​Deti s chorými srdiečkami sa budú už čoskoro liečiť v novovybudovaných priestoroch pri Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s. Práce na výstavbe nového Detského kardiocentra napredujú. Detské kardiocentrum sa tak stane dominantou komplexu Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., v Bratislave. Dnes sa na aktuálny stav priamo na stavbe bola pozrieť ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.
 
Dlhé roky trvajúce dohady o vlastných priestoroch pre detské kardiocentrum sa podarilo zmeniť v realitu poklepaním základného kameňa v máji 2017. Dnes, o necelé dva roky už výsledok naberá reálne kontúry a stavba je už v hrubých obrysoch dokončená.
 
„Naši malí pacienti budú mať dôstojné podmienky na liečbu a lekári a ďalší zdravotnícki pracovníci kvalitné prostredie a podmienky na svoju prácu,“ uviedla ministerka zdravotníctva  Andrea Kalavská.
 
Detské kardiocentrum sa architektonickým riešením a moderným prístrojovým vybavením dostane na úroveň najšpičkovejších zariadení tohto druhu v Európe,“ povedal generálny tajomník služobného úradu MZ SR Jozef Ráž. 
 
„Nové Detské kardiocentrum bude mať ambulantnú časť, lôžkovú časť, dve kardiochirurgické sály, jednu hybridnú katetrizačnú sálu a ďalšie priestory, napríklad na výučbu. Súčasťou bude aj hotelové ubytovanie pre rodičov detí s kapacitou 18 postelí,“ vymenoval generálny riaditeľ NÚSCH, a.s., v Bratislave Mongi Msolly.
 
Detské kardiocentrum je súčasťou Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., od 1.1.2009. Ide o jediné špecializované pracovisko na Slovensku, ktoré poskytuje kompletné diagnostické, liečebné, katetrizačné a chirurgické výkony na srdci a cievach u detí s vrodenými a získanými chorobami srdca a ciev.

Základný kameň, ktorý  symbolizuje výstavbu Detského kardiocentra v Bratislave Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská  sa oboznamuje so  stavebným plánom  nového Detského kardiocentra   Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská a  generálny riaditeľ NÚSCH, a.s., v Bratislave Mongi Msolly pri prehliadke stavebných priestorov nového Detského kardiocentra