Tlačiť Späť

Domov

Kalendár stretnutí s farmaceutickými firmami, zasadnutí kategorizačných komisií a kategorizačných rád - október 2019

<--september-- október 2019             menu --november-->
T. Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
40 30
Zasadnutie kategorizačnej komisie pre lieky
MZ SR zasadačka č.119/I. posch.
09:00-15:00 hod.
1
Zasadnutie kategorizačnej komisie špeciálny zdravotnícky materiál
MZ SR zasadačka č.119/I. posch.
09:00 - 13:30 hod.
2
Zasadnutie kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky
MZ SR zasadačka č.119/I. posch.
09:00 - 14:30 hod.
3 4 5 6
41 7 8 9 10
Zasadnutie kategorizačnej rady pre lieky
MZ SR zasadačka č.119/I.posch.
09.00 - 14.30 hod.
11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24
Zasadnutie kategorizačnej komisie pre lieky
MZ SR zasadačka č.172/I. posch.
9:00 - do 13:00 hod.
25 26 27
44 28 29 30 31 1 2 3