dokladu Poradové číslo Dodávateľ Adresa Popis pre zverejnenie
Suma €
Typ Dátum zaúčtovania
DFT 201710784 XAMAX plus s.r.o. Jakabova 3611/35 821 04 Bratislava Oprava el. spotrebiča
50,00 €
OBJ 11.9.2017
DFT 201710785 Flamecontrol s. r. o. Uhrova 1/D 831 01 Bratislava Kontroly prenosných hasiacich prístrojov
38,40 €
OBJ 11.9.2017
DFT 201710786 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
382,40 €
OBJ 11.9.2017
DFT 201710787 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
382,40 €
OBJ 11.9.2017
DFT 201710788 Entrans s.r.o. Šafárikovo námestie 4 811 02 Bratislava Prekladateľské služby
384,00 €
OBJ 11.9.2017
DFT 201710789 Univerzitná nemocnica Bratislava Pažítkova 4 82101 Bratislava Prenajom priestorov
1 302,80 €
Zmluva 11.9.2017
DFT 201710790 Kapsch s.r.o. Cesta na Senec 2/A 82404 Bratislava Servisne cinnosti 08/2017
378,00 €
Zmluva 11.9.2017
DFT 201710791 EMARK s.r.o. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava Poskytnutie podpornych sluzieb pre EIS za obdobie 08/2017
1 896,00 €
OBJ 11.9.2017
DFT 201710792 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Služby pevnej siete 08/2017
152,27 €
Zmluva 11.9.2017
DFT 201710793 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Neobmedzený mob. internet 08/2017
531,71 €
Zmluva 11.9.2017
DFT 201710794 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 08/2017
1 566,12 €
Zmluva 11.9.2017
DFT 201710795 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 08/2017
460,69 €
Zmluva 11.9.2017
DFT 201710796 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Vyúčtovanie plyn 8/2017
3 037,93 €
Zmluva 12.9.2017
DFT 201710797 Ružička Csekes s. r. o. Vysoká 2/B 811 06 Bratislava Právne služby
4 003,20 €
Zmluva 12.9.2017
DFT 201710798 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava Letenka
560,00 €
OBJ 12.9.2017
DFT 201710799 Diners Club CS, s.r.o. Nám. Slobody 11 811 06 Bratislava Poplatok ZPC
196,40 €
Príloha 12.9.2017
DFT 201710800 PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 4 83104 Bratislava Nákup scanneru
1 684,80 €
OBJ 12.9.2017
DFT 201710801 SAKON-Lintner Alexander Ing. Hálova 2 85101 Bratislava - Petržalka Pravidelná údržba kávovarov
489,00 €
Zmluva 12.9.2017
DFT 201710802 Faveo, s.r.o. Beňadická 20 851 06 Bratislava Letenka
635,00 €
OBJ 12.9.2017
DFT 201710803 Faveo, s.r.o. Beňadická 20 851 06 Bratislava Letenka
703,00 €
OBJ 12.9.2017
DFT 201710804 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálna nám. 1 82101 Bratislava Miestny poplatok KO 08/2017
597,24 €
Zmluva 13.9.2017
DFT 201710805 KASPO s.r.o. Hodonínska 42 841 03 Bratislava psychologické testy
100,00 €
OBJ 13.9.2017
DFT 201710806 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
963,34 €
OBJ 13.9.2017
DFT 201710807 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
438,38 €
OBJ 13.9.2017
DFT 201710808 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
646,71 €
OBJ 13.9.2017
DFT 201710810 BENKOVÁ, s. r. o. Laurinská 3 811 01 Bratislava Právne služby
1 627,50 €
OBJ 14.9.2017
DFT 201710811 BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava Telekomunikačné služby 08/2017
939,79 €
Zmluva 18.9.2017
DFT 201710812 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 08/2017
996,00 €
Zmluva 18.9.2017
DFT 201710813 Entrans s.r.o. Šafárikovo námestie 4 811 02 Bratislava Prekladateľské služby
297,60 €
OBJ 18.9.2017
DFT 201710814 Red Tulip s.r.o. Budatínska 59 851 06 Bratislava Vizitky
69,60 €
OBJ 18.9.2017
DFT 201710815 Faveo, s.r.o. Beňadická 20 851 06 Bratislava Leteka
770,00 €
OBJ 20.9.2017
DFT 201710816 Faveo, s.r.o. Beňadická 20 851 06 Bratislava Letenka
1 605,00 €
OBJ 20.9.2017
DFT 201710817 HOUR, spol. s r.o. M. R. Štefánika 836/33 010 01 Žilina Školenie
579,60 €
Zmluva 20.9.2017
DFT 201710818 EURO MEDIA Košice, s.r.o. Rastislavova 104 040 01 Košice Tonery
2 700,96 €
OBJ 20.9.2017
DFT 201710819 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
273,95 €
OBJ 21.9.2017
DFT 201710820 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
623,39 €
OBJ 21.9.2017
DFT 201710821 Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. Pluhová 2 83103 Bratislava Revizia a servis kotolne
132,00 €
OBJ 21.9.2017
DFT 201710822 Tibor Varga TSV PAPIER Ulica Vajanského 80 98401 Lučenec Kancelárske potreby
458,06 €
OBJ 21.9.2017
DFT 201710823 Entrans s.r.o. Šafárikovo námestie 4 811 02 Bratislava Prekladateľské služby
168,00 €
OBJ 21.9.2017
DFT 201710824 ProVera Consult, s.r.o. Kolárska 8 811 06 Bratislava Poskytovanie audítorských služieb
56 851,20 €
Zmluva 21.9.2017
DFT 201710825 SM SERVIS s.r.o. Horská 1311/6 958 06 Partizánske Dataprojektor s príslušenstvom
639,90 €
OBJ 22.9.2017
DFT 201710826 ZNZ interiér s. r. o. Silvánska 8 841 04 Bratislava Dodávka nábytku
14 619,26 €
OBJ 22.9.2017
DFT 201710827 HOUR, spol. s r.o. M. R. Štefánika 836/33 010 01 Žilina Systémová údržba Human
1 595,40 €
Zmluva 25.9.2017
DFT 201710828 Creatio eu, s.r.o.   Školenie
204,00 €
Príloha 25.9.2017
DFT 201710829 Asseco solutions, a.s. Plynárenská 7/C 2 82109 Bratislava Služby za 08/2017
1 490,40 €
Zmluva 25.9.2017
DFT 201710830 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV BA 783 NL
730,57 €
OBJ 25.9.2017
DFT 201710831 Ján Jarolín - kancelárska technika Bakošova 16 84103 Bratislava - Lamač Oprava kopírovacích strojov
1 053,49 €
OBJ 25.9.2017
DFT 201710832 Hilka, s.r.o. Vajnorská 173 831 04 Bratislava Oprava MV BA 783 NL
253,57 €
OBJ 25.9.2017
DFT 201710833 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
178,00 €
OBJ 25.9.2017
DFT 201710836 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava vodné + stočné 8/2017
566,17 €
Zmluva 25.9.2017
DFT 201710837 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Leteka
387,83 €
OBJ 28.9.2017
DFT 201710838 EAGLE SECURITY, a.s. Gagarinova 10/A 821 05 Bratislava-Ružinov Zabezpečenie strážnej služby
360,00 €
OBJ 27.9.2017
DFT 201710839 Amperia, s. r. o. Budatínska 6086/13 851 05 Bratislava-Petržalka Revízie el. spotrebičov
3 075,60 €
OBJ 28.9.2017
DFT 201710840 Faveo, s.r.o. Beňadická 20 851 06 Bratislava Letenka
701,00 €
OBJ 28.9.2017
DFT 201710841 CWS-boco Slovensko, s. r. o. Bojnická 10 831 04 Bratislava Prenajom rohozi 9/2017
198,44 €
Zmluva 28.9.2017
DFT 201710842 Faveo, s.r.o. Beňadická 20 851 06 Bratislava Letenka
555,00 €
OBJ 28.9.2017
DFT 201710843 Faveo, s.r.o. Beňadická 20 851 06 Bratislava Letenka
503,00 €
OBJ 28.9.2017
DFT 201710845 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Ubytovanie
292,00 €
OBJ 29.9.2017
DFT 201710846 Entrans s.r.o. Šafárikovo námestie 4 811 02 Bratislava Prekladateľské služby
1 656,00 €
OBJ 29.9.2017
DFT 201710847 Hospodárska mobilizácia   mobilizácia
403 365,36 €
Príloha 26.9.2017
DFT 201710848 Ján Mrena Pod Banošom 3264/20 97401 Banská Bystrica Kateringové služby
175,00 €
OBJ 29.9.2017
DFT 201710849 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43 04190 Košice - mestská časť Juh Kateringové služby
167,04 €
OBJ 29.9.2017
DFT 201710850 Delikanti s.r.o. nám. Hraničiarov 35 831 03 Bratislava Kateringové služby
235,50 €
OBJ 29.9.2017
DFT 201710851 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
466,50 €
OBJ 29.9.2017
DFT 201710852 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
303,83 €
OBJ 29.9.2017
DFT 201710853 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica Dobropis
- 30,80 €
Zmluva 29.9.2017
DFT 201710854 Ján Straka Rezedova 1488/12 82102 Bratislava-Ružinov Čistiace a upratovacie práce za 09/2017
900,00 €
Zmluva 3.10.2017
DFT 201710855 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava Školenie
177,00 €
Príloha 2.10.2017
DFT 201710856 MM-Sat s.r.o. J. Hollého 692 908 41 Šaštín - Stráže Nákup a servis satelitnej techniky
577,20 €
OBJ 4.10.2017
DFT 201710857 NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava Nákup spotrebičov
1 217,00 €
OBJ 4.10.2017
DFT 201710858 Entrans s.r.o. Šafárikovo námestie 4 811 02 Bratislava Prekladateľské služby
624,00 €
OBJ 4.10.2017
DFT 201710859 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica Dobropis
- 30,88 €
Zmluva 29.9.2017
DFT 201710860 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 040 01 Košice Pramenita voda + plastove pohare
357,36 €
Zmluva 5.10.2017
DFT 201710862 EURO MEDIA Košice, s.r.o. Rastislavova 104 040 01 Košice Tonery
2 313,60 €
OBJ 5.10.2017
DFT 201710863 CCN s.r.o. Pribinova 25 811 09 Bratislava Servis softvéru NFR 09/2017
600,00 €
Zmluva 5.10.2017
DFT 201710864 CCN s.r.o. Pribinova 25 811 09 Bratislava Servis softvéru 09/2017
3 600,00 €
Zmluva 5.10.2017
DFT 201710865 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17 85005 Bratislava Prenájom SEPP 09/2017
16 974,06 €
Zmluva 5.10.2017
DFT 201710866 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. Jilemnického 7053/3 911 01 Trenčín Poskytovanie IS a VS
1 980,00 €
Zmluva 5.10.2017
DFT 201710867 TRITON Závodná s.r.o. Závodná 46 821 06 Bratislava Rádiový vysielač + programovanie vysielača
630,00 €
OBJ 5.10.2017
DFT 201710868 Martin Kuštár - SMART JOB Šancová 3568/63 83104 Bratislava-Nové Mesto Zabezpečenie sprievodného programu
1 200,00 €
OBJ 5.10.2017
DFT 201710869 Slovenský ľudový umelecký kolektív Balkánska 31 853 08 Bratislava Zapožičanie krojov
600,00 €
OBJ 5.10.2017
DFT 201710870 CentrumKolies, s.r.o. Na priehon 281/63 949 05 Nitra Zimné pneumatiky
1 931,52 €
OBJ 5.10.2017
DFT 201710871 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina Školenie
252,00 €
Príloha 5.10.2017
DFT 201710872 Faveo, s.r.o. Beňadická 20 851 06 Bratislava Letenka
631,00 €
OBJ 6.10.2017
DFT 201710873 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava ubytovanie
