Tlačiť Späť

Domov

Zoznam členov Kategorizačnej komisie pre ústavnú zdravotnú starostlivosť

            Na stiahnutie: Zoznam-clenov-Kategorizacnej-komisie-pre-UZS.xlsx
 
 

Zoznam stálych členov Kategorizačnej komisie pre ústavnú zdravotnú starostlivosť

 
Organizácia    člen
MZ SR Ing. Ľubica Bíliková
MZ SR Ing. Peter Čvapek, MBA
MZ SR MUDr. Bc. Kristína Králiková
VŠZP MUDr. Darina Haščíková, MPH
Dôvera MUDr. Ivo Hybrant, MPH
Union  MUDr. Adriana Kubicová, MHA
ÚDZS MUDr. Richard Hokša
AOPP PhDr. Mária Lévyová
ANS MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH 
AŠN Ing. Mongi Msolly, MBA
 
Zoznam nestálych členov Kategorizačnej komisie pre ústavnu zdravontú starostlivosť 
 
Číslo Odborná pracovná skupina Člen
1 Odborná pracovná skupina pre urgentnú medicínu MUDr. Attila Gányovics 
1 Odborná pracovná skupina pre urgentnú medicínu MUDr. Katarína Brštiaková 
1 Odborná pracovná skupina pre urgentnú medicínu MUDr. Mgr. Peter Kyseľ, PhD, MPH
2 Odborná pracovná skupina pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
2 Odborná pracovná skupina pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
2 Odborná pracovná skupina pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu MUDr. Jaroslav Mikula 
3 Odborná pracovná skupina pre traumatológiu MUDr. Peter Cibur, PhD.
3 Odborná pracovná skupina pre traumatológiu prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
3 Odborná pracovná skupina pre traumatológiu MUDr. Radomír Gajdoš, PhD.
4 Odborná pracovná skupina pre popáleniny prof. MUDr. Ján Koller CSc.
4 Odborná pracovná skupina pre popáleniny MUDr. Peter Bukovčan, PhD.
4 Odborná pracovná skupina pre popáleniny doc. MUDr. Eugen Frišman, PhD. 
5 Odborná pracovná skupina pre neurochirurgiu  MUDr. Kamil Koleják, PhD., MSc.
5 Odborná pracovná skupina pre neurochirurgiu  MUDr. Róbert Illéš, PhD., MPH
5 Odborná pracovná skupina pre neurochirurgiu  MUDr. Tomáš Andráš, MBA
6 Odborná pracovná skupina pre oftalmológiu MUDr. Ladislav Jančo, PhD, MPH, FEBO
6 Odborná pracovná skupina pre oftalmológiu Doc. MUDr. Jana Štefaničková, PhD.
6 Odborná pracovná skupina pre oftalmológiu MUDr. Barbora Horváthová
7 Odborná pracovná skupina pre otorinolaryngológiu Prof. MUDr. Milan Profant Csc.
7 Odborná pracovná skupina pre otorinolaryngológiu Doc.MUDr. Pavel Doležal, Csc.,  mim.prof. 
7 Odborná pracovná skupina pre otorinolaryngológiu MUDr. Marián Sičák, PhD.
8 Odborná pracovná skupina pre stomato-maxilo-faciálnu chirurgiu doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH   
8 Odborná pracovná skupina pre stomato-maxilo-faciálnu chirurgiu doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH
8 Odborná pracovná skupina pre stomato-maxilo-faciálnu chirurgiu MUDr. Peter Kizek, PhD., MPH        
9 Odborná pracovná skupina pre hrudníkovú chirurgiu doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD.
9 Odborná pracovná skupina pre hrudníkovú chirurgiu MUDr. Martin Lučenič, PhD.
9 Odborná pracovná skupina pre hrudníkovú chirurgiu MUDr. Dalibor Piovarči
10 Odborná pracovná skupina pre brušnú chirurgiu prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
10 Odborná pracovná skupina pre brušnú chirurgiu prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
10 Odborná pracovná skupina pre brušnú chirurgiu doc. MUDr. Augustín Prochotský
11 Odborná pracovná skupina pre urológiu Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
11 Odborná pracovná skupina pre urológiu MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
11 Odborná pracovná skupina pre urológiu MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU
12 Odborná pracovná skupina pre gynekológiu Prof. MUDr. Peter Urdzik, PhD. 
12 Odborná pracovná skupina pre gynekológiu Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
12 Odborná pracovná skupina pre gynekológiu MUDr. Peter Kaščák, PhD. 
13 Odborná pracovná skupina pre spondylochirurgiu prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
13 Odborná pracovná skupina pre spondylochirurgiu MUDr. Róbert Rosival 
13 Odborná pracovná skupina pre spondylochirurgiu MUDr. Juraj Horváth, PhD.
14 Odborná pracovná skupina pre muskuloskeletálny systém prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
14 Odborná pracovná skupina pre muskuloskeletálny systém MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH
14 Odborná pracovná skupina pre muskuloskeletálny systém MUDr. Roman Totkovič, FEBOT
15 Odborná pracovná skupina pre chirurgiu kože, podkožia a prsníka MUDr. Vlastibor Minarovjech, MHA
15 Odborná pracovná skupina pre chirurgiu kože, podkožia a prsníka prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA
15 Odborná pracovná skupina pre chirurgiu kože, podkožia a prsníka MUDr. Matúš Baran, MBA, MPH  
