Tlačiť Späť

Domov » Kategorizácia a cenotvorba » Zoznam členov Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky

Pravdivé oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich vylúčeniu člena Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky vo veci kategorizácie a cenotvorby zdravotníckych pomôcok