Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Stredné zdravotnícke školy v SR » Učebnice, pracovné zošity a učebné texty pre odbornú zložku vzdelávania na SZŠ

Normatív učebníc pre zdravotnícke študijné odbory vzdelávania na SZŠ podľa vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách