Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský vydal prvým nemocniciam pokyn na prípravu lôžkového fondu za účelom ich pripravenosti na zvýšený nápor pacientov s COVID-19 alebo s podozrením naň.
 
Príkaz ministra zdravotníctva vydaný v dňoch 16. až 19. septembra sa týka nemocníc, ktoré sú subjektami hospodárskej mobilizácie v Košickom, Prešovskom, Nitrianskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji.
 
Každá nemocnica má určené špecifické 3 reprofilizačné fázy. Po naplnení kapacít lôžok na 80% bude nasledovať reprofilizácia do nasledujúcej fázy až do naplnenia maximálneho stavu. „Onkologické a srdcovo-cievne špecializované ústavy plánujeme zachovať čo najdlhšie v klasickom režime pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorí si vyžadujú špecializovanú zdravotnú starostlivosť,“ povedal minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.
 
Odborníci na ministerstve situáciu pozorne sledujú a v prípade potreby sú pripravené pokyny pre nemocnice, ktoré sú subjektami hospodárskej mobilizácie v Žilinskom, Bratislavskom a Banskobystrickom kraji.
 
Detské a psychiatrické zdravotnícke zariadenia budú prispôsobené pre pacientov s COVID-19 alebo s podozrením na ochorenie podľa individuálnych príkazov s prihliadnutím na regionálnu epidemiologickú situáciu.