16 Odborná pracovná skupina pre plastickú chirurgiu MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.
16 Odborná pracovná skupina pre plastickú chirurgiu MUDr. Vlastibor Minarovjech, MHA
16 Odborná pracovná skupina pre plastickú chirurgiu MUDr. Jozef Ulianko, PhD.
17 Odborná pracovná skupina pre orgánové transplantácie MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH
17 Odborná pracovná skupina pre orgánové transplantácie doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA
17 Odborná pracovná skupina pre orgánové transplantácie MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
18 Odborná pracovná skupina pre kardiochirurgiu Doc. MUDr. Michal Hulman, PhD.
18 Odborná pracovná skupina pre kardiochirurgiu MUDr. Filip Pekar, PhD., FETCS
18 Odborná pracovná skupina pre kardiochirurgiu doc. MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MPH
19 Odborná pracovná skupina pre cievnu chirurgiu MUDr. Ján Tomka, PhD., MPH
19 Odborná pracovná skupina pre cievnu chirurgiu MUDr. Július Janek, PhD.
19 Odborná pracovná skupina pre cievnu chirurgiu MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.
20 Odborná pracovná skupina pre intervenčnú kardiológiu doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD.
20 Odborná pracovná skupina pre intervenčnú kardiológiu MUDr. Martin Hudec, PhD.
20 Odborná pracovná skupina pre intervenčnú kardiológiu MUDr. Viliam Fridrich, PhD.
21 Odborná pracovná skupina pre intervenčnú arytmológiu MUDr. Adrián Bystriansky, MSc., MPH
21 Odborná pracovná skupina pre intervenčnú arytmológiu Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc.
21 Odborná pracovná skupina pre intervenčnú arytmológiu doc. MUDr. Silvia Mišíková, PhD.
22 Odborná pracovná skupina pre vaskulárne intervencie doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.
22 Odborná pracovná skupina pre vaskulárne intervencie MUDr. Michal Žilinčan
22 Odborná pracovná skupina pre vaskulárne intervencie doc. MUDr. Andrej Klepanec, PhD., MPH, EBIR
23 Odborná pracovná skupina pre nevaskulárne intervencie MUDr. Ivan Uhrin
23 Odborná pracovná skupina pre nevaskulárne intervencie MUDr. Michal Žilinčan
23 Odborná pracovná skupina pre nevaskulárne intervencie doc. MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR
24 Odborná pracovná skupina pre internú medicínu prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
24 Odborná pracovná skupina pre internú medicínu prof. MUDr. Juraj Payer, CSc
24 Odborná pracovná skupina pre internú medicínu doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD. 
25 Odborná pracovná skupina pre neinvazívnu liečbu kardiovaskulárnych ochorení Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
25 Odborná pracovná skupina pre neinvazívnu liečbu kardiovaskulárnych ochorení MUDr. Peter Solík, PhD.
25 Odborná pracovná skupina pre neinvazívnu liečbu kardiovaskulárnych ochorení doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.
26 Odborná pracovná skupina pre pneumológiu a ftizeológiu MUDr. Štefan Laššán, PhD, MPH
26 Odborná pracovná skupina pre pneumológiu a ftizeológiu MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH
26 Odborná pracovná skupina pre pneumológiu a ftizeológiu MUDr. Ivan Kocan, PhD, MHA
27 Odborná pracovná skupina pre gastroenterológiu a hepatológiu prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
27 Odborná pracovná skupina pre gastroenterológiu a hepatológiu Doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.
27 Odborná pracovná skupina pre gastroenterológiu a hepatológiu Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
28 Odborná pracovná skupina pre endokrinológiu, diabetológiu a metabolické poruchy prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
28 Odborná pracovná skupina pre endokrinológiu, diabetológiu a metabolické poruchy prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
28 Odborná pracovná skupina pre endokrinológiu, diabetológiu a metabolické poruchy doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.
29 Odborná pracovná skupina pre nefrológiu MUDr. Zuzana Straussová, PhD.
29 Odborná pracovná skupina pre nefrológiu MUDr. Juraj Šváč, PhD.
29 Odborná pracovná skupina pre nefrológiu MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH
30 Odborná pracovná skupina pre reumatológiu Prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH
30 Odborná pracovná skupina pre reumatológiu Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
30 Odborná pracovná skupina pre reumatológiu MUDr. Martin Žlnay, PhD.  
31 Odborná pracovná skupina pre hematológiu a transfuziológiu MUDr. Alexander Wild
31 Odborná pracovná skupina pre hematológiu a transfuziológiu Doc. MUDr. Peter Rohoň, PhD.
31 Odborná pracovná skupina pre hematológiu a transfuziológiu MUDr. Eva Mikušková, PhD.
