Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Rok prevencie

SKRÍNING RAKOVINY KRČKA MATERNICE

Rakovina krčka maternice predstavuje významný problém verejného zdravotníctva aj v rozvinutých krajinách, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie bola v Európe v roku 2008 diagnostikovaná u približne 61 000 žien a predstavovala 28 000 úmrtí. Najvýznamnejšou príčinou rakoviny krčka maternice je pretrvávajúca infekcia ľudským papilomavírusom (HPV). HPV sa zisťuje u 99% cervikálnych nádorov, obzvlášť onkogénne podtypy HPV 16 a 18.

Organizovaný (masový, celoplošný) skríning je preventívny program zameraný na aktívne vyhľadávanie ochorenia a jeho prekurzorov aplikáciou skríningového testu. Dizajn skríningu rakoviny krčka maternice v Slovenskej republike je definovaný v Zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 661/2007, Zbierky zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 577/2004, Zbierky zákonov v prílohe č. 2 „Preventívna gynekologická prehliadka“. Cieľovou populáciou sú ženy vo veku 23-64 rokov. Skríningovou metódou je štandardná cytológia. Cytologické vyšetrenia realizujú certifikované laboratóriá. Prvé 2 cytologické odbery sa robia v ročnom intervale gynekológom a následne ak sú výsledky negatívne pokračuje sa v 3 ročnom intervale. Ak sú posledné 3 cytologické odbery negatívne, skríning sa vo veku 64 rokov ukončí. Skríning je definovaný ako organizovaný, čiže cieľová populácia bude adresne pozývaná a celý proces bude pravidelne vyhodnocovaný. Skríning rakoviny krčka maternice je plne hradený zdravotnými poisťovňami.