​​Onkológia je jednou z prioritných tém, ktorej sa rezort zdravotníctva venuje. Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská sa dnes prijala dobrovoľníkov z Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej ulici v Bratislave a prispela na verejno-prospešnú finančnú zbierku Ligy proti rakovine zameranú na pomoc onkologickým pacientom. Zároveň s výkonnou riaditeľkou Ligy proti rakovine Evou Kováčovou diskutovali o aktuálnych témach. Možnosť vyjadriť  spolupatričnosť s onkologickými pacientmi bolo možné aj na pôde Ministerstva zdravotníctva SR, kde mali študenti svoje stanovisko pri hlavnom vchode. Zamestnanci aj návštevníci tak mohli prispieť na zbierku a informovať sa o otázkach prevencie a zdravého životného štýlu.
 
den-narcisov-2.jpgMinisterka zdravotníctva Andrea Kalavská prijala dobrovoľníkov z Ligy proti rakovine