Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentské štúdium

Archív

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM V ROKOCH 2014 - 2019
  • v rokoch 2014 a 2015 finančná podpora zo štrukturálnych fondov EÚ,
  • od roku 2016 rezidentské štúdium financované zo štátneho rozpočtu a zmenou dizajnu vzdelávania Ministerstvo zdravotníctva SR dosiahlo výrazné zvýšenie záujmu o štúdium nielen v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria, ale v roku 2019 aj v špecializačných odboroch, o ktoré bolo rezidentské štúdium od 1.10.2018 rozšírené pre zdravotnícke povolanie lekár a sestra,
  • v rokoch 2014 až 2018 bolo do rezidentského štúdia prijatých 311 mladých lekárov, z ktorých skončilo 104 lekárov a ktorí už pracujú na pozícii špecialistov.