Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Objednávky 2015

Objednávky 2015 101 - 200

Poradové číslo
Dodávateľ
Popis
OBJ2015/101 Xepap kancelársky papier A4, A3
OBJ2015/102 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné poukážky pre zamestnancov úradu MZ SR
OBJ2015/103 OBZOR s.r.o. predplatné časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti na rok 2015
OBJ2015/104 Sdružení SCAN predplatné časopisu Adiktologie na rok 2015
OBJ2015/105 Vzdelávacie a doškolovacie zariadenie VS-Financie ubytovanie pre 13 osôb vrátane stravovacích služieb
OBJ2015/106 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HILKA servis služobného motorového vozidla
OBJ2015/107 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HILKA oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2015/108 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. predplatné Zbierky zákonov SR na rok 2015 - 2. preddavok
OBJ2015/109 Jarolíková Katarína - JAKA jarné upratovacie práce na úrade MZ SR
OBJ2015/110 MAILTEC SLOVAKIA s.r.o. pravidelná údržba frankovacieho stroja na úrade MZ SR
OBJ2015/111 Tibor Varga - TSV PAPIER kancelársky spotrebný tovar
OBJ2015/112 STORNO
OBJ2015/113 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HILKA oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2015/114 Tibor Varga - TSV PAPIER kancelársky spotrebný tovar
OBJ2015/115 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2015/116 Red Tulip, s.r.o. vyhotovenie vizitiek
OBJ2015/117 JUDr. Jarmila Kováčová notárske služby
OBJ2015/118 JUDr. Jarmila Kováčová notárske služby
OBJ2015/119 STORNO
OBJ2015/120 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HILKA oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2015/121 Knihomol, s.r.o. Zákonník práce s komentárom prof. Heleny Barancovej
OBJ2015/122 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. pokračovanie elektronického prístupu Verejná správa SR
OBJ2015/123 MAILTEC SLOVAKIA s.r.o. atramentová náplň do frankovacieho stroja NEOPOST
OBJ2015/124 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HILKA oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2015/125 Hotel Kongres Gala prenájom konferenčného priestoru, ubytovanie, strava
OBJ2015/126 Robert Pecov doplnenie 3ks optických požiarnych hlásičov do priestorov jedálne MZ SR
OBJ2015/127 AQAMIN, s.r.o. revízia registrácie minerálnych zdrojov na území Žilinského a Bratislavského kraja
OBJ2015/128 Double N, s.r.o. hygienický spotrebný materiál
OBJ2015/129 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HILKA oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2015/130 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné poukážky pre zamestnancov úradu MZ SR
OBJ2015/131 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HILKA servis služobného motorového vozidla
OBJ2015/132 AVOAR, s.r.o. personálno-psychologické poradenstvo k výberovému konaniu
OBJ2015/133 KOVOTYP, s.r.o. archivačné skrine a nadstavce
OBJ2015/134 Tibor Varga - TSV PAPIER kancelársky spotrebný tovar
OBJ2015/135 VAREZ INTERIÉR, s.r.o. kancelárske stoličky
OBJ2015/136 Umelecké kníhviazačstvo - Eva Matlovičová zviazanbie Zbierky zákonov SR a Vestníka MZ SR za rok 2014
OBJ2015/137 Double N, s.r.o. hygienický spotrebný materiál
OBJ2015/138 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2015/139 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HILKA servis služobného motorového vozidla
OBJ2015/140 HOUR s.r.o. vytvorenie opisu KM bez zohľadnenia záloh za predchádzajúci mesiac.