170,00 €
Príloha 6.10.2017
DFT 201710874 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 09/2017
996,00 €
Zmluva 6.10.2017
DFT 201710875 RICOH Slovakia s.r.o. Koceľova 9 82108 Bratislava Oprava kopirovacieho stroja - AFICIO MP
416,35 €
OBJ 6.10.2017
DFT 201710876 Marci Anton Ing.-HAPOSIS Námestie Biely kríž 1110/1 83102 Bratislava-Nové Mesto Technik PO 09/2017
200,00 €
Zmluva 6.10.2017
DFT 201710877 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV BA 366 VF
254,65 €
OBJ 9.10.2017
DFT 201710878 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV BA 758 NL
3 773,72 €
OBJ 9.10.2017
DFT 201710879 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV BA 570 PU
813,10 €
OBJ 9.10.2017
DFT 201710880 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV BA 980 XZ
98,02 €
OBJ 9.10.2017
DFT 201710881 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV BA 785 NL
10,37 €
OBJ 9.10.2017
DFT 201710882 PRESSBURGBUS, s. r. o. Šancová 74 811 05 Bratislava Zabezpečenie prepravy
408,00 €
OBJ 10.10.2017
DFT 201710883 Pivnica u zlatej husi,s.r.o. Pezinská 2 900 26 Slovenský Grob Zabezpečenie večere pri príležitost bilaterálneho stretnutia
2 394,99 €
OBJ 10.10.2017
DFT 201710884 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Služby pevnej siete 09/2017
149,53 €
Zmluva 10.10.2017
DFT 201710885 Kapsch s.r.o. Cesta na Senec 2/A 82404 Bratislava Servisne cinnosti 09/2017
378,00 €
Zmluva 10.10.2017
DFT 201710886 BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava Telekomunikačné služby 09/2017
1 043,40 €
Zmluva 10.10.2017
DFT 201710887 AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2 960 47 Zvolen Upratovacie služby 09/2017
2 990,00 €
Zmluva 9.10.2017
DFT 201710888 Delikanti s.r.o. nám. Hraničiarov 35 831 03 Bratislava Stravovanie zamestnancov 09/2017
9 268,87 €
Zmluva 10.10.2017
DFT 201710889 Delikanti s.r.o. nám. Hraničiarov 35 831 03 Bratislava Repre Akredicna komisia (SZ) 09/2017
19,50 €
OBJ 10.10.2017
DFT 201710890 Delikanti s.r.o. nám. Hraničiarov 35 831 03 Bratislava Stravovanie KK MZ SR 9/2017
101,40 €
OBJ 10.10.2017
DFT 201710891 Faveo, s.r.o. Beňadická 20 851 06 Bratislava Letenka
915,00 €
OBJ 10.10.2017
DFT 201710892 Faveo, s.r.o. Beňadická 20 851 06 Bratislava Letenka
299,00 €
OBJ 10.10.2017
DFT 201710893 Faveo, s.r.o. Beňadická 20 851 06 Bratislava Letenka
620,00 €
OBJ 11.10.2017
DFT 201710894 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Vyúčtovanie plyn 9 mesiac
3 612,44 €
Zmluva 11.10.2017
DFT 201710895 HOUR, spol. s r.o. M. R. Štefánika 836/33 010 01 Žilina Školenie
296,40 €
Zmluva 11.11.2017
DFT 201710896 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava Zrazkova voda 09/2017
158,15 €
Zmluva 11.10.2017
DFT 201710897 Asseco solutions, a.s. Plynárenská 7/C 2 82109 Bratislava Služby za 09/2017
1 490,40 €
Zmluva 10.10.2017
DFT 201710898 Univerzitná nemocnica Bratislava Pažítkova 4 82101 Bratislava Prenajom priestorov
1 302,80 €
Zmluva 11.10.2017
DFT 201710899 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Vyúčtovanie el.energie 9/2017
5 671,74 €
Zmluva 11.10.2017
DFT 201710900 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
389,61 €
OBJ 11.10.2017