Na Slovensko dorazilo ďalších cca. 3500 balení antivirotického lieku Lagevrio s účinnou látkou molnupiravir. Okrem tohto liečiva môže aj naďalej pacientov s rizikom ťažkého priebehu ochrániť podanie liečiva Paxlovid 150 mg + 100 mg. Lieky sú určené pre pacientov s miernym až stredne ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 s potvrdeným ochorením COVID-19 metódou RT-PCR, LAMP testu alebo antigénovým testom vykonaným testovacou autoritou. V zdravotníckych zariadeniach je k dispozícii aj liek Veklury.
 
Ďalších cca. 3500 balení antivirotického lieku Lagevrio s účinnou látkou molnupiravir je pripravených na liečbu pacientov na Slovensku. Lieky dostala Slovenská republika darom od Slovinska. Pre pacientov s rizikom ťažkého priebehu ohorenia je dostupný aj liek Paxlovid, ktorý rovnako patrí do skupiny antivirotík. Rezort zdravotníctva rieši ďalší nákup a dodávky uvedených liekov.
 
Pred nasadením liekov je potrebné potvrdenie ochorenia prostredníctvom PCR testu alebo antigénovým testom od niektorej z testovacích autorít. Ide o zariadenia, v ktorých testovanie vykonáva vyškolený personál, ako sú MOM,  a v ktorých testovaná osoba dostane o výsledku relevantný doklad. Medzi rizikové skupiny patria, napríklad, pacienti starší ako 60 rokov, pacienti s chronickým srdcovocievnym ochorením v štádiu srdcového zlyhávania, s cukrovkou s pokročilými chronickými komplikáciami, neurologickými ochoreniami, chronickými ochoreniami pľúc alebo artériovou hypertenziou. Lieky môže indikovať všeobecný lekár, aj lekár špecialista.
 
Okrem antivirotík na liečbu vhodnú tiež v domácom prostredí je v nemocničných zariadeniach k dispozícii, aj liek Veklury s obsahom účinnej látky remdezivir. Podáva sa formou intravenóznej infúzie dospelým pacientom, pri ktorých je zvýšené riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19.
 
Ministerstvo zdravotníctva pripomína, že aj napriek dostupnosti účinných antivirotík a celkovému zlepšeniu epidemickej situácie je najlepším spôsobom prevencie pred ochorením COVID-19 očkovanie. Odborníci odporúčajú používanie respirátora na hromadných podujatiach a miestach s veľkou koncentráciou ľudí, a to aj nad rámec platných a záväzných opatrení. Naďalej platí dôležitosť dodržiavania základných hygienických opatrení – viac na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR: https://www.uvzsr.sk/.
 
Metodické usmernenia s indikačnými obmedzeniami k podaniu vyššie uvedených liekov sú zverejnené na webovej stránke MZ SR (https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia).