Ministerstvo zdravotníctva hľadá externých odborných posudzovateľov žiadostí z Plánu obnovy odolnosti SR. Vhodní žiadatelia sa zapoja do procesu skvalitňovania slovenského zdravotníctva. Prioritne pri rozširovaní obnove siete mobilných hospicov, domácej ošetrovateľskej starostlivosti či zlepšenia plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie.

Rezort zdravotníctva dnes zverejnil oznámenie o možnosti zaradenia do zoznamu externých posudzovateľov výziev v rámci plánu obnovy. Externí posudzovateľov hrajú významnú úlohu pri implementácii plánu obnovy zároveň zefektívňujú proces posudzovania jednotlivých žiadostí.

V tejto chvíli rezort hľadá odborníkov, ktorí by posudzovali žiadosti podané v rámci štyroch vyhlásených výziev. Konkrétne sa oznámenie týka výziev na rozšírenie a obnovy siete mobilných hospicov, rozšírenia obnovy siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti na zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie.

Úspešní žiadatelia musia spĺňať viacero podmienok. Musia byť bezúhonní, nesmeli byť zapojení do príprav žiadnej zo žiadostí, spĺňať odborné náležitosti, uviesť skúsenosti z daných oblastí predložiť doklad o príslušnom vzdelaní. Žiadosti o zaradenie môžu žiadatelia zasielať na mail: planobnovy@health.gov.sk.

Dokumenty na stiahnutie

Oznámenie o možnosti zaradenia do zoznamu externých odborných posudzovateľov výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Oznámenie o možnosti zaradenia do zoznamu externých odborných posudzovateľov.docx Oznámenie o možnosti zaradenia do zoznamu externých odborných posudzovateľov.pdf
Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných posudzovateľov Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných posudzovateľov.docx Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných posudzovateľov.pdf
Príloha č. 2 - Európsky formulár životopisu Európsky formulár životopisu.docx Európsky formulár životopisu.pdf
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie Čestné vyhlásenie.docx Čestné vyhlásenie.pdf

 

Logá "Plán obnovy a odolnosti"