​Univerzitnú nemocnicu Bratislava v Ružinove čaká rozsiahla investícia – rekonštrukcia a modernizácia v hodnote 80 miliónov eur. Nemocnica bude mať nový heliport, plánuje sa rozšírenie operačných sál, nové opláštenie budovy či komfortnejšie izby pre pacientov. Investícia do ružinovskej univerzitnej nemocnice je v súlade s koncepciou rozvoja a skvalitnenia bratislavského zdravotníctva.


„Projekt novej Univerzitnej nemocnice Bratislava je založený primárne na novovybudovanej nemocnici na Rázsochách a na komplexne zrekonštruovanej nemocnici v Ružinove. Rovnako počíta s využívaním ostatných existujúcich bratislavských nemocníc. Opäť sa tak posúvame o krok vpred k skvalitneniu zdravotníctva nielen pre obyvateľov hlavného mesta, ale zo všetkých kútov Slovenska, nakoľko práve v UNB sa poskytuje špičková zdravotná starostlivosť a zvážaní sú do tohto zdravotníckeho zariadenia v prípade potreby aj pacienti z iných nemocníc,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
„Naším cieľom je, aby bola Nemocnica Ružinov po rozsiahlej rekonštrukcii miestom s vysokošpecializovanými pracoviskami, kde bude i naďalej poskytovaná špičková zdravotná starostlivosť, ale v modernejších, vynovených priestoroch,“ povedala riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bratislava Renáta Vandriaková.
Stavba nemocnice bude rekonštruovaná komplexne s cieľom dosiahnuť maximálnu energetickú úsporu. Rekonštrukcia zahŕňa činnosti ako  napr. výmena opláštenia budovy z hľadiska tepelnoizolačných vlastností vrátane výplňových konštrukcií, rekonštrukciu systému vykurovania a osvetlenia, vzduchotechniky a iné. Pre činnosť vrtuľníkovej záchrannej služby je navrhovaný heliport. „Do tejto nemocnice sú zvážané ťažké prípady zo všetkých kútov Slovenska, často najmä na Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB, ktorá je vysoko špecializovaným pracoviskom svojho druhu v rámci celého Slovenska,“ povedala ministerka zdravotníctva  A. Kalavská.
Prepojenie heliportu s monoblokom bude realizované lávkou pre peších o dĺžke cca 8 m. „Zároveň bude heliport priamo spojený  s komplexom operačných sál a vertikálne priamo prepojený  na činnosť urgentného príjmu,“ vysvetlila R. Vandriaková, riaditeľka UNB.


Investovať sa bude aj do urgentného príjmu. Ten je navrhovaný v zmysle uznesenia  ako Urgent typu 2. Jeho umiestnenie v rámci pôdorysného usporiadania prvého nadzemného podlažia nemocnice sa nemení, zväčšuje sa jeho priestorový nárok a vnútorné vybavenie.  V rámci izieb pre pacientov je plánované zväčšenie plochy samotnej izby, dobudovanie samostatného sociálneho zariadenia na každej izbe a tiež vytvorenie viac nadštandardných izieb. Rekonštrukcia nemocnica je zameraná aj na zlepšenie pracovného prostredia  pre zamestnancov nemocnice, ako aj na zavádzanie systémov, ktoré im čiastočne zjednodušia ich náročnú prácu. Čo sa týka výučbových kapacít, tie zostávajú zachované. Predpokladané investičné náklady na rekonštrukciu Nemocnice Ružinov sú  80 mil. eur.
„Bolo dokončené verejné obstarávanie pre výstavbu heliportu, aktuálne je v štádiu prípravy verejné obstarávanie pre vybudovanie nových operačných sál a nového neurochirurgického oddelenia, ktoré má byť súčasťou chirurgických disciplín tak, aby bola pacientom poskytnutá komplexná zdravotná starostlivosť,“ priblížila riaditeľka nemocnice.  Nová neurochirurgia v UNB Ružinov by mala byť v plnej prevádzke na prelome rokov 2 020 až 2 021.
„Klinika neurochirurgie v Nemocnici akad. L. Dérera zostáva zachovaná v nezmenenom rozsahu a i naďalej je dôležitou súčasťou UNB,“ doplnila Renáta Vandriaková. Pre predstavu - za posledný rok bolo do Kliniky neurochirurgie na Kramároch investovaných najviac finančných prostriedok zo všetkých kliník v rámci UNB a to viac ako 1 600 000 eur. Bola kompletne vymenená technika a pracovisko neurochirurgie na Kramároch disponuje špičkovými prístrojmi tej najvyššej kvality.


Neurochirurgii na Kramároch sa navyše v blízkej dobe obnoví prístrojová technika nasledovne:


- zostava hardvérovej platformy – Navigačná stanica Curve 2 ks s plánovacou stanicou
- elektromagnetický modul,
- základný systémový softvér,
- zostava plánovacieho softvéru k dvom navigačným a jednej plánovacej stanici,
- navigačný a registračný softvér kraniálnej navigácie,
- navigačný a registračný softvér spinálnej navigácie,
- príslušenstvo ku kraniálnej navigácii,
- príslušenstvo k spinálnej navigácii,
- integrácia 3D C-ramena,
- integrácia operačného mikroskopu,
- integrácia operačného ultrazvuku,
- intraoperačný sonografický prístroj s tromi sondami,
- a iné.
Obnova prístrojového vybavenia na spomínanej klinike by mala  byť najneskôr do dvoch mesiacov s maximálnym presahom pol roka.


Investície do najväčšej nemocnice na Slovensku


Do slovenských nemocníc sa investuje aj formou kapitálových výdavkov. „V roku 2017 a 2018 to bolo zhodne každý rok 70 miliónov eur, tento rok je to 100 miliónov eur. Nemocnice môžu tieto peniaze použiť na odstraňovanie havarijných stavov, na nákup finančne náročnej technológie, taktiež na obnovu a modernizáciu,“ povedal Jozef Ráž, generálny tajomník služobného úradu MZ SR.
V Univerzitnej nemocnici Bratislava došlo za posledné dva roky k masívnej obnove a modernizácii prístrojov a zariadení, k rekonštrukcii budov a k nákupu zdravotníckej technológie.  Za posledný rok bolo do UNB investovaných 15 miliónov eur do rekonštrukcie, do prístrojového vybavenia 15 miliónov. Z kapitálových výdavkov bolo zakúpených takmer 90 ks. monitorov vitálnych funkcií, 3 220 ks. počítačov, 3 nové CT prístroje, RTG a C ramená. Bola komplexne zrekonštruovaná gynekologicko-pôrodnícka klinika v Ružinove, novorodenecké oddelenie na Kramároch, KOS v Ružinove a CPO na Kramároch, v Ružinove a v Petržalke, vymenil sa takmer celý lôžkový fond. „Aktuálne sa rekonštruujú výťahy, prebieha komplexná rekonštrukcia Kliniky úrazovej chirurgie na Kramároch, obnovujú sa ARO a JIS oddelenia, postupne sa vymieňajú okná na všetkých budovách nemocnice,“ uzavrel Jozef Ráž.


Všetky nemocnice, ktoré sú súčasťou UNB, sa modernizujú, či už sú to stavebné úpravy alebo obnova prístrojového vybavenia. Postupnými krokmi sa najväčšia slovenská nemocnica stáva moderným miestom, kde pacienti dostávajú  kvalitnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú špičkovými odborníkmi.