Príkaz ministerky zdravotníctva SR č. 2/2018
účinný od 1.10.2018
Príkaz ministerky zdravotníctva SR č. 2/2018
Dodatok č. 1 k Príkazu ministerky zdravotníctva SR č. 2/2018
účinný od 24.10.2018
Dodatok č. 1 k Príkazu ministerky zdravotníctva SR č. 2/2018
Dodatok č. 2 k Príkazu ministerky zdravotníctva SR č. 2/2018
účinný od 18.12.2018
Dodatok č. 2 k Príkazu ministerky zdravotníctva SR č. 2/2018
Dodatok č. 3 k Príkazu ministerky zdravotníctva SR č. 2/2018
účinný od 15.01.2019
Dodatok č. 3 k Príkazu ministerky zdravotníctva SR č. 2/2018