Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2018

Faktúry 2018 - 401- 493

Druh dokladu Poradové číslo Dodávateľ Adresa Popis pre zverejnenie
Suma €
Typ Dátum zaúčtovania
DFT 201810401 MIHI.sk, s.r.o. Lichardova 200/13 976 13 Slovenská Ľupča Reklamne predmety ku konferencii ŠDTP
155,76 €
OBJ 15.5.2018
DFT 201810402 BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava Telekomunikačné služby 4/2018
839,18 €
Zmluva 15.5.2018
DFT 201810403 MERCATOR DMS, spol. s.r.o. Jasovská ulica 3/a 851 07 Bratislava Nákup archívnych skríň
1 160,40 €
OBJ 15.5.2018
DFT 201810404 ARKOS, spol. s r.o. Plynárenská 7/B 821 09 Bratislava Zapracovanoie zmien do finančných výkazov
1 593,48 €
OBJ 15.5.2018
DFT 201810405 Diners Club CS, s.r.o. Nám. Slobody 11 811 06 Bratislava Poplatok ZPC
1 182,96 €
Príloha 15.5.2018
DFT 201810406 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 4/2018
1 240,90 €
Zmluva 15.5.2018
DFT 201810407 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Neobmedzený mob. internet 4/2018
378,85 €
Zmluva 15.5.2018
DFT 201810408 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Neobmedzený mob. internet 4/2018
483,00 €
Zmluva 15.5.2018
DFT 201810409 SKLEGAL s.r.o. Mostová 2 811 02 Bratislava Právne služby - zastupovanie MZ SR v spore
9 432,00 €
OBJ 15.5.2018
DFT 201810410 Asseco solutions, a.s. Plynárenská 7/C 2 82109 Bratislava Služby technickej a aplikačnej podpory asseco 4/2018
1 490,40 €
Zmluva 15.5.2018
DFT 201810411 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava Vodné + stočné 4/2018
1 308,41 €
Zmluva 15.5.2018
DFT 201810412 EURO MEDIA Košice, s.r.o. Rastislavova 104 040 01 Košice Tonery
1 540,80 €
OBJ 15.5.2018
DFT 201810413 INTERCHAIR s.r.o. Trnavská 112 826 33 Bratislava Nákup kanc. stoličiek
2 373,60 €
OBJ 15.5.2018
DFT 201810414 S&T sercices, s.r.o. Mlynské Nivy 71 82105 Bratislava výmena batériía záložného zdroja telefónnej ústredne
4 372,80 €
OBJ 15.5.2018
DFT 201810415 S&T sercices, s.r.o. Mlynské Nivy 71 82105 Bratislava Nákup digitálnych telefónnych aparátov
1 641,96 €
OBJ 15.5.2018
DFT 201810416 Velvet Catering s.r.o. v skratke VelCat s.r.o. Žitnoostrovská 5679/40 B 929 01 Dunajská Streda Cetering pre MZ SR
1 020,00 €
OBJ 15.5.2018
DFT 201810417 Ružička Csekes s. r. o. Vysoká 2/B 811 06 Bratislava Poradenské služby
6 264,00 €
Zmluva 17.5.2018
DFT 201810418 Tatra Tender s. r. o. Krčméryho 16 811 04 Bratislava Poradenské služby
672,00 €
Zmluva 17.5.2018
DFT 201810419 Red Tulip s.r.o. Budatínska 59 851 06 Bratislava Vizitky
211,20 €
OBJ 17.5.2018
DFT 201810420 Red Tulip s.r.o. Budatínska 59 851 06 Bratislava Vizitky
1 716,00 €
OBJ 17.5.2018
DFT 201810421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava vyúčtovacia faktúra plyn 4/2018
2 596,50 €
Zmluva 17.5.2018
DFT 201810422 Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo námestie 4 811 02 Bratislava Školenie
210,00 €
Príloha 17.5.2018
DFT 201810423 CentrumKolies, s.r.o. Na priehon 281/63 949 05 Nitra Letné pneumatiky
411,84 €
OBJ 21.5.2018
DFT 201810424 S&T sercices, s.r.o. Mlynské Nivy 71 82105 Bratislava Servisne cinnosti
378,00 €
Zmluva 21.5.2018
DFT 201810425 SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Vazovova 5 81107 Bratislava Servisne cinnosti
600,00 €
Zmluva 21.5.2018
DFT 201810426 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV
93,29 €
OBJ 21.5.2018
DFT 201810427 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV
54,00 €
OBJ 21.5.2018
DFT 201810428 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV
54,00 €
OBJ 21.5.2018
