Rovnako ako v predchádzajúcich dňoch, aj dnes Ministerstvo zdravotníctva SR zdôrazňuje, že kolaps zdravotníctva na Slovensku v žiadnom prípade nehrozí. Aktuálna situácia, ktorá sa týka výpovedí sestier, je organizovaná funkcionárkami, ktoré majú politické pozadie aj ambície. Ministerstvo ich verejne vyzýva, aby neklamali a nezastrašovali pacientov.

Zdravotná starostlivosť je vo FNsP J. A. Reimana v Prešove, ako aj vo FN Žilina poskytovaná, pričom na Slovensku je dnes vo výpovedi 2,3 % zo všetkých sestier, ktoré na Slovensku pracujú. A toto percento každý deň klesá. Výpovede sestier majú už dnes vyslovene lokálny rozmer, nemocnice v Trnave, Trenčíne, Martine a Košiciach situáciu k 1. februáru zvládnu bez akýchkoľvek zmien a obmedzení pre pacientov.

„Apelujeme na zástupkyne sestier, aby prestali s bezdôvodným zastrašovaním verejnosti, zároveň však vďaka patrí všetkým sestrám, ktoré pacientov neopustili a poskytujú im zdravotnú starostlivosť“,
povedal predseda Výboru pre zdravotníctvo NR SR Richard Raši.

Minister zdravotníctva Viliam Čislák opätovne pripomína, že sestrám sa platy neznížia, naopak – budú sa zvyšovať. Cez média je však verejnosť zavádzaná, o čom svedčí napr. aj  včerajšie vyjadrenie sestry zo Žiliny, ktorá v médiách uviedla, že „ ide s platom dole o dvesto eur“. Takétotvrdenie minister Čislák považuje za klamstvo: „ Pripomínam, že priemerná mzda sestier v tejto nemocnici  aj ostatných štátnych nemocniciach je 1 100 eur a žiadnej sestre sa plat nezníži, dokonca v niektorých prípadoch pôjde hore. Práve sestra, ktorá sa v médiách klamlivo vyjadrovala, tak jej plat v žiadnom prípade dole nepôjde -  má to garantované vo svojom platovom dekréte. Sestry, ktoré pracujú na pozícii ako daná sestra a majú odrobené toľko ako ona, majú plat 1200 eur.“

Ministerstvo zdravotníctva denne monitoruje situáciu a je v kontakte s riaditeľmi jednotlivých nemocníc. Naďalej platí, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti nie je a nebude ohrozené.

Vzhľadom na to, že sestry uvádzajú, že pôjdu pracovať do Českej republiky, kde viac zarobia, tak podľa dostupných údajov aj v ČR sa platy sestier líšia podľa toho, či ide o súkromnú, alebo krajskú nemocnicu ( štátnu).

Priemerná mzda zdravotnej sestry najvyššia v ČR ( krajské nemocnice)

1055 eur

 

Priemerná mzda zdravotnej sestry najvyššia v SR ( štátna nemocnica)

1100 eur

 

Priemerná mzda zdravotnej sestry  súkromnej nemocnici v ČR

817 eur

Priemerná mzda zdravotnej sestry súkromnej nemocnici SR

780 eur


Realita je však taká, že od januára sa mzdy sestier na Slovensku zvyšujú a  priemerná mzda sestier v SR bude okolo 1 100 eur. 
„Sme svedkami historicky prvého štrajku zdravotníkov proti zvýšeniu miezd  všetkých zdravotníkov“, konštatoval minister zdravotníctva a doplnil: „Prácu sestier si vážime a preto vláda našla 55-mil. eur na zvýšenie ich miezd, ako aj platov všetkých zdravotníckych  pracovníkov na celom Slovensku. A to hovoríme o 30- tis. sestrách“. 

Aktuálne údaje o výpovediach sestier – 14. januára 2016   

 

výpoveď

späť - vzatie

prijatie nových

Poprad

0

124

5

Trnava

66 

45

3

Žilina

185

31

12

Prešov

330

65

75

Košice

16

49

15

Trenčín

53

135

20

Martin

57

105

 

SPOLU

707

554

130