Večer 6. januára 2021 sme mali na Slovensku 10 751 ľudí zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Ministerstvo zdravotníctva v súčinnosti s Národným centrom zdravotníckych informácií rozširuje kapacity termínov ako aj okruh osôb, ktoré sa môžu prihlásiť na očkovanie. Prioritne pozývame zdravotníckych pracovníkov, ktorí diagnostikujú, liečia a zabezpečujú starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19. Registráciu v tejto chvíli môžu využiť aj osoby, ktoré pri starostlivosti o chorých priamo alebo nepriamo vypomáhajú. Sem patria študenti zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom, či zamestnanci spoločnosti, ktorí vykonávajú upratovaciu službu v nemocniciach. Ďalšou pre skoré očkovanie priorizovanou skupinou pre rizikovosť svojho povolania sú zamestnanci zariadení sociálnych služieb kam patria aj domovy sociálnych služieb a terénni sociálni pracovníci. O očkovanie vo vakcinačných centrách  požiadať aj zamestnanci mobilných odberných miest, záchrannej služby a obslužné organizácie pracujúce v nemocniciach.  Rezort zdravotníctva komunikuje s ďalšími ministerstvami o zadefinovaní povolaní patriacich pod kritickú infraštruktúru. Okruh ľudí, ktorí budú očkovaní v prvej vlne sa tak ešte upraví, resp. rozšíri o ďalšie zamestnania. 

Všetci títo môžu využiť registráciu, vybrať si termín a jedno zo šiestich vakcinačných centier. Od piatka 8. januára 2020 sa k trom nemocniciam v Bratislave, nemocnici v Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach pridajú ďalšie. Ministerstvo zdravotníctva oslovilo všetky nemocnice na Slovensku, ktoré sú subjektami hospodárskej mobilizácie, ktorých je viac ako 70, a ponúkli im možnosť aj mimo vakcinačných centier zaočkovať svojich zamestnancov. Nemocnice postupne nahlasujú svoje očkovacie kapacity a ministerstvo im doručuje potrebné počty vakcín. Tak bude mimo už registrovaných záujemcov zaočkovaných ďalšie stovky zdravotníkov.  Na Slovensku sa už dnes očkuje v 55 zariadeniach. Z nich sa postupne, po preočkovaní svojich zamestnancov, stávajú vakcinačné centrá.

Online registrácia, Požiadavka o očkovanie, bude postupne rozširovaná nielen o vakcinačné centrá, našim cieľom je postupne pokryť všetky okresy, ale aj o ďalšie skupiny osôb vyzvaných k očkovaniu, podľa povolaní, rizika veku, zdravotného stavu a následne menej rizikovej širokej verejnosti nad 18 rokov, podľa fáz ako sú uvedené a schválené v Národnej stratégii očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach SR. Ministerstvo zdravotníctva má pripravenú vakcinačnú stratégiu čo najrýchlejšieho zaočkovania našej populácie, ktorá závisí len od dostupnosti vakcín na našom území. Už 7.1. sa  očkuje zdravotnícky personál vo viac ako 50tich nemocniciach. Hneď ako prejdú nemocnice pilotnou fázou očkovania, stanú sa z nich vakcinačné centrá s objednávkovým systémom. To má byť v každom okrese. Za január má postupne prísť na Slovensko 208 tisíc dávok vakcíny Comirnaty a predpokladá sa dovoz aj 11 tisíc pilotných dávok od firmy Moderna. Dúfam, že príde aj vakcína od konzorcia Astra Zeneca a Oxfordská univerzita,“ povedalminister zdravotníctva Marek Krajčí.  Prvá dodávka vakcíny od spoločnosti Moderna, v počte 5 tisíc dávok,  by mala prísť na Slovensko v pondelok (11. januára 2021). Následne sa začne očkovať aj touto vakcínou. Ďalších 6 tisíc, od tohto výrobcu, očakávame 18. januára 2021. Ministerstvo upozorňuje, že tak ako u iných liečiv, bude použitie konkrétnej vakcíny (od daného výrobcu) na rozhodnutí lekára.

Formulár - Požiadavka o očkovanie: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php

V prvej vlne sa aktuálne môžu prihlásiť

Zdravotnícky pracovník.
Študent zdravotníckeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom.
Zamestnanec obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici.
Zamestnanec zariadenia sociálnych služieb ( napr. domova sociálnych služieb).
Terénny sociálny pracovník.
Zamestnanec nemocnice, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom.
Zamestnanec záchrannej zdravotnej služby (dopravnej zdravotnej služby), ktorý prichádza do kontaktu s pacientom.
Zamestnanec mobilného odberného miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou.

Postupnosť pri očkovaní

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí osobne pozval na očkovanie profesora Vladimíra Krčméryho a členov konzília odborníkov. Cieľom bola podpora dôveryhodnosti a bezpečnosti vakcíny. Z rovnakého dôvodu boli pozvaní na očkovanie aj predstavitelia verejnej moci. Minister zdravotníctva pozval pani prezidentku, členov vlády, štátnych tajomníkov jednotlivých rezortov, vedenie NR SR, podpredsedu EK, veliteľ Ozbrojených síl. Očkovanie ostatných predstaviteľov (mimo poradie) bolo na pozvanie jednotlivých nemocníc. Nemocnice však prihliadajú na postupnosť a prioritizáciu skupín v zmysle Národnej vakcinačnej stratégie. Účelom však bola podpora očkovania u širokej verejnosti.