32 Odborná pracovná skupina pre infektológiu MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
32 Odborná pracovná skupina pre infektológiu MUDr. Diana Vološinová, PhD., MBA
32 Odborná pracovná skupina pre infektológiu MUDr. Štefan Zamba
33 Odborná pracovná skupina pre dermatovenerológiu doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD
33 Odborná pracovná skupina pre dermatovenerológiu MUDr. Vladimír Flimer
33 Odborná pracovná skupina pre dermatovenerológiu prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MPH
34 Odborná pracovná skupina pre klinickú imunológiu a alergológiu prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD. 
34 Odborná pracovná skupina pre klinickú imunológiu a alergológiu MUDr. Radovan Košturiak, PhD. 
34 Odborná pracovná skupina pre klinickú imunológiu a alergológiu MUDr. Luděk Hochmuth 
35 Odborná pracovná skupina pre neurológiu prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. 
35 Odborná pracovná skupina pre neurológiu Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD, FAAN
35 Odborná pracovná skupina pre neurológiu MUDr. Vlastimil Serdahely, MPH.
36 Odborná pracovná skupina pre psychiatriu doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
36 Odborná pracovná skupina pre psychiatriu MUDr. Mária Králová, CSc.
36 Odborná pracovná skupina pre psychiatriu MUDr. Marek Zelman
37 Odborná pracovná skupina pre klinickú onkológiu Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc
37 Odborná pracovná skupina pre klinickú onkológiu prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
37 Odborná pracovná skupina pre klinickú onkológiu MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH
38 Odborná pracovná skupina pre onkochirurgiu Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc. MPH.
38 Odborná pracovná skupina pre onkochirurgiu prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
38 Odborná pracovná skupina pre onkochirurgiu prof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
39 Odborná pracovná skupina pre radiačnú onkológiu doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA
39 Odborná pracovná skupina pre radiačnú onkológiu MUDr. Pavol Lukačko
39 Odborná pracovná skupina pre radiačnú onkológiu MUDr. Zuzana Dolinská
40 Odborná pracovná skupina pre nukleárnu medicínu MUDr. Eva Takácsová, PhD.
40 Odborná pracovná skupina pre nukleárnu medicínu MUDr. Viktória Cápová, MPH
40 Odborná pracovná skupina pre nukleárnu medicínu prim. MUDr. Pavol Povinec, PhD.
41 Odborná pracovná skupina pre paliatívnu medicínu MUDr. Kristína Križanová
41 Odborná pracovná skupina pre paliatívnu medicínu MUDr. Andrea Škripeková, PhD.
41 Odborná pracovná skupina pre paliatívnu medicínu MUDr. Mária Jasenková
42 Odborná pracovná skupina pre následnú starostlivosť MUDr. Miriam Dziaková, PhD.
42 Odborná pracovná skupina pre následnú starostlivosť MUDr. Martina Flašková 
42 Odborná pracovná skupina pre následnú starostlivosť MUDr. Jana Hoozová
43 Odborná pracovná skupina pre pôrodníctvo prof. MUDr. Peter Urdzik, PhD. 
43 Odborná pracovná skupina pre pôrodníctvo doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
43 Odborná pracovná skupina pre pôrodníctvo MUDr. Peter Kaščák, PhD. 
44 Odborná pracovná skupina pre neonatológiu prof. MUDr. Mirko Zibolen, PhD.
44 Odborná pracovná skupina pre neonatológiu MUDr. Mária Vasilová
44 Odborná pracovná skupina pre neonatológiu MUDr. Michal Kubina
45 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú anesteziológiu a intenzivnu medicínu prof. MUDr. Karol Králinský, CSc.
45 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú anesteziológiu a intenzivnu medicínu MUDr. Mária Pisarčíková, PhD.
45 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú anesteziológiu a intenzivnu medicínu MUDr. Marian Hargaš, DESA, MPH
46 Odborná pracovná skupina pre intenzívnu starostlivosť v neonatológii  doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.
46 Odborná pracovná skupina pre intenzívnu starostlivosť v neonatológii  MUDr. Dana Dolníková
46 Odborná pracovná skupina pre intenzívnu starostlivosť v neonatológii  MUDr. Klaudia Demová, PhD. 
47 Odborná pracovná skupina pre detskú chirurgiu doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., MHA
47 Odborná pracovná skupina pre detskú chirurgiu MUDr. Jozef Babala,PhD
47 Odborná pracovná skupina pre detskú chirurgiu MUDr. Roman Koreň, PhD.
48 Odborná pracovná skupina pre detskú oftalmológiu MUDr. Beata Bušányová, PhD, MBA
48 Odborná pracovná skupina pre detskú oftalmológiu MUDr. Livia Javorská, PhD 
48 Odborná pracovná skupina pre detskú oftalmológiu doc. MUDr. Dana Tomčíková, PhD, MHA
49 Odborná pracovná skupina pre nemocničnú pediatriu  MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
49 Odborná pracovná skupina pre nemocničnú pediatriu  Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., 
49 Odborná pracovná skupina pre nemocničnú pediatriu  MUDr. Peter Bartoň
50 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú kardiológiu MUDr. Viera Illiková, PhD.
50 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú kardiológiu MUDr. Drahomíra Schwartzová, PhD.
50 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú kardiológiu MUDr. Martin Záhorec
51 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú pneumológiu a ftizeológiu MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.
51 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú pneumológiu a ftizeológiu MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., MBA
51 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú pneumológiu a ftizeológiu MUDr. Ivona Bacmaňáková
52 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a poruchy výživy  doc. MUDr. Zuzana Havličeková, PhD.
52 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a poruchy výživy  MUDr. Iveta Čierna, PhD., 
52 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a poruchy výživy  MUDr. Miroslava Petrášová, PhD.
53 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú endokrinológiu, diabetológiu a vrodené chyby metabolizmu  doc. MUDr. Juraj Staník, PhD., 
53 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú endokrinológiu, diabetológiu a vrodené chyby metabolizmu  MUDr. Juliana Ferenczová, PhD., 
53 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú endokrinológiu, diabetológiu a vrodené chyby metabolizmu  MUDr. Alena Szokeová, PhD. 
54 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú nefrológiu prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.
54 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú nefrológiu doc. MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD.
54 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú nefrológiu MUDr. Ivo Topoľský, PhD., MPH
55 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú reumatológiu doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
55 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú reumatológiu Doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
55 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú reumatológiu MUDr. Lenka Turoňová, PhD.
56 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú hematológiu a onkológiu doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
56 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú hematológiu a onkológiu MUDr. Eva Bubanská, PhD.
56 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú hematológiu a onkológiu MUDr. Michaela Murgašová
57 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú infektológiu MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
57 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú infektológiu Doc. MUDr. Katarína Holečková, CSc.
57 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú infektológiu MUDr. Dana Hudáčková, PhD.  
58 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú imunológiu a alergológiu prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD.,
MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI
58 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú imunológiu a alergológiu doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD.
58 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú imunológiu a alergológiu MUDr. Robert Ostró
59 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú neurológiu doc. MUDr. Miriam Kolníková PhD.                    
59 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú neurológiu MUDr. Katarína Okáľová PhD.                               
59 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú neurológiu MUDr. Eva Zavadilíková                                        
60 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú psychiatriu doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
60 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú psychiatriu MUDr. Ján Šuba, MPH 
60 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú psychiatriu MUDr. Terézia Rosenbergerová 
61 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú spánkovú medicínu MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
61 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú spánkovú medicínu Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
61 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú spánkovú medicínu MUDr. Iveta Neuschlová
62 Odborná pracovná skupina pre diagnostické metódy v pediatrii  MUDr. Juraj Jakubička
62 Odborná pracovná skupina pre diagnostické metódy v pediatrii  MUDr. Marek Pršo, PhD.
62 Odborná pracovná skupina pre diagnostické metódy v pediatrii