Pre zdravotnícke pomôcky patriace do triedy I, AIZP aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky a IVD ZP diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro je termín na podanie žiadostí na zaradenie, žiadostí na zvýšenie ceny a žiadostí na zmenu charakteristík predĺžený do 31.7.2016.