DFT 201810429 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV
54,00 €
OBJ 21.5.2018
DFT 201810430 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV
54,00 €
OBJ 21.5.2018
DFT 201810431 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV
54,00 €
OBJ 21.5.2018
DFT 201810432 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV
54,00 €
OBJ 21.5.2018
DFT 201810433 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV
767,42 €
OBJ 21.5.2018
DFT 201810434 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV
75,00 €
OBJ 21.5.2018
DFT 201810435 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava Letenka
880,00 €
OBJ 21.5.2018
DFT 201810436 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava Letenka
613,00 €
OBJ 21.5.2018
DFT 201810437 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava Letenka
633,00 €
OBJ 21.5.2018
DFT 201810438 Petit Press, a.s. Lazaretská 12 81108 Bratislava Inzercia
29,00 €
OBJ 22.5.2018
DFT 201810439 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV
991,50 €
OBJ 22.5.2018
DFT 201810440 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV
379,01 €
OBJ 22.5.2018
DFT 201810441 ProVera Consult, s.r.o. Kolárska 8 811 06 Bratislava Poskytovanie audítorských služieb
70 488,00 €
Zmluva 23.5.2018
DFT 201810442 ProVera Consult, s.r.o. Kolárska 8 811 06 Bratislava Poskytovanie audítorských služieb
13 456,80 €
Zmluva 23.5.2018
DFT 201810443 ProVera Consult, s.r.o. Kolárska 8 811 06 Bratislava Poskytovanie audítorských služieb
19 224,00 €
Zmluva 23.5.2018
DFT 201810444 Fakultná nemocnica Trenčín Legionárska 28 91171 Trenčín Tvorba grafického dizajnu web stránky
5 700,00 €
OBJ 23.5.2018
DFT 201810445 Mafra Slovakia, a.s. Nobelova 34 83605 Bratislava Inzercia
217,20 €
OBJ 23.5.2018
DFT 201810446 Tibor Varga TSV PAPIER Ulica Vajanského 80 98401 Lučenec Kancelárske potreby
836,88 €
OBJ 23.5.2018
DFT 201810447 Eugen Holzer H - Pro Com Popradskej brigády 742/10 05801 Poprad Montáž + materiál
1 382,16 €
OBJ 23.5.2018
DFT 201810448 JUDr. Jarmila Kováčová Gajova 13 81109 Bratislava Notárske služby
653,65 €
Príloha 23.5.2018
DFT 201810449 Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. Pluhová 2 83103 Bratislava Revizia a servis kotolne
1 974,00 €
OBJ 23.5.2018
DFT 201810450 Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. Pluhová 2 83103 Bratislava Revizia a servis kotolne
132,00 €
OBJ 23.5.2018
DFT 201810451 NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava Nákup Tablet
1 138,00 €
OBJ 25.5.2018
DFT 201810452 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
259,00 €
OBJ 24.5.2018
DFT 201810453 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
698,76 €
OBJ 24.5.2018
DFT 201810454 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
564,50 €
OBJ 24.5.2018
DFT 201810455 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
950,77 €
OBJ 24.5.2018
DFT 201810456 Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen Kancelársky papier A 4
924,00 €
OBJ 29.5.2018
DFT 201810457 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV
52,49 €
OBJ 29.5.2018
DFT 201810458 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV
782,64 €
OBJ 29.5.2018
DFT 201810459 Entrans s.r.o. Šafárikovo námestie 4 811 02 Bratislava Prekladateľské služby
192,00 €
OBJ 29.5.2018
DFT 201810460 Entrans s.r.o. Šafárikovo námestie 4 811 02 Bratislava Prekladateľské služby
624,00 €
OBJ 29.5.2018
DFT 201810461 EURO MEDIA Košice, s.r.o. Rastislavova 104 040 01 Košice Tonery
5 186,40 €
OBJ 29.5.2018
DFT 201810462 BENKOVÁ, s. r. o. Laurinská 3 811 01 Bratislava Právne služby
