Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska pristúpilo k zmene vizuálu Európskeho preukazu zdravotného poistenia (ďalej len „EHIC“), ktorý bude vydávaný pre osoby, zúčastnené na systéme verejného zdravotného v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, na ktoré sa podľa Dohody o vystúpení (BREXIT) bude naďalej vzťahovať uplatňovanie koordinačných nariadení aj po 31. decembri 2020. Po 1. januári 2021 sa teda okrem doposiaľ používaných britských EHIC môžu osoby so vzťahom k Spojenému kráľovstvu preukazovať aj týmto britským EHIC s novým vizuálom.
Práva osôb, ktoré sa preukazujú britským EHIC (v doposiaľ používanom aj v novom vizuáli) ostávajú aj po 1. januári 2021 bez zmeny. Zmena sa týka len re-dizajnu karty EHIC, nijak nezasahuje do práv pacienta, ktoré boli dohodnuté v rámci Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Tieto osoby aj naďalej majú na území SR nárok na poskytovanie neodkladnej a potrebnej zdravotnej starostlivosti, rovnako ako doposiaľ. Naďalej ostáva v platnosti aj postup pri vykazovaní nákladov na poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre tieto osoby, rovnaký, ako pre iných poistencov z iných členských štátov EÚ.
Existujú dva nové vzory EHIC.

  • Nový EHIC Citizens‘ Rights obsahuje hologram v pravom hornom rohu, rozlišujúci text vytlačený v hornom poli karty a osobné identifikačné číslo (PIN) ktoré končí trojicou znakov „CRA“.
  • Nový Študentský EHIC obsahuje osobné identifikačné číslo (PIN) ktoré končí dvojicou znakov pre konkrétnu krajinu (pre Slovensko je to „SK“).

Pozor: Po 1. januári 2021 naďalej platí aj britský EHIC s doposiaľ používaným vizuálom.
Ďalšie informácie k BREXITu a zdravotnému poisteniu po 31. decembri 2020 nájdu občania na stránke ministerstva zdravotníctva: https://www.health.gov.sk/?Brexit-2019

Aktuálne platný Britský Európsky preukaz zdravotného poistenia