Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo tlačivo  potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid-19, ktoré je možné si stiahnuť priamo na webovej stránke MZ SR - https://www.health.gov.sk/?Covid-potvrdenia,

Toto potvrdenie je dvojjazyčné – v slovenskom aj anglickom jazyku. Ľudia, ktorí prekonali ochorenie Covid-19, môžu o potvrdenie tohto tlačiva požiadať svojho všeobecného lekára.
 
Okrem toho je na webovej stránke k dispozícii aj tlačivo  potvrdenia o vykonaní antigénového testu. Tieto potvrdenia sú v slovenskom alebo anglickom jazyku, testovaným osobám ich potvrdí antigénové testovacie miesto.