Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania » Zdravotnícky záchranár

Technické špecifikácie pre RTG techniku

V rámci príprav podkladov pre centrálne obstarávanie pripravilo IZP detailné technické špecifikácie RTG techniky do kategórií podľa klinického zamerania, či technologickej úrovni prístrojov. RTG techniku sme zadelili do piatich základných typov, ktoré sa nasledovne detailne delia podľa špecifík danej skupiny. Podrobnosti si môžete pozrieť v priložených súboroch. Každý súbor obsahuje vstupný hárok s názvom „ENTRY“, ktorý môžete použiť pre navigáciu v danom súbore.

Aj keď sa podklady pripravovali pre centrálne obstarávanie, podklady sú stavané aj na bežné obstarávanie nemocníc v pôsobnosti MZ SR a poskytujú pre nemocnice detailný prehľad o dostupných produktoch na Slovenskom a Českom trhu. Samotné centrálne obstarávanie ešte nie je časovo potvrdené, nakoľko ešte prebiehajú iné súťaže, ktoré vyžadujú väčšinu času a kapacity obstarávacieho tímu na MZ SR.

Zverejnený zdroj produktov nie je kompletný, v prípade záujmu o celý zdroj údajov poprosíme kontaktovať zástupcu IZP na nižšie uvedenej mailovej adrese. Cenu prístrojov si môžete pozrieť v databáze cien ZT na našom webe.

V prípade nepresnosti údajov, alebo požiadavky aktualizovať súbor, kontaktujte prosím: martin.smatana@health.gov.sk alebo david.balla@health.gov.sk

Skupina 1 = RTG digitálny pevný

rtg-digitalny-pevny.xls

Skupina 2 = RTG digitálny mobilný pojazdný

rtg-digitalny-mobilny-pojazdny.xls

Skupina 3 = RTG mobilný digitálny s C-ramenom

c-ramena.xls

Skupina 4 = Skiaskopicko-skiagrafický prístroj/sklopná stena

sklopna-stena.xls

Skupina 5 = Mamografické prístroje

mamograficke-pristroje.xls
Dátum aktualizácie: 18.1.2018
Dátum aktualizácie: 6.2.2018 - Skupina 3 = RTG mobilný digitálny s C-ramenom
Dátum aktualizácie: 22.3.2018
Dátum aktualizácie: 5.4.2018
Dátum aktualizácie: 10.4.2018
Dátum aktualizácie: 29.6.2018 - Skupina 1 = RTG digitálny pevný
Dátum aktualizácie: 15.11.2018
Dátum aktualizácie: 29.1.2019 - Skupina 5 = Mamografické prístroje