Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Rok prevencie » PREVENCIA

Vzor žiadosti o akreditáciu

Vzor žiadosti o akreditáciu kurzu inštruktora prvej pomoci KIPP_vzor_ziadosti_o_akreditaciu.rtf
Vzor žiadosti o zmenu akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci KIPP_vzor_ziadosti_o_zmenu.rtf
Vzor žiadosti o akreditáciu kurzu prvej pomoci KPP_ziadost_o_akreditaciu.rtf
Vzor žiadosti o zmenu akreditovaného kurzu prvej pomoci KPP_ziadost_o_zmenu.rtf

Náležitosti žiadosti:

Žiadosť s požadovanými dokladmi a projekt je potrebné poskytnúť:

1) 1x originál a 1x fotokópia v písomnej podobe v hrebeňovej väzbe,

2) 1x v elektronickej podobe na CD nosiči.