Tlačiť Späť

Dáta a dátové reporty

Dáta a dátové reporty

​​​Lieky 2016

Úhrady zdravotných poisťovní za lieky na recept podľa ich zaradenia do ATC (hlavná funkčná kategória lieku) skupiny a špecializácie predpisujúcich lekárov v roku 2016:
 recepty-2016.xls

  

Úhrady zdravotných poisťovní podľa vekových skupín a diagnóz

Zdravotné poisťovne zasielajú anonymizované dáta o uhradenej zdravotnej starostlivosti do Národného zdravotníckeho informačného systému (metodika a štruktúra údajov tu), vďaka čomu si vie MZ SR robiť rôzne štatistické zostavy pre tvorbu stratégií a realizáciu projektov. Aktuálne sme pripravili prehľad celkových platieb poisťovní za ambulantnú, ústavnú starostlivosť a lieky v rozdelení podľa rokov 2014, 2015 a 2016. Naviac, aj podľa diagnóz a vekových skupín pacientov. Koľko rôznych diagnóz pacient má, toľko krát bol započítaný do sumárnych počtov pacientov pre každú diagnózu.
Pozn.: Výstup nebol validovaný so zdravotnými poisťovňami, preto je jeho účel výhradne informatívny, zverejnené 19.5.2017.Prehlad-uhrad-ZP.xlsx

 

Databáza cien zdravotníckej techniky

Pilotná verzia databázy cien zdravotníckej techniky obsahuje 900 zmlúv najčastejšie nakupovaných položiek v rámci Českého a Slovenského trhu. Databáza je v pilotnej fáze, čiže zverejnené informácie sú okresané, počet zverejnených zmlúv je taktiež zatiaľ obmedzený a funkcionalita databázy je v základnom štádiu. Jej cieľom je stimulovať objektívnu tvorbu predpokladanej hodnoty zákazky.
Databaza-ZT 

Prípadné chyby, pripomienky a komentáre k prezentovanej databáze poprosíme na martin.smatana@health.gov.sk, alebo 0905 485 687.

 

Úhrady zdravotných poisťovní za lieky a ústavnú zdravotnú starostlivosť

Individualizované dáta o úhradách zdravotných poisťovní za ústavnú zdravotnú starostlivosť a lieky.  (2015, 2016)
Individualizované data o úhradách zdravotných poisťovní za lieky (2017)
Upozorňujeme, že údaje sú pracovného charakteru, sú priebežne dopočítavané a majú výhradne informatívny účel a charakter.
Údaje za centrálny nákup liekov ako aj úhrady za lieky na výnimku nie sú kompletné.