Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania » Sanitár

Individualizované dáta o úhradách zdravotných poisťovní za ústavnú zdravotnú starostlivosť a lieky.

Upozorňujeme, že údaje sú pracovného charakteru, sú priebežne dopočítavané a majú výhradne informatívny účel a charakter.
Údaje za centrálny nákup liekov ako aj úhrady za lieky na výnimku nie sú kompletné.

Výsledné súbory

názov veľkosť
Inpatient_2015.txt
Pharma_Q1_2015.txt
Pharma_Q2_2015.txt
Pharma_Q3_2015.txt
Pharma_Q4_2015.txt

Inpatient_2016.txt
Pharma_Q1_2016.txt
Pharma_Q2_2016.txt
Pharma_Q3_2016.txt
Pharma_Q4_2016.tx

350 898 487
2 546 430 373
2 480 681 984
2 368 286 222
2 612 132 442

368 952 808
2 550 667 486
2 645 694 626
2 346 262 740
2 612 114 901

 

ZIP - súbory majú veľkosť 100 MB

Inpatient_2015.zip Pharma_Q1_2015.zip Pharma_Q2_2015.zip Pharma_Q3_2015.zip Pharma_Q4_2015.zip
  Pharma_Q1_2015.z01 Pharma_Q2_2015.z01 Pharma_Q3_2015.z01 Pharma_Q4_2015.z01
  Pharma_Q1_2015.z02 Pharma_Q2_2015.z02 Pharma_Q3_2015.z02 Pharma_Q4_2015.z02
  Pharma_Q1_2015.z03 Pharma_Q2_2015.z03 Pharma_Q3_2015.z03 Pharma_Q4_2015.z03
  Pharma_Q1_2015.z04 Pharma_Q2_2015.z04 Pharma_Q3_2015.z04 Pharma_Q4_2015.z04
  Pharma_Q1_2015.z05 Pharma_Q2_2015.z05 Pharma_Q3_2015.z05 Pharma_Q4_2015.z05
  Pharma_Q1_2015.z06 Pharma_Q2_2015.z06 Pharma_Q3_2015.z06 Pharma_Q4_2015.z06
  Pharma_Q1_2015.z07 Pharma_Q2_2015.z07 Pharma_Q3_2015.z07 Pharma_Q4_2015.z07
  Pharma_Q1_2015.z08 Pharma_Q2_2015.z08 Pharma_Q3_2015.z08 Pharma_Q4_2015.z08
  Pharma_Q1_2015.z09 Pharma_Q2_2015.z09 Pharma_Q3_2015.z09 Pharma_Q4_2015.z09
  Pharma_Q1_2015.z10 Pharma_Q2_2015.z10 Pharma_Q3_2015.z10 Pharma_Q4_2015.z10
  Pharma_Q1_2015.z11 Pharma_Q2_2015.z11   Pharma_Q4_2015.z11
 
Inpatient_2016.zip Pharma_Q1_2016.zip Pharma_Q2_2016.zip Pharma_Q3_2016.zip Pharma_Q4_2016.zip
  Pharma_Q1_2016.z01 Pharma_Q2_2016.z01 Pharma_Q3_2016.z01 Pharma_Q4_2016.z01
  Pharma_Q1_2016.z02 Pharma_Q2_2016.z02 Pharma_Q3_2016.z02 Pharma_Q4_2016.z02
  Pharma_Q1_2016.z03 Pharma_Q2_2016.z03 Pharma_Q3_2016.z03 Pharma_Q4_2016.z03
  Pharma_Q1_2016.z04 Pharma_Q2_2016.z04 Pharma_Q3_2016.z04 Pharma_Q4_2016.z04
  Pharma_Q1_2016.z05 Pharma_Q2_2016.z05 Pharma_Q3_2016.z05 Pharma_Q4_2016.z05
  Pharma_Q1_2016.z06 Pharma_Q2_2016.z06 Pharma_Q3_2016.z06 Pharma_Q4_2016.z06
  Pharma_Q1_2016.z07 Pharma_Q2_2016.z07 Pharma_Q3_2016.z07 Pharma_Q4_2016.z07
  Pharma_Q1_2016.z08 Pharma_Q2_2016.z08 Pharma_Q3_2016.z08 Pharma_Q4_2016.z08
  Pharma_Q1_2016.z09 Pharma_Q2_2016.z09 Pharma_Q3_2016.z09 Pharma_Q4_2016.z09
  Pharma_Q1_2016.z10 Pharma_Q2_2016.z10 Pharma_Q3_2016.z10 Pharma_Q4_2016.z10
  Pharma_Q1_2016.z11 Pharma_Q2_2016.z11   Pharma_Q4_2016.z11

