Tlačiť Späť

Domov » Kategorizácia a cenotvorba » Zoznam členov Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky

Pravdivé oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich vylúčeniu zamestnanca ministerstva vo veci kategorizácie a cenotvorby zdravotníckych pomôcok