Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania » Sestra

Zoznam zdravotníckych zariadení s ktorými Ministerstvo zdravotníctva SR uzatvorilo Mandátne zmluvy na zabezpečenie oddlženia v nadväznosti na Koncepciu oddlženia zdravotníckych zariadení

 • Ústredná vojenská nemocnica SNP – Fakultná nemocnica Ružomberok
 • Nemocnica s poliklinikou, n. o. Revúca
 • Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n. o.
 • Národný ústav detských chorôb Bratislava
 • Fakultná nemocnica Trenčín
 • Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
 • Univerzitná nemocnica Bratislava
 • Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. Veľký Krtíš
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
 • Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
 • Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
 • Univerzitná nemocnica Martin
 • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou L. N. Jégeho Dolný Kubín
 • Nemocnica s poliklinikou Myjava
 • Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
 • Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
 • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
 • Nemocnica Alexandra Wintera, n. o. Piešťany
 • Detská fakultná nemocnica Košice
 • Nemocnica s poliklinikou, n. o. Ilava
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
 • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
 • Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n. o. Bardejov
 • Fakultná nemocnica Trnava
 • Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o.
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosvelta Banská Bystrica
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
 • GEMERCLINIC, n. o. Hnúšťa