 

RAR - súbory majú veľkosť 100 MB

Inpatient_2015.rar Pharma_Q1_2015.part01.rar Pharma_Q2_2015.part01.rar Pharma_Q3_2015.part01.rar Pharma_Q4_2015.part01.rar
  Pharma_Q1_2015.part02.rar Pharma_Q2_2015.part02.rar Pharma_Q3_2015.part02.rar Pharma_Q4_2015.part02.rar
  Pharma_Q1_2015.part03.rar Pharma_Q2_2015.part03.rar Pharma_Q3_2015.part03.rar Pharma_Q4_2015.part03.rar
  Pharma_Q1_2015.part04.rar Pharma_Q2_2015.part04.rar Pharma_Q3_2015.part04.rar Pharma_Q4_2015.part04.rar
  Pharma_Q1_2015.part05.rar Pharma_Q2_2015.part05.rar Pharma_Q3_2015.part05.rar Pharma_Q4_2015.part05.rar
  Pharma_Q1_2015.part06.rar Pharma_Q2_2015.part06.rar Pharma_Q3_2015.part06.rar Pharma_Q4_2015.part06.rar
  Pharma_Q1_2015.part07.rar Pharma_Q2_2015.part07.rar Pharma_Q3_2015.part07.rar Pharma_Q4_2015.part07.rar
  Pharma_Q1_2015.part08.rar Pharma_Q2_2015.part08.rar Pharma_Q3_2015.part08.rar Pharma_Q4_2015.part08.rar
  Pharma_Q1_2015.part09.rar Pharma_Q2_2015.part09.rar Pharma_Q3_2015.part09.rar Pharma_Q4_2015.part09.rar
  Pharma_Q1_2015.part10.rar Pharma_Q2_2015.part10.rar   Pharma_Q4_2015.part10.rar
 
Inpatient_2016.rar Pharma_Q1_2016.part01.rar Pharma_Q2_2016.part01.rar Pharma_Q3_2016.part01.rar Pharma_Q4_2016.part01.rar
  Pharma_Q1_2016.part02.rar Pharma_Q2_2016.part02.rar Pharma_Q3_2016.part02.rar Pharma_Q4_2016.part02.rar
  Pharma_Q1_2016.part03.rar Pharma_Q2_2016.part03.rar Pharma_Q3_2016.part03.rar Pharma_Q4_2016.part03.rar
  Pharma_Q1_2016.part04.rar Pharma_Q2_2016.part04.rar Pharma_Q3_2016.part04.rar Pharma_Q4_2016.part04.rar
  Pharma_Q1_2016.part05.rar Pharma_Q2_2016.part05.rar Pharma_Q3_2016.part05.rar Pharma_Q4_2016.part05.rar
  Pharma_Q1_2016.part06.rar Pharma_Q2_2016.part06.rar Pharma_Q3_2016.part06.rar Pharma_Q4_2016.part06.rar
  Pharma_Q1_2016.part07.rar Pharma_Q2_2016.part07.rar Pharma_Q3_2016.part07.rar Pharma_Q4_2016.part07.rar
  Pharma_Q1_2016.part08.rar Pharma_Q2_2016.part08.rar Pharma_Q3_2016.part08.rar Pharma_Q4_2016.part08.rar
  Pharma_Q1_2016.part09.rar Pharma_Q2_2016.part09.rar Pharma_Q3_2016.part09.rar Pharma_Q4_2016.part09.rar
  Pharma_Q1_2016.part10.rar Pharma_Q2_2016.part10.rar   Pharma_Q4_2016.part10.rar