OBJ2015/141 Xepap kancelársky papier A3
OBJ2015/142 VAREZ INTERIÉR, s.r.o. atypický nábytok
Obj2015/143 Red Tulip, s.r.o. tlačoviny
OBJ2015/144 Delta Mike s.r.o. mobilný telefón Apple iPhone 6, 128 Gb
OBJ2015/145 Tibor Varga - TSV PAPIER kancelársky spotrebný tovar
OBJ2015/146 Občianske združenie Odyseus vypracovanie a zaslanie výkazu nízkoprahových programov za rok 2014
OBJ2015/147 JUDr. Jarmila Kováčová notárske služby
OBJ2015/148 Občianske združenie Prima vypracovanie a zaslanie výkazu nízkoprahových programov za rok 2014
OBJ2015/149 Občianske združenie Pomocná ruka vypracovanie a zaslanie výkazu nízkoprahových programov za rok 2014
OBJ2015/150 Združenie STORM vypracovanie a zaslanie výkazu nízkoprahových programov za rok 2014
OBJ2015/151 ROAD, n.o. vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2014
OBJ2015/152 ADAM o.z. vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2014
OBJ2015/153 Združenie MUDr. Ivana Novotného o.z. vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2014
OBJ2015/154 Nádej - Reménység n.o. vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2014
OBJ2015/155 PAHOROK n.o. vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2014
OBJ2015/156 Nelegál o.z. vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2014
OBJ2015/157 Komunita Ľudovítov n.o. vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2014
OBJ2015/158 TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2014
OBJ2015/159 Čistý deň n.o. vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2014
OBJ2015/160 Provital o.z. vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2014
OBJ2015/161 Návrat - RDZO o.z. vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2014
OBJ2015/162 COR centrum n.o. vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2014
OBJ2015/163 o.z. VICTUS vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2014
OBJ2015/164 MANUS o.z. vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2014
OBJ2015/165 Z-Návrat Centrum n.o. vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2014
OBJ2015/166 ReSocia n.o. vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2014
OBJ2015/167 Šanca n.o. vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2014
OBJ2015/168 Inštitút Krista Veľkňaza o.z. vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2014
OBJ2015/169 Gréckokatolícka charita Prešov vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2014
OBJ2015/170 o.z. Pro Retest vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2014
OBJ2015/171 Slovenská štatistická a demografická spoločnosť vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2014
OBJ2015/172 Eva Matlovičová - umelecké kníhviazačstvo vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2014
OBJ2015/173 Entrans s.r.o. zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia z AJ do SJ pri príležitosti prezentácie Európskej správy o drogách
OBJ2015/174 Entrans s.r.o. zabezpečenie prekladu materiálu "Požiadavky na zabezpečenie ambulantnej ZS" zo SJ do AJ
OBJ2015/175 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné poukážky pre zamestnancov úradu MZ SR
OBJ2015/176 STORNO
OBJ2015/177 Wolters Kluwer s.r.o. predplatné dvojmesačníka Verejné obstarávanie
OBJ2015/178 Delikanti s.r.o. zabezpečenie cateringu v kongresovej sále MZ SR
OBJ2015/179 Regotrans Rittmeyer s.r.o. oprava závad v kotolni úradu MZ SR
OBJ2015/180 Juranka spol. s r.o. strojové čistenie a impregnácia PVC podlahy vstupného priestoru úradu MZ SR na prízemí
OBJ2015/181 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HILKA servis služobného motorového vozidla
OBJ2015/182 Tibor Varga - TSV PAPIER kancelársky spotrebný tovar "OPZ"
OBJ2015/183 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HILKA oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2015/184 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2015/185 Double N, s.r.o. hygienický spotrebný materiál
OBJ2015/186 Entrans s.r.o. preklad materiálu zo SJ do AJ
OBJ2015/187 Robert Pecov výmena poruchových hlásičov systému EPS
OBJ2015/188 Double N, s.r.o. hygienický spotrebný materiál
OBJ2015/189 Impromat-Slov s.r.o. oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio MP 1350
OBJ2015/190 Slovenská pošta, a.s. predplatné Zdravotníckych novín na rok 2015
OBJ2015/191 Silvia Hodálová - VIUSS predplatné odborného časopisu Sestra na rok 2015
OBJ2015/192 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. predplatné Zbierky zákonov ročník 2015 - 3. preddavok
OBJ2015/193 STORNO
OBJ2015/194 Entrans s.r.o. preklad materiálu
OBJ2015/195 KAPSCH, s.r.o. IP telefóny (4ks)  pre SEPP - Ferjenčíkova ul.
OBJ2015/196 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HILKA servis služobného motorového vozidla
OBJ2015/197 Double N, s.r.o. hygienický spotrebný materiál
OBJ2015/198 STORNO
OBJ2015/199 JUDr. Jarmila Kováčová notárske služby
OBJ2015/200 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HILKA servisná prehliadka vozidla MZ SR