Ministerstvo zdravotníctva podporuje aktivity, ktoré pomáhajú šíriť osvetu a prevenciu v boji proti rakovine. Verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine „Deň narcisov“ je jedným z najstarších projektov, ktoré upriamujú pozornosť verejnosti na problematiku onkológie. Každoročná aprílová finančná zbierka na pomoc onkologickým pacientom sa tento rok z dôvodu pandémie koronavírusu zmenila na virtuálnu a presunula sa na leto, potrvá od piatka 31. júla do 14. augusta 2020.

„Včasná diagnostika je pri onkologických ochoreniach základným predpokladom úspešnej liečby. Osveta a prevencia je v tejto oblasti nevyhnutná. Aj vďaka nej môžeme zlepšiť dostupnosť a zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti o onkologických pacientov,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Kvalifikované vyhodnocovanie údajov v oblasti onkológie zabezpečuje na Slovensku Národný onkologický inštitút. Jeho úlohou je aj porovnávanie, či sa na Slovensku dosahujú porovnateľné výsledky s výsledkami v registračných klinických štúdiách. Úspešnosť onkologickej liečby na Slovensku sa v posledných rokoch výrazne posunula v prospech liečiteľnosti ochorení, na ktoré sme mali v minulosti pomerne málo účinné liečebné možnosti. Napríklad v prípade metastatického štádia melanómu alebo karcinómu pľúc sa liečba vďaka novej imunoterapii zlepšila. Slovenskí onkológovia dosiahli úspechy aj vďaka takzvanej personalizovanej medicíne, v rámci ktorej pacientom liečbu takpovediac „šijú na mieru“.

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií na Slovensku evidujeme viac ako 226-tisíc pacientov s nádorovými ochoreniami. Predpokladaný počet nových prípadov v roku 2020 je približne 40-tisíc, takýto scenár odhaduje Národný onkologický inštitút. Medzi najrizikovejšie diagnózy patrí zhubný nádor hrubého čreva, a to rovnako u mužov ako aj u žien. Najčastejšou diagnózou u žien je karcinóm prsníka, nasleduje kolorektálny karcinóm a karcinóm maternice. U mužov je najčastejší kolorektálny karcinóm, nasleduje zhubný nádor pľúc a prostaty. Nádorové ochorenia postihujú viac ženy ako mužov.

Vzhľadom na výskyt onkologických ochorení je nevyhnutnosťou realizovať preventívny skríningový program. V súvislosti s koronavírusom sa skríningy vykonávajú v zdravotných zariadeniach postupne podľa nariadení Národného onkologického inštitútu. Čo sa týka skríningu rakoviny prsníka, od začiatku júna sú poistenkyne opätovné pozývané na mamografický skríning. Zároveň sa posunul interval, počas ktorého sa môžu ženy na mamografický skríning objednať - po novom do 12 mesiacov od doručenia pozvánky na vyšetrenie. Pozývanie na skríning zastrešujú zdravotné poisťovne. Proces pozývania na skríning rakoviny hrubého čreva a krčka maternice aktuálne dolaďujeme s poisťovňami.

Informácie k Špeciálnemu Dňu narcisov nájdete na stránke https://www.dennarcisov.sk/