1 295,00 €
OBJ 29.5.2018
DFT 201810463 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava Letenka
540,00 €
OBJ 29.5.2018
DFT 201810464 UAVONIC s. r. o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava Fotodokumentácia a videozáznam jednotlivých pozemných stav. objektov
720,00 €
OBJ 29.5.2018
DFT 201810465 Straka Ján Rezedova 1488/12 82102 Bratislava-Ružinov Čistiace a upratovacie práce za 5/2018
1 060,00 €
Zmluva 1.6.2018
DFT 201810466 Institut Francais de Slovaquie Sedlárska 7 812 83 Bratislava Školenie
215,00 €
OBJ 1.6.2018
DFT 201810467 REMOS spol. s r.o. Tomášikova 26 821 01 Bratislava interiérová vitrína
160,21 €
OBJ 28.5.2018
DFT 201810468 Asseco solutions, a.s. Plynárenská 7/C 2 82109 Bratislava Licenčný poplatok
8 611,20 €
OBJ 4.6.2018
DFT 201810469 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV
126,45 €
OBJ 4.6.2018
DFT 201810470 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV
200,36 €
OBJ 4.6.2018
DFT 201810471 CWS-boco Slovensko, s. r. o. Bojnická 10 831 04 Bratislava Prenajom rohozi 5/2018
262,76 €
Zmluva 4.6.2018
DFT 201810472 Entrans s.r.o. Šafárikovo námestie 4 811 02 Bratislava Prekladateľské služby
604,80 €
OBJ 4.6.2018
DFT 201810473 Entrans s.r.o. Šafárikovo námestie 4 811 02 Bratislava Prekladateľské služby
436,80 €
OBJ 4.6.2018
DFT 201810474 Fratričová Eva Dudvážska 25 821 07 Bratislava Čistenie kanalizácie
139,97 €
OBJ 4.6.2018
DFT 201810475 Delikanti s.r.o. nám. Hraničiarov 35 831 03 Bratislava Kateringové služby
396,50 €
OBJ 4.6.2018
DFT 201810476 GRUCON, s. r. o. Nezábudková 24 821 01 Bratislava Poradenské služby
14 400,00 €
OBJ 4.6.2018
DFT 201810477 Red Tulip s.r.o. Budatínska 59 851 06 Bratislava Vizitky
466,56 €
OBJ 4.6.2018
DFT 201810478 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17 85005 Bratislava Prenájom SEPP 05/2018
16 974,06 €
Zmluva 1.6.2018
DFT 201810479 Tibor Varga TSV PAPIER Ulica Vajanského 80 98401 Lučenec Kancelárske potreby
122,28 €
OBJ 1.6.2018
DFT 201810480 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica Predplatné
718,18 €
OBJ 5.6.2018
DFT 201810481 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 5/2018
996,00 €
Zmluva 5.6.2018
DFT 201810482 Delikanti s.r.o. nám. Hraničiarov 35 831 03 Bratislava Stravovanie KK MZ SR 5/2018
54,60 €
OBJ 5.6.2018
DFT 201810483 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava Oprava stroja Aficio MP
69,60 €
OBJ 5.6.2018
DFT 201810484 EURO MEDIA Košice, s.r.o. Rastislavova 104 040 01 Košice Tonery
158,40 €
OBJ 5.6.2018
DFT 201810485 Martin Ďurčo - IN BUILD Beskydská 3134/12 81105 Bratislava-Staré Mesto Rekonštrukcia
3 596,45 €
OBJ 5.6.2018
DFT 201810486 CCN s.r.o. Pribinova 25 811 09 Bratislava Servis softvéru 5/2018
3 600,00 €
Zmluva 5.6.2018
DFT 201810487 CCN s.r.o. Pribinova 25 811 09 Bratislava Servis softvéru NFR 5/2018
600,00 €
Zmluva 5.6.2018
DFT 201810488 Whitestein Technologies, s.r.o. Moskovská 13 811 08 Bratislava-Staré Mesto Internetový portál
1 498,90 €
Zmluva 5.6.2018
DFT 201810489 AMG Facility SK s.r.o. Nám. Slobody 2013/7 960 01 Zvolen Upratovacie služby 5/2018
3 015,75 €
Zmluva 5.6.2018
DFT 201810490 Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka Michalská 9 811 01 Bratislava Školenie
178,80 €
Príloha 5.6.2018
DFT 201810491 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
588,45 €
OBJ 5.6.2018
DFT 201810492 Delikanti s.r.o. nám. Hraničiarov 35 831 03 Bratislava Stravovanie zamestnancov 05/2018
9 996,10 €
Zmluva 5.6.2018
DFT 201810493 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica Dobrops
- 46,20 €
Zmluva 5.6.2018