Pre zriadenie AG MOM je potrebné:

Poznámka:
V prípade, že ide o nový subjekt, ktorý doteraz nebol evidovaný v ISZI, resp. mu boli pridelené zo strany ÚDZS nové kódy PZS prístupové údaje mu budú vygenerované až po aktualizácii údajov v Národnom registri poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vedenom v NCZI a postupuje podľa pokynov zverejnených TU.
V prípade, že prevádzkovateľ AG MOM zasielal údaje do ISZI aj v súvislosti s inými štatistickými povinnosťami voči NCZI, prístupy do ISZI zostávajú rovnaké a postupuje podľa pokynov zverejnených TU.

  • Získať prístup do systému Moje eZdravie - kontakt: momag@nczisk.sk  [NCZI]
  • Získať prístup do systému IS COVID - kontakt: momag@uvzsr.sk [ÚVZ]


Pri prevádzke AG MOM je potrebné: