Ľudia by ani počas nadchádzajúcich predĺžených májových víkendov nemali poľaviť v dodržiavaní platných opatrení, ktoré boli vydané s cieľom zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19. Vyzýva hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Naďalej je podľa neho potrebné dbať na povinné nosenie rúšok na verejnosti, rovnako je dôležité udržiavať si sociálny odstup. Pri prechádzke v prírode si treba vyberať miesta bez vysokej koncentrácie ľudí a v rámci svojho okolia. Aj keď členovia jednej domácnosti pri pobyte v prírode nemusia nosiť rúško, treba si ho založiť, ak je niekto bližšie ako 20 metrov.

V tomto čase je ešte vhodné obmedziť cestovanie a rovnako návštevy príbuzných - najmä seniorov, pre ktorých môžu návštevy predstavovať v aktuálnej situácii riziko. Seniori patria medzi skupinu ľudí, ktorým priebeh ochorenia COVID-19 môže spôsobiť vážne a život ohrozujúce zdravotné komplikácie.

Počas štátnych sviatkov 1. mája a 8. mája 2020 bude väčšina obchodov zatvorená. Pri povinnom sanitárnom dni v nedeľu to môže znamenať nápor nakupujúcich vo štvrtok a v sobotu. „Opäť pripomíname dodržiavanie zásad ochrany pred infekčnými ochoreniami: nosenie rúšok, dezinfikovanie rúk pri vstupe do predajne, dodržiavanie odstupu od ostatných ľudí aspoň dva metre a podobne. Obzvlášť seniorom odporúčame nakupovať vo vyhradenom čase vždy, keď je to možné, a mimo tohto času, ak to nie je nevyhnutné, aby obchody nenavštevovali, respektíve aby požiadali o nákup príbuzných, známych, susedov, alebo aby využili v danej oblasti ponúkané služby samospráv,“ uviedol hlavný hygienik.

Nosenie rúšok, minimalizovanie pohybu na verejnosti, obmedzenie sociálnych kontaktov a dôkladné umývanie rúk sú veľmi účinné kroky, ktoré pomáhajú udržiavať priaznivú epidemiologickú situáciu. Hlavný hygienik ocenil doterajšie správanie sa ľudí. „Aj vďaka disciplinovanosti ľudí je situácia optimálna a nebolo potrebné nateraz prijímať sprísnené opatrenia tak ako počas veľkonočných sviatkov,“ zdôraznil Ján Mikas.