Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave dnes otvorila Dennú kliniku, ktorá bude slúžiť deťom s onkologickými ochoreniami. Na slávnostnom otvorení sa symbolicky - počas medzinárodného dňa venovaného deťom s rakovinou, tzv. Inernational Childhood Cancer Day - zúčastnil generálny riaditeľ Sekcie zdravia MZ SR Štefan Laššán. Nová denná klinika bude slúžiť detským pacientom na podávanie chemoterapie, menšie zákroky alebo kontroly. Doteraz museli byť pacienti aj pri jednodňových zákrokoch, ako je lumbálna punkcia či punkcia kostnej drene hospitalizovaní, teda prijatí na lôžko. Ide o prvý projekt tohto druhu na Slovensku.
 Otvorenie novej Dennej kliniky v DFNsP v Bratislava