Do edukačnej a mobilizačnej kampane plánuje ministerstvo zapojiť dôveryhodné verejne známe osobnosti – rešpektovaných lekárov a vedcov, vplyvných predstaviteľov kultúry, športu, ale aj podnikania, cirkvi či politiky a osobnosti rešpektované vo svojom regióne. Podstatné bude, že ktokoľvek, kto sa svojím názorom a vplyvom zapojí do kampane, tak urobí z vlastného presvedčenia a bez nároku na honorár, keďže ide o citlivú a aj účelovo zneužívanú tému.

V tejto chvíli vakcinačné centrá očkujú skupiny obyvateľov určené prijatou Národnou stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach SR.

I. vlna - ZP, zamestnanci zariadení sociálnych služieb, kritická infraštruktúra

1. Zdravotnícki pracovníci – poradie očkovania

  • Zdravotnícki pracovníci pracujúci priamo v nemocnici s COVID pacientmi v červenej zóne, zdravotnícki pracovníci podieľajúci sa na diagnostike COVID, pracovníci RÚVZ
  • Zdravotnícki pracovníci starší ako 65 rokov a s chronickými ochoreniami
  • Ostatní zdravotnícki pracovníci pracujúci s pacientom
  • Študenti, ktorí spĺňajú kritérium zdravotníckeho pracovníka podľa platných predpisov
  • Ostatní študenti zdravotníckych lekárskych a nelekárskych odborov, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom
  • Zamestnanci obslužných organizácií, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocniciach – napr. upratovacie služby a pod....

2. Zamestnanci ZSS, terénni sociálni pracovníci, pracovníci organizácií (napr. n.o.), ktorí sa podieľajú na ošetrovaní pacientov s COVID – 19 a na zabezpečení očkovania
3. Zamestnanci kritickej infraštruktúry štátu - v prvej vlne iba tie osoby v rámci kritickej infraštruktúry štátu a silových zložiek, ktoré sú v možnom priamom kontakte s rizikovou populáciou

  • Silové zložky – vojaci, policajti, hasiči (v možnom priamom kontakte s rizikovou populáciou)

Národnú vakcinačnú stratégiu pre očkovanie COVID-19 v podmienkach SR schválila Vláda SR - https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25588/1.

V týchto zdravotníckych zariadeniach sa už očkuje
Fakultná nemocnica Nitra
Univerzitná nemocnica Bratislava- Nemocnica Ružinov
Univerzitná nemocnica Bratislava- Nemocnica akademika Ladislava Dérera
Univerzitná nemocnica Bratislava- Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.
Fakultná nemocnica Trnava
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.
Fakultná nemocnica Trenčín
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Univerzitná nemocnica Martin
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura - stredisko Rastislavova
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
OÚSA, Bratislava
Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Piestany
NsP Sv. Lukáša, Galanta,.a.s
NsP Myjava
Nemocnica s poliklnikou Dunajská Streda, a.s.
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
Nemocnica AGEL Levice s.r.o.
Svet zdravia, a.s. Žiar nad Hronom
Svet Zdravia Nemocnica Topoľčany a.s.
Nemocnica na okraji mesta,n.o., Partizánske
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
HOSPITALE, s.r.o., Šahy
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Nemocnica svätého Michala Košice
Nemocnica Poprad, a. s.
Fakultná nemocnica J.A. Reimana Prešov
Svet zdravia, a.s - Nemocnica Humenné
Nemocnica Svet zdravia Michalovce
Svet zdravia, a.s. Nemocnica s Poliklinikou Rožňava
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov (Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n.o.)
Nemocnica Snina, s.r.o.
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Nemocnica s poklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s
Východoslovenský onkologický ústav a. s.,Košice
NsP Trebišov, a.s.
Nemocnica arm. generála L.Svobodu Svidník, a.s
Ľubovnianska nemocnica, n.o, Stará Ľubovňa
VÚSCH, Košice
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o
Vranovská nemocnica
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
PRO VITAE n.o. Gelnica
DNsP Dolný Kubín
KNsP Čadca
HNsP Trstená

Pre verejnosť v zmysle poradia prioritizovaných skupín sú v tejto chvíli na základe registrácie dostupné tieto vakcinačné centrá:
Fakultná nemocnica Nitra
Univerzitná nemocnica Bratislava- Nemocnica Ružinov
Univerzitná nemocnica Bratislava- Nemocnica akademika Ladislava Dérera
Univerzitná nemocnica Bratislava- Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura - stredisko Rastislavova

Od 8. januára budú pre registráciu na termíny od 13. januára pre verejnosť spustené tieto vakcinačné centrá:
Fakultná nemocnica Trnava
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.
Fakultná nemocnica Trenčín
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Nemocnica Poprad, a. s.