Tlačiť Späť

Domov

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov

rok 2001

rok 2002

rok 2003

rok 2004

rok 2005

rok 2006

Za rok 2007 a 2008 nie sú v súčasnosti k dispozícií vyhodnotené vonkajšie klimatické ukazovatele a kvalita ovzdušia na lokalitách kde sú uznané klimatické podmienky vhodné na liečenie, pretože podľa § 31 zákona č. 538/2005 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2006, je využívateľ klimatických podmienok vhodných na liečenie povinný sledovať a každých päť rokov predkladať komplexnú správu o stave a zmenách klimatických podmienok do 30. júna príslušného kalendárneho roka t.j. za päťročné obdobie/2007-2011/ do 30.6.2012.
Od 1.1. 2007 sa klimatické ukazovatele a kvalita ovzdušia monitoruje v zmysle vyhlášky MZ SR č. 87/2006 Z. z. o požiadavkách na klimatické podmienky vhodné na liečenie a o rozsahu a podmienkach ich